นักเรียน รับตรง admissions
เป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยนะครับ สำหรับการเลื่อนวันสอบ GAT PAT ประจำปี 2562 ของน้องๆ dek62 ในปีนี้ ซึ่งจากเดิมที่ สทศ. กำหนดวันสอบไว้ที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ในตอนแรก แต่ถูกเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่ 16-19กุมภาพันธ์...
by P'Hand Eduzones
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (รอบ Quota) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา *รหัสวิชาเลือก สาขาศิลปะภาพยนตร์ - 9303...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ประเภทโควตาทุนเพชรสุนันทา...
by Eduzones Pr News
ค้นหาอนาคตที่ใช่...TCAS รอบ 2กับ 6 สาขาโดนๆ..วิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครTCAS รอบ 2 (โควตา) เริ่ม 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 สมัครได้ที่www.admission.ssru.ac.th...
by tui sakrapee
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ...
by Eduzones Pr News
การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International College, Suan Sunandha Rajabhat University . เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้! สามารถมาสมัครได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์...
by Eduzones Pr News
รับตรงTCAS62 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ม.บูรพา 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 คณะที่เปิดรับ 3,182 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2562 กำหนดการรับสมัคร คณะที่เปิดรับ 4,001 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ม.แม่ฟ้าหลวง 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 จำนวนที่เปิดรับ 1,765 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 จำนวนที่เปิดรับ 1,539 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 คณะที่เปิดรับ 123 สาขา รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562จำนวน 280 อัตรา ได้แก่ - กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป -...
by Eduzones Pr News
พีบีไอซี มธ. เปิดรับตรงรอบ 2หลักสูตรไทย จีน อินเดีย กรุงเทพฯ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับตรงรอบที่สอง (Portfolio 2) 3 หลักสูตร ได้แก่ จีนศึกษา อินเดียศึกษา...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว! โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้...
by Eduzones Pr News
สอบสัมภาษณ์เรียนครูสวนสุนันทาวันแรกสุดคึก วันที่ 10 มกราคม2562 การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
แนะเส้นทางไปสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา หาไม่ยาก เดินทางสะดวกสบายได้หลายช่องทาง สำหรับนักเรียนที่เดินทางสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก GPAX/O-NET/GAT/PAT2 ค่าสมัครสอบ 350 บาท รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก GPAX/O-NET/GAT/PAT2 ค่าสมัครสอบ 350 บาท รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
ของฟรีไม่มีในโลกแต่ผู้เรียนดีมีทุนเรียนฟรี ทุนเพชรสุนันทา..ทุนเรียนฟรีสำหรับผู้เรียนดี เรียนฟรีจนจบหลักสูตร..ตลอดการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบทุนเพชรสุนันทา...
by Eduzones Pr News
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางด้านกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. -...
by Eduzones Pr News
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ ที่http://admission.ssru.ac.th/#...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร คณะที่เปิดรับ ค่าสมัครสอบ รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
รายละเอียดการรับ TCAS รอบที่3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2562 คณะที่เปิดรับ เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการ คลิก website คลิก...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยต้นแบบ!โลจิสติกส์สวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เปิดรับทุกวัน - เทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2562นี้...
by tui sakrapee
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ E-Sport ในปี 2562 หัวหน้าสาขาวิชาเผยมีความพร้อมสูงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีแรกจำนวน 80...
by Eduzones Pr News
ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนักเรียนสมัครเข้าเรียน TCAS รอบแรก Profolio เกินเป้าหมายที่รับไว้...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last