นักเรียน ข่าวการศึกษา
วาฬกินถุงพลาสติก ปูเสฉวน เปลี่ยนบ้านหลังใหม่จากเปลือกหอย เป็นกระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ทะเล มีขยะสารพัดสิ่ง มากกว่าสัตว์น้ำที่เป็นเจ้าของท้องทะเล สภาพอากาศบนท้องฟ้า แยกไม่ออกว่านั่นคือหมอกหรือควัน . นักธุรกิจเห็นแก่ตัว...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สมาคมร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ...
by Eduzones Pr News
อาชีวะอาสาเชียงราย หนุนเสบียงช่วยทีมค้นหา หมูป่าอะคาเดมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีเยาวชนทีมฟุตบอล หมูป่าอะคาเดมี แม่สาย พร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 13 คน ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวง...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งส่วนกลาง (อาคาร สวป.ชั้น1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th...
by NEWs_RU
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ, 4 กรกฎาคม 2561 - เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนชาวไทยทุกคนมีความหมาย ในการเป็นกำลังสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้ ไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่ โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand)...
by Eduzones Pr News
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองพื้นที่เช่าร้านค้างานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by Eduzones Pr News
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา The 3rd Rangsit China Forum เรื่อง กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ในลุ่มน้ำโขง ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. จุลชีพ...
by Eduzones Pr News
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม สุดยอด ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ชูแนวคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์2561 มทร.ธัญบุรี จัดงานวิชาการประจำปี2561 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี หรือที่เรียกว่าRT61จัดแสดงสุดยอดผลงานวิจัย...
by tui sakrapee
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จับมือ กกท. ร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วันนี้(25มิถุนายน2561)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ...
by Eduzones Pr News
IT ม.ศรีปทุม MOU วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา พัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่2จากซ้าย) และนางสาวฉันทนา...
by Eduzones Pr News
พัฒนาความรู้ คณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน Software ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน BI และ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ AI ทางด้านบัญชี ยุคดิจิทัล4.0 คณะบัญชี...
by Eduzones Pr News
วันนี้ (24 มิ.ย.2561) ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิค(วท.)นครนายก ทำดีที่สุด ได้เป็นรองแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรี ปลื้มยอดรับนักศึกษาปี 61 ทะลุเป้าแถมคะแนนสูงลิ่ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนอง ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และบริการ...
by Eduzones Pr News
TCAS รอบ 5 มาแล้ว น้องๆนักเรียน เตรียมพร้อมได้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...
by P'Hand Eduzones
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 PISA 2018" สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ...
by Eduzones Pr News
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 83 คน ณ Chongqing Technology and Business Institute...
by Eduzones Pr News
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ Thai Civic Education จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาตัวบ่งชี้การเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันเปิดให้ทุนนักศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)เปิดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยประจำปี...
by tui sakrapee
เปิดรับนักเรียน-นักศึกษา-ประชาชนร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด...
by tui sakrapee
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC)...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นปลื้ม เมื่อ 3 ศิษย์เก่าจาก 3 คณะตบเท้าโชว์ฝีมือเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล จนได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ เริ่มที่บัว-ทิฑัมพร ทีปะปาล...
by Eduzones Pr News
สืบเนื่องจาก นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม...
by Eduzones Pr News
ภายใต้แนวคิด อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี พลเอกวีรชัย อินทุโศภน (ที่ห้าจากขวา) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ที่ห้าจากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นักศึกษาช่างเชื่อมอาชีวะ ประสบความสำเร็จคว้ารางวัล งานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ ในการแข่งขันทักษะงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ (Arc Cup Welding Competition International...
by Eduzones Pr News
กระทรวงวิทย์ฯไฟเขียวสวนฯรังสิตขยายห้องเรียนวมว.เพิ่ม-รวม60ทุน สวนฯรังสิตสร้างชื่อกระหึ่มอีกครั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟเขียวเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการวมว.เพิ่มอีก1ห้องเรียน...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)...
by Eduzones Pr News
Page 6 of 535 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last