นักเรียน รับตรง admissions
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10...
by Eduzones Pr News
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 หลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตรปกติ) เรียน 5 ปี คุณสมบัติ -...
by Eduzones Pr News
โครงการทุนเพชรสุนันทา (ยื่นเพียงเกรดเฉลี่ยสะสม) รับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มีนาคมนี้เ สำหรับการรับสมัครนักศึกษาทุนเพชรสุนันทา ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษา.. สมัคร กดเลยที่ ==>www.reg.ssru.ac.th...
by Eduzones Pr News
โควตาฯ สวนสุนันทา (ใช้เพียงเกรดเฉลี่ยสะสม) สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเท่านั้น รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความสามารถทางกีฬาของสวนสุนันทา...หมดเขตรับสมัครวันที่ 30...
by Eduzones Pr News
สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครสอบรอบ Portfolio รอบที่ 1/2 ของสวนสุนันทา... สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ที่...==>www.reg.ssru.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา...
by Eduzones Pr News
รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและโททุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 17.00 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9)...
by Eduzones Pr News
วันนี้ (9 ก.พ.) ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชนประจำปี พ.ศ. 2561"ภายใต้แนวคิด 100 ปี การศึกษาเอกชน...
by Eduzones Pr News
ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัลไปกับเรา... สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ....กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร : รอบ Portfolio(2) วันนี้ - 14 ก.พ. 61 รอบโควตา วันนี้ - 30...
by Eduzones Pr News
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 4 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศศาสตร์เเห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio รอบที่ 2 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th จำนวน 2,590 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์...
by Eduzones Pr News
O-NET -https://forum.02dual.com/index.php/topic,1470.0.html GAT-PAT -https://forum.02dual.com/index.php/topic,1471.0.html วิชาสามัญ -https://www.02dual.com/admission_news/363/ ที่มาhttps://forum.02dual.com...
by Eduzones Pr News
รับ 98 คนเรียนช่างเฉพาะทาง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรช่างเฉพาะทางปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า การเปิดรับ...
by tui sakrapee
การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ จากเดิม วันที่ 2 มีนาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 7 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...
by Eduzones Pr News
กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 7ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ในการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9...
by Eduzones Pr News
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2561...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 35 คน คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 400 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 135 คน คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 400 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร14 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2561 จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 200 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษา อำนวยความสะดวกผู้สมัครเรียน แค่มาสมัคร กรอกข้อมูล สัมภาษณ์ทันที ที่เดียวจบ รูปแบบ One stop service ให้บริการแล้ววันนี้พร้อมขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร25 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 2 คน คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ฉลองครบรอบ 45 ปีอย่างยิ่งใหญ่ รวมบรรดาเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย เตรียมจัดงานใหญ่ มหกรรมอุดมศึกษา:อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (University, the driver...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยดุสิตธานีสร้างชื่อด้วยการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เวิลด์เชฟ จาก WACS (World Association of Chefs Societies) องค์กรด้านอาหารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก...
by Eduzones Pr News
ทาง UI Green Metric World University Ranking ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2017 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากไทนทั้งหมด 26 แห่ง ที่ติดอันดับในปีนี้ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 4 แห่ง โดย 10...
by Eduzones Pr News
รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 1. คณะศิลปศาสตร์ จำนวนที่รับ 290 คน 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนที่รับ 235 คน 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนที่รับ 200...
by P'Hand Eduzones
การเตรียมตัวถือว่าเป็นหัวใจของการจะประสบความสำเร็จเลยนะครับ ไม่ว่าจะทำอะไร มีเป้าหมายอะไร หากขาดการเตรียมตัวที่ดีแล้ว ก็ยากครับ ที่จะไปถึงฝั่งฝันของความสำเร็จได้ บทความนี้พี่แฮนด์เลยมาแนะนำการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม...
by P'Hand Eduzones
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 (การรับด้วยPortfolio)รอบ1/2รับสมัครตั้งแต่วันที่22ธันวาคม 60...
by Eduzones Pr News
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio รอบที่ 1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio รอบที่ 1ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 (โรงยิม) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last