นักเรียน รับตรง admissions
เรียนอะไรไม่ตกงาน ตอบโจทย์ภาครัฐบาล มรภ.สวนสุนันทา เปิด health promotion แล้วรู้ยัง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รหัส 2239 นับถอยหลังการรับสมัครรอบที่1...
by Eduzones Pr News
ปฏิทินรับสมัครระบบ TCAS 5 รอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ website...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน 2562 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการ คลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-15 ธ.ค. 2561 คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
นักกิจกรรม นักล่ารางวัล ต้องรู้! ทปอ. เผย 5 ทริค TCAS62 รอบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน โอกาสของน้องๆที่มากกว่าแค่คะแนนสอบ กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2561- หลายเรื่องหนักใจของน้องๆ...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-15 ธ.ค. 2561 คณะที่เปิดรับ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-15 ธ.ค. 2561 โครงการที่เปิดรับ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2 โครงการผู้พิการ 3...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตาม.บูรพา2562 กำหนดการรับสมัคร โครงการที่เปิดรับ รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ม.มหิดล 2562 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 16 คณะ 792 คน รายละเอียดการรับสมัคร จำนวนและเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบที่ 1 (Portfoli) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562คลิก ระเบียบการ คลิก...
by P'Hand Eduzones
ประกาศศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET เฉพาะโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ม.พะเยา2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-14 ธันวาคม 2561 โครงการที่เปิดรับ - โครงการนักเรียนเรียนดี - โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ - โครงการ Smart Evironmentalist ภาคเหนือตอนบน -...
by P'Hand Eduzones
รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัครคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ม.วลัยลักษณ์ 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-15 ธ.ค.61 จำนวนรับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์...
by P'Hand Eduzones
ปฏิทิน CU -TEP มาแล้ว! สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่มุกมี ข่าวอัปเดตสำหรับการสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งCU-TEP และการสอบอื่นๆมาฝากค่ะ ในรอบ 1 หรือ Portfolio นั้น...
by P'muk eduzones
วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดงาน TSE : Engineering and Beyond เป็นมากกว่าวิศวกร ดึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ โชว์จุดเปลี่ยนอนาคตประเทศด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 2 พฤศจิกายน 2561 -...
by Eduzones Pr News
รายละเอียดการรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) TCAS รอบที่1 ม.ธรรมศาสตร์ 2562 กำหนดการรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการรับสมัคร...
by P'Hand Eduzones
รายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 2 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562 กำหนดการรับสมัคร สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 จำนวนรับ 1,275 ที่นั่ง คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก GAT PAT , 9...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 4-23 ก.พ.62 จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by P'Hand Eduzones
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดกำหนดการรับตรงรอบแรก (อินเตอร์ 1) 3 หลักสูตร ได้แก่ จีนศึกษา อินเดีย และไทยศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการ คณะที่เปิดรับ รายละเอียดที่ >>https://reg.cdtc.ac.th/registrar/apphome.asp...
by Eduzones Pr News
รายละเอียดการรับ ม.ขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) 2562 กำหนดการรับสมัคร สาขาที่เปิดรับสมัคร/จำนวนที่รับ รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์รับสมัครทางมหาลัยคลิก...
by Eduzones Pr News
รายละเอียดการรับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) 2562 กำหนดการ โครงการที่รับ จำนวน 3 โครงการ 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จำนวนรับ 20 คน 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ...
by Eduzones Pr News
Download เอกสารใบสมัครคลี๊กที่นี้ Downloadกำหนดการและรายละเอียดต่างๆของการสมัคร คล๊กที่นี้....
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบแรกในงาน SSRU OPEN HOUSE ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน SSRU OPEN HOUSE ในงานเฉลิมฉลองครอบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ปฏิทินการรับสมัครและสอบรอบที่ 1 portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS62 โครงการที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดการสมัคร โครงการ คณะ/สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การคัดเลือก คลิก เว็บไซต์ระบบรับสมัคร คลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย TCAS62 รายละเอียด คลิก -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
รายละเอียดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รายละเอียดการสอบGAT PAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร 4-10 ก.พ.62 คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก รายละเอียดการสมัคร ประกาศรับสมัคร คลิก ปฏิทินคัดเลือก คลิก website คลิก...
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อโครงการ คณะ และสาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio ออกมาแล้วนะครับ โดยมีทั้งหมด 15 โครงการ รวมที่นั่งมากกว่า 4,465 ที่นั่ง จะมีโครงการอะไรบ้างไปดูกันครับ - โครงการเพชรตะวันออก...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last