นักเรียน รับตรง admissions
พยาบาล มทส. รับตรง TCAS62 รอบแรก กำหนดการ เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61 ชำระค่าสมัคร 17 ธ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ม.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ 12 ม.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 ม.ค. 62...
by P'muk eduzones
กำหนดการรับสมัคร TCAS62 รอบ 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี โครงการที่เปิดรับ : 1. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A 3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 4....
by P'muk eduzones
กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62) website รับสมัคร -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครโควตารับตรง Young Smart THU โควตารับตรง Young Smart THU รับสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตัวเอง:18 ก.ค.61 - 31 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา...
by P'muk eduzones
รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 ออกมาแล้วนะครับ...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครผ่านเว็บไซต์: 1 - 10 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาในขั้นตอนที่ 2: 27 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาในขั้นตอนที่ 3,4: 14 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์: 17...
by P'Hand Eduzones
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการ สอบชิงทุน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP) ชิงทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 1,200,000 บาท จำนวน 80 ทุน...
by P'Hand Eduzones
โควต้าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปี 2562 เปิดรับทุกวันตั้งแต่ วันที่เปิด 1 ก.ค. - 25 ต.ค. 61 1.คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)...
by P'muk eduzones
เรียนดนตรีที่ ม.รังสิตไหม? ว.ดนตรี เปิดรับรับตรง ประจำปี 2562 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 โดยการสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1...
by Eduzones Pr News
website มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะสตาร์ทเริ่มรอบแรกกันเดือนธันวาคมนี้...
by Eduzones Pr News
รวมให้แล้ว ลิ้งค์รับสมัครทุกมหาวิทยาลัยในระบบ #TCAS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครรอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ)จำนวน 8 โครงการ click!! มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายละเอียดมหาวิทยาลัยและติดตามข่าวสาร...
by P'muk eduzones
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม เปิดรับตรง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รับตรงรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 กันยายน 2561 หลักสูตรนานาชาติ ในสาขาดังต่อไปนี้ .ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ...
by Eduzones Pr News
TCAS 62 รอบ 1:มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับ 70 สาขา !! เตรียมตัวกันรึยังคะ สำหรับน้องๆที่อยากเข้า"มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ตอนนี้รายละเอียด TCAS รอบ portfolio มาแล้วนะคะทุกคน แถมรอบนี้ยังเปิดรับสมัครถึง...
by P'muk eduzones
เกณฑ์แพทย์ฯมข.62มาแล้วจ้า! ชาวเด็กแพทย์ปี62เตรียมตัวกันรึยังคะ รู้หรือยังว่าระหว่างที่รอกำหนดการทั้งหมดอยู่ ที่คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาเผยความลับเรื่องรับสมัครรอบ portfolio แล้วนะคะ...
by P'muk eduzones
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) GAT PAT ปีการศึกษา 2561 แนวข้อสอบ Test-Bluprint GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1 ภาษาไทย (เชื่อมโยง) เนื้อหา -การอ่าน-การเขียน-การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รูปแบบข้อสอบ...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio วันรับสมัคร : 1 - 12 ธันวาคม 2561 วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 ธันวาคม 2561 วันสอบสัมภาษณ์ : 5 - 6 มกราคม 2562...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับ TCAS62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รอบที่1 แฟ้มสะสมงาน รอบที่2 โควตา รอบที่3 รับตรงร่วมกัน รอบที่4 แอดมิชชั่น รอบที่5 รับตรงอิสระ จำนวนรับ รอบที่1 แฟ้มสะสมงาน 2,462 ที่นั่ง รอบที่2 โควตา 6,131 ที่นั่ง รอบที่3 รับตรงร่วมกัน 1,188 ที่นั่ง...
by P'Hand Eduzones
บทสรุป 100% เส้นทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย TCAS62 ได้บทสรุปชัดเจนแบบ 100% ซักทีนะครับสำหรับน้องๆ dek62 ในปีนี้ สำหรับการสู้ศึก TCAS62 โดยวันนี้ (22/8/61)ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)...
by P'Hand Eduzones
"แอปพลิเคชั่น" ที่เด็กเตรียมสอบ TCAS ต้องมีติดตัว ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับน้องๆ dek62 ในปีนี้ สำหรับการสู้ศึก TCAS62 โดยภาพต่างๆในการคัดเลือก ช่วงเวลาในการสอบต่างๆก็เรียกได้ว่าชัดเจนเกือบ 100% แล้ว...
by Eduzones Pr News
ทปอ. นัดแถลงข่าวการรับ TCASุ62 วันพุธที่ 22 ส.ค. รอกันมานานนะครับสำหรับน้องเด็ก ม.6 ปีนี้ สำหรับกำหนดการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS62 หลังจากมีการทำประชาพิจารณ์ 1 เดือนเต็มๆ...
by P'Hand Eduzones
เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยายาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล website >> click -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
เทียบโอนได้-จบได้ใน2ปีครึ่ง! เปิดรับเรียนการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ สวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต...
by tui sakrapee
รับตรงTCAS61 รอบเพิ่มเติม รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2561 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 16 สิงหาคม 2561 (ก่อนเวลา 15.00 น.) จำนวนรับ 1. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เคมีประยุกต์ 3. เทคโนโลยีชีวภาพ 4....
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยกรุงเทพขยันเปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งตลาดงานและไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ หนึ่งในนั้นคือการวางแผนการเงินและการลงทุน ภายใต้ชายคาคณะบริหารธุรกิจ แต่เมื่อพูดถึงคำว่า การวางแผนการเงินและการลงทุน เด็กๆ...
by Eduzones Pr News
#TalkAboutDekad วันนี้ พี่แฮนด์ มาสรุปเส้นทาง #TCAS62 อัปเดตล่าสุด จากการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคสปีการศึกษา 2562...
by Eduzones TV
สวนสุนันทาประเมินผลกระทบทีแคส บวกมากกว่าลบ... ยืนยันเข้าร่วมต่อ สวนสุนันทาประเมินผลการเข้าร่วมสอบทีแคส ไม่มีผลกระทบกับยอดนักศึกษาใหม่...
by tui sakrapee
กรุงเทพฯ6สิงหาคม2561-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)จัดทำประชาพิจารณ์รูปแบบ TCAS 62 ครบทุกแห่งแล้วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในหลายภูมิภาคอาทิ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯโดยทปอ....
by Eduzones Pr News
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุมหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลของนักเรียนในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS'62) โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์...
by Eduzones Pr News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last