นักเรียน รับตรง admissions
โอกาสสุดท้าย! สนใจเรียนสาธารณสุข จบ. ม.6 เกรด 2.00 ขึ้นไป ก็เรียนได้ ตอนนี้วิทยาลัยสหเวช สวนสุนันทา. ยังเปิดรับสมัครรอบรับตรงอิสระอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ครับ...
by Eduzones Pr News
มาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมทำประชาพิจารณ์ TCAS 62ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณกับ ทปอ. คลิก...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (รอบ 2 ) เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ที่www.reg.ssru.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขยายระยะเวลาการสมัครสอบคัดเลือกรอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5) วิทยาลัย และศูนย์การศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่www.reg.ssru.ac.th สมัครได้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ ที่http://www.reg.ssru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021601380...
by Eduzones Pr News
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบได้ที่ https://app.cupt.net/tcas/round4.php สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 ก.ค. 61...
by Eduzones Pr News
รับตรงอิสระ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561สมัครที่http://www.reg.ssru.ac.th/...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (รอบ 2 ) เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ที่www.reg.ssru.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา...
by Eduzones Pr News
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พี่แฮนด์ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแอดมิชชันปีนี้คือน้องนีน่า น.ส.ชญานิษฐ์ศรีวิโรจน์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 1 คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวนรับ 60 คน 2 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวนรับ 40 คน รายละเอียดการรับสมัคร...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(นานาชาติ) 40 คน การจัดการโลจิสติกส์(นานาชาติ)20 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(นานาชาติ)คลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง TCAS รอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 4-20 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติ จำนวนรับ รายละเอียดการรับสมัคร...
by P'Hand Eduzones
รับตรง TCAS รอบที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 4-20 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลคลิก สาขาวิศวกรรมเคมีคลิก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคลิก...
by P'Hand Eduzones
โค้งสุดท้าย!โลจิสติกส์สวนสุนันทา-6สาขาการันตีมีงานทำ TCAS (รับตรงอิสระ) รอบสุดท้าย โอกาสดีๆ..อย่าปล่อยให้หลุดมือ.. มาร่วมพิสูจน์อนาคตดีกรีปริญญาด้านโลจิสติกส์ ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน...
by tui sakrapee
คณะมนุษย์ฯ สวนสุนันทา เปิดรับเรียนป.ตรีภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ ศุกร์)ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับใน2...
by tui sakrapee
มาแล้ว!! ครับน้องๆ ประกาศอย่างเป็นทางการจาก ทปอ. เรื่องการสละสิทธิ์ #TCAS เพื่อไปสมัครรอบ 5 โดย อ.ประเสริฐ เลขาฯ ทปอ.ย้ำ "น้องๆต้องเข้าใจว่า การอนุมัติการสละสิทธิ์เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้ที่นั่งไว้แล้ว"...
by P'Hand Eduzones
ค้นหาคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2561 คลิก...
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทาครองแชมป์ครุศาสตร์อันดับ 1 ประเทศไทย พร้อมกวาด 3 ใน 5 สาขา ที่มีการแข่งขันสูงสุดในประเทศ วันนี้ (พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561) ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า...
by tui sakrapee
โอกาสสุดท้าย! รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต#TCAS61รอบที่ 5 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 150 ที่นั่ง กับ 10 สาขาวิชาในหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัคร 2-8 กรกฎาคม 2561...
by Eduzones Pr News
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 รับสมัครเพียง 2 วันเท่านั้น คือ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561ผ่านทางhttp://admission.swu.ac.th...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัครวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561 สมัครผ่านช่องทางการรับสมัครที่แต่ละคณะ/หลักสูตรกำหนด...
by Eduzones Pr News
รับตรงรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ณ ศูนย์และวิทยาลัยในกำกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา ณ ศูนย์และวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งได้แก่ ศูนย์จังหวัดนครปฐม ศูนย์จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์จังหวัดระนอง...
by Eduzones Pr News
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ไม่ใช้คะแนนใด ๆ ยื่นทั้งสิ้น) ใช้การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น...
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2561- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบTCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 52,535 คน...
by Eduzones Pr News
มหิดลอินเตอร์รับตรงรอบ 2 ปริญญาตรี4 หลักสูตร 14 สาขา วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 นี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ4 หลักสูตร...
by tui sakrapee
รับสมัคร วันที่5-11 กรกฎาคม 2561 คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการสมัคร สมัครออนไลน์ทาง คลิก อ่านเกณฑ์การคัดเลือก คลิก...
by Eduzones Pr News
สถาบันพระบรมราชชนกจะเปิดรับสมัครรอบการรับตรงอิสระ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เน้นโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ดูที่ประกาศรับสมัครฯ) ๑) มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ๒)...
by Eduzones Pr News
Eduzones ร่วมประกาศผล Admissions 2561 อย่างเป็นทางการกับ ทปอ. เช็คผลวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เช็คผล คลิก...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 โดยการรับตรงไม่ใช้คะแนนใดๆ สมัครที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยตนเอง หรือผ่าน Website...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last