นักเรียน รับตรง admissions
บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มทร.ธัญบุรี ร่วมรับแอดมิชชั่น 100 คน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
สรุป !! การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย...
by Eduzones Pr News
ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด คลิก website ทปอ.คลิก...
by P'Hand Eduzones
ปัญหาที่น้องๆถามกันมาบ่อยมากในอีกเรื่องของช่วงแอดมิชชันก็คือเรื่องของใบสมัครและการชำระเงินนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วระบบจะยึดใบไหนหากเราสมัครหลายครั้งหรือจ่ายหลายครั้ง พี่แฮนด์จะมาอธิบายให้กระจ่างอีกทีนะครับ...
by P'Hand Eduzones
ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน(Admissions) *เนื่องจากปีนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมัคร รูปจึงเป็นของปี 58 นะครับ 1. เปิดเว๊บการรับสมัครที่http://www.aupt.or.th/admissions.php 2. เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครคลิ๊ก"สมัครคัดเลือก" 3....
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 60 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 100 คน คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติ (RBISRasami British International School) ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อายุตั้งแต่ 9-12 ปี เพื่อรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20% สำหรับเกณฑ์การพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา...
by Eduzones Pr News
การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี " ก่อน Admissions ครั้งนี้พี่แฮนด์ขอไปที่ "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี " อีกคณะยอดฮิตคะแนนสูงปรี๊ดทุกปี เพราะเป็นที่หมายปองของทั้งเด็กวิทย์และเด็กศิลป์...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 70 คน 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ...
by P'Hand Eduzones
รับตรงมหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 รับตรงเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3438-8555 หรือ 08-1941-9995, www.christian.ac.th,Line: C.U.T. และ...
by Eduzones Pr News
รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -คณะวิศวกรรมศาสตร์ -คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2560 กำหนดการรับสมัคร สาขาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น จำนวนรับ สาขาการบริหารทั่วไป 35 คน สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น25 คน คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา...
by P'Hand Eduzones
รับตรง รอบ 3 แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 8-15 พฤษภาคม 2560 จำนวนรับ 1 คน เพศชาย คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
น้องๆส่วนใหญ่แน่นอนว่าเวลาจะเลือกคณะแต่ละทีก็จะดูที่คะแนนต่ำสุดในปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเลือกคณะที่เรามีคะแนนสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำ ซึ่งถ้าถามว่าผิดไม๊ก็คงตอบไม่ได้เต็มปากนะครับว่าผิด แต่พูดได้เต็มปากว่าไม่ถูกแน่นอน...
by P'Hand Eduzones
วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์ลำปาง เปิดรับตรงนักศึกษาวิทย์-คอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ 2 พฤษภาคม2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า...
by Eduzones Pr News
ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัคร ผ่านระบบแอดมิชชั่น เรียน 60 บรรจุ 65 ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอดมิชชั่นเรียน 60 บรรจุ 65 เชคคุณสมบัติเลย สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่จะสมัครมีเปิดรับ 7 ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
by Eduzones Pr News
รับตรง คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 กำหนดการรับสมัคร บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 จำนวนรับ 40 คน คุณสมบัติ กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า...
by P'Hand Eduzones
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2560 >>>> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เปิดรับสมัครทุกวัน...
by P'Hand Eduzones
รับตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงรอบที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาได้แก่...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย...
by Eduzones Pr News
รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 2,326 คน คุณสมบัติ กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะวิศวกรรมศาสตร์ " ก่อน Admissions ก่อนอื่นพี่แฮนด์ขอบอกสัดส่วนคะแนนที่ต้องใช้ยื่นในกลุ่มนี้ก่อนก่อนละกันนะครับ โดยสัดส่วนที่ต้องใช้จะได้แก่ - GPAXใช้ในสัดส่วน 20%* (ใช้เท่ากันทุกคณะ) -...
by P'Hand Eduzones
รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะทีเปิดรับ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.คณะเทคโนโลยี 3.คณะคหกรรมศาสตร์ 4.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5.คณะบริหารธุรกิจ 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by P'Hand Eduzones
รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 6...
by P'Hand Eduzones
วิธีการคิดคะแนน ADMISSIONS ใกล้เข้ามาทุกวันๆแล้วนะครับสำหรับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตวัยรุ่น กับการแอดมิชชัน เลือกคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ ซึ่งหลายๆคนคงจะทราบสัดส่วนการใช้คะแนนต่างๆของการแอดมิชชันแล้ว...
by P'Hand Eduzones
ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนของผลการทดสอบ GAT/PAT...
by P'Hand Eduzones
สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 โดยเข้าสอบมีสิทธิ์รับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน โดยต้องยื่นใบคำร้อง ขอดูกระดาษคำตอบตามแบบท้ายประกาศนี้...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ " ก่อน Admissions ครั้งนี้พี่แฮนด์ไปที่"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"ละกันนะครับ โดยน้องๆโดยในคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องใช้สัดส่วนดังนี้ - GPAXใช้ในสัดส่วน 20% - ONET ใช้ในสัดส่วน 30%...
by P'Hand Eduzones
รับตรง(รอบ3) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล อำนาจเจริญ 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2560...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last