นักเรียน ข่าวการศึกษา
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการชำระหนี้กองทุนกยศ. และกองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในวันที่ 5 กรกฎาคม...
by Eduzones Pr News
อาชีวะปลูกป่าสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ " ปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"...
by Eduzones Pr News
สพฐ.เผย ยอดสมัครครูผู้ช่วยโค้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 18-22 ก.ค. ทะลุแสน กศจ.กทม.มาแรงยอดสมัครอันดับ 1 เตรียมเรียกผู้เปิดคอร์สติวสอบครูช่วยสแกนหามีเอี่ยวการสอบครั้งนี้หรือไม่ หวังสกัดทุจริต วันนี้ (23 ก.ค.) นายบุญรักษ์...
by ครู Eduzones
อาชีวะอุบลฯ ร่วมกับททท. เชิญเที่ยวงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ จากประเทศเวียดนาม มาเลเซียและไทย สืบสานประเพณีเทียนพรรษา เมืองอุบลฯ นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
สถาบันกันตนา ได้จัดงานครบรอบ ๘ ปี แห่งการสถาปนาสถาบันกันตนา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2494 ตั้งอยู่ในมหานคร เทียนจิน มีสาขาวิชาการขนส่งทางรถไฟ ทั้งสิ้น 30 สาขา...
by Eduzones Pr News
การแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ที่มูลนิธิร่มฉัตร...
by Eduzones Pr News
การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2561...
by Eduzones Pr News
นักเรียนแห่สมัครรับทุนเรียนฟรีโลจิสติกส์สวนสุนันทา-โฮมโปร-TIFFA วันนี้ 20 ก.ค.61 สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนเรียนฟรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท...
by tui sakrapee
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยกองทุนพันเอกสมคิด ศรีสังคม นำโดย นางฟรานเซสกา ศรีสังคม (แถวยืน ที่ 9 จากซ้าย) ภรรยาพันเอกสมคิด ศรีสังคม ประธานมูลนิธิ EDF (ถึงแก่กรรม) นายศักดา ศรีสังคม (แถวยืน ที่ 3...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 62 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ ( 20 กรกฎาคม 2561) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Samsung Dual Vocational Education Program) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)...
by Eduzones Pr News
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อมุ่งให้ผู้นำชุมชนต่าง ๆ กว่า 40 ชุมชนใน 8...
by Eduzones Pr News
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัฐ หอวิเชียร นักศึกษาจาก สาขา มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม Thailand Design Creator Competition 2018...
by Eduzones Pr News
น้องๆ มักจะพูดว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่สนุกและยาก เมื่อเรียนไม่เข้าใจก็รู้สึกเบื่อและพาลไม่ชอบทั้งสองวิชานี้ไป แต่หนูมองว่าจริงๆ แล้ว หากปรับวิธีให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง น้องๆ...
by Eduzones Pr News
Chevron Enjoy Science ร่วมมือ 4 อุตสาหกรรมหลัก ยานยนต์และชิ้นส่วน-พลังงาน-แปรรูปอาหาร และไมโครอิเล็กทรอนิกส์" ชูโมเดล 2S "เพิ่ม STEM - เติม SKILLs" สร้างทักษะแรงงานอาชีวะให้เท่าทันเทคโนโลยี...
by Eduzones Pr News
อาชีวะสำรวจ ฟื้นฟู เก็บเกี่ยว ช่วยเหลือเกษตรกรเชียงรายที่รับน้ำช่วย 13 หมูป่า นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)...
by Eduzones Pr News
คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ดอร์ จำกัด ร่วม ม.ศรีปทุม แบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆ จัดเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับน้องๆที่บ้านนนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)...
by Eduzones Pr News
ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 โดยเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช....
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ 11 กรกฎาคม 2561 - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมมอบมุมหนังสือ เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล จำนวน 29 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาตนเองของเด็กนักเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร...
by Eduzones Pr News
โลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทาจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชากรรจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
by tui sakrapee
สำหรับน้องๆ ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบ Admission พรุ่งนี้ (10 ก.ค.) เตรียมตัว..เตรียมใจ..เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ ใบสมัคร Admission 2561 สำเนาวุฒิ บัตรประจำตัวประชาชน Port หรือเอกสารอื่นๆ (ไม่บังคับ)...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จับมือสำนักงานเขตวังทองหลาง จัดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา โทษ และพิษภัยจากสิ่งเสพติด พร้อมกระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์...
by NEWs_RU
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ...
by Eduzones Pr News
ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาจนถึงรอบที่ 5 แล้วนั้น สมาคม ทปอ....
by Eduzones Pr News
ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรส่งพี่นักศึกษาออกแนะน้องเรียนต่อ โครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้จัดขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนต่าง ๆ...
by tui sakrapee
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมกิจการพลเรือน ทหารบก ได้จัดการตัดสินและประกาศผลการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และโมเดลศาสตร์พระราชา ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน...
by Eduzones Pr News
ส่งกำลังใจ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลจันทรเกษมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย...
by Eduzones Pr News
อักษรจุฬาฯเชิญร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 6 พรรษาที่ 2...
by tui sakrapee
Page 5 of 535 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last