นักเรียน ข่าวการศึกษา
เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 สุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ทำการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษาผู้บริหาร...
by Eduzones Pr News
อาชีวะ จับมือภัตตาคารญี่ปุ่น ฟูจิ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น...
by Eduzones Pr News
มอบทุนเรียนดี สาขาเทคโนโลยีระบบรางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการมอบทุนเรียนดี สาขาเทคโนโลยีระบบราง สำหรับนักเรียนที่จบม.ปลายหรือจบ ปวช. และ...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...
by Eduzones Pr News
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ และภาคีเครือข่าย เสนอ 7 ข้อเรียกร้องป้องกัน "อีสปอร์ต" นำเด็กและเยาวชน สู่พฤติกรรมเสพติดอินเตอร์เน็ต กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน (ดย.)เผยผลสำรวจเด็กไทยมีโอกาสเสี่ยงภัยออนไลน์ 95%...
by Eduzones Pr News
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ "ทีแคส" รอบสามล้น สวนสุนันทายืนที่ 3 ของประเทศ ถัดจาก ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รายงานผลตัวเลขจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ...
by tui sakrapee
รามคำแหงจัดกิจกรรม RU Road Show 2018 นำเสนอผลงานและนวัตกรรมต่างๆผ่านนิทรรศการมีชีวิต และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2 และสาขาลาดพร้าว...
by NEWs_RU
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท บิซิเนส เซอร์วิเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา...
by Eduzones Pr News
ประเพณีดีงาม!สวนฯรังสิตเสริมสร้างเอกลักษณ์นักเรียน ปลูกฝังคนเก่งและดีสู่สังคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
มีทุนให้!วิทยาลัยทองสุขเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับป.ตรี-โท วิทยาลัยทองสุขเปิดรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายสาขาวิชา พร้อมมอบทุนพิเศษให้สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาท ในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนกำลังคน...
by Eduzones Pr News
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า รายการสมรภูมิไอเดีย ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า สิ่งประดิษฐ์...
by Eduzones Pr News
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)...
by Eduzones Pr News
รัฐหนุนงบ 17 หลักสูตร มทร.ธัญบุรีร่วมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรี ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน และ29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 (ทุกวัน)...
by NEWs_RU
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยเปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2561 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท...
by mooBo
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561วันที่ 5 13 พฤษภาคม 2561 ณ...
by Eduzones Pr News
ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริมสร้างเอกลักษณ์นักเรียน ปลูกฝังคนเก่งและดีสู่สังคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
by Eduzones Pr News
มีโปรดีมาบอกต่อ สำหรับน้องๆ ที่เรียนที่อื่นแล้วรู้สึกไม่ใช่ ไม่โดน เพียงย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโชว์บัตรนักศึกษาสถานศึกษาเดิม รับทุนการศึกษาทันที 10,000 บาท ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561...
by PR_DPU
DPU เปิดรับสมัคร นศ.วันนี้ เพียงยื่นคะแนน GAT/PAT/ONET รับทุนทันที 12,500 บาท โอกาสมาแล้ว สำหรับน้องๆ ม.6 เพียงแค่นำคะแนน GAT/PAT/ONET มายื่นสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมรายงานตัว รับทุนการศึกษา 12,500...
by PR_DPU
บัณฑิตครูสวนสุนันทาคว้า 21 ที่นั่งสอบบรรจุครูกทม. ปี 61 บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ศักยภาพกวาด 21 ที่นั่งในการสอบบรรจุครูกทม. โดยบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปี 2560...
by tui sakrapee
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)...
by Eduzones Pr News
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.)...
by Eduzones Pr News
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561 ศ.คลินิก...
by Eduzones Pr News
วันนี้ (25 เมษายน) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น (Wuhun Railway Vocational of Technology)...
by Eduzones Pr News
Page 7 of 535 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last