นักเรียน ข่าวการศึกษา
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...
by P'Hand Eduzones
ครั้งหนึ่งในชีวิต.... แทนคุณบิดามารดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมอุปสมบท ในโครงการธรรมศึกษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มอบหมายให้ นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และว่าที่ ร้อยตรีชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา...
by Eduzones Pr News
แผนที่นับเป็นเครื่องมือนำทางอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากแผนที่สามารถบอกข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลอื่นๆ...
by Eduzones Pr News
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสว่า การเรียนในสถานศึกษาทำให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจหลักการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นประโยชน์กับการเกษตรในหลายๆ ด้าน...
by Eduzones Pr News
คณะกรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทามอบสื่อการเรียนการสอน-อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมสมทบเงินจัดกิจกรรม...
by tui sakrapee
เผยยอดนักเรียนสมัครTCASน้อยน่าห่วง มหาวิทยาลัยทั้งรัฐ-เอกชนกระทบ แนะเร่งปรับตัวเปิดสอนหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพในอนาคต รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า...
by tui sakrapee
ม.รังสิต ชวนลองของ ทดลองเรียนฟรี 5 สาขาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. มาลองเรียน มาลองรู้กับ กิจกรรมลองของจริงSo Real Workshop by Faculty of...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Chef Academy รุ่นที่ 1 หวังสร้างเชฟมืออาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร The Explorer จากประเทศออสเตรเลีย...
by Eduzones Pr News
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์ เพื่อประหยัดพลังงาน PTT Engine Tune Up 2018 หนึ่งในมาตรการ เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การเรียนอาชีวศึกษาหรือการเรียนด้านวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งยังต้องมีทักษะวิชาชีพที่เข้มข้น...
by Eduzones Pr News
เมื่อโลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน คนจึงเปลี่ยน...ด้วยเหตุนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดตัวหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ หรือ DigiM ที่พัฒนาศึกษาเป็น Smart Person ที่สามารถสร้าง Smart Media...
by PR_DPU
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา...
by Eduzones Pr News
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2561...
by Eduzones Pr News
ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยในฝันของแต่ละคนก็ย่อมมีชื่อมหาวิทยาลัยในใจที่แตกต่างกัน แต่ชื่อหนึ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายของน้อง ๆ หลายคนคือ ธรรมศาสตร์สำหรับน้องๆ ที่อาจจะกังวลว่าที่ธรรมศาสตร์จะเหมาะกับตัวเองรึป่าว...
by Eduzones Pr News
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 486 คน ณ...
by Eduzones Pr News
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
by PR_DPU
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปฏิบัติการเชิงรุก ขยายผลโครงการ EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล ต่อยอดจัดอบรมเข้ม ครู-นักเรียนอาชีวะ กว่า 428 แห่ง ทั่วประเทศ เตรียมใช้แอปพลิเคชั่น EchoVE ปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...
by Eduzones Pr News
น้ำหนึ่ง BNK48 ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปกับความฝันนักควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากรั้ว มธ. ตามรอย พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ใช้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องยอมรับว่า...
by Eduzones Pr News
เวิร์คชอปฟรี พร้อมชมละครเวที แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หรือ ปวช. โปรเจ็คละคร เขาคิดงานกันยังไง เขาบริหารจัดการกันด้วยวิธีไหน ... มา เดี๋ยวสอน เพลง 24 เพลง , ฉาก 17 ฉาก , มัลติมีเดีย 42 ชิ้น ,...
by tui sakrapee
เอ็นคอนเส็ปท์ชวนเด็กไทยมาสนุกกับมุมมองใหม่ในการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในงานเปิดตัวแคมเปญภาษาเปลี่ยนชีวิตนำโดยครูพี่แนนอริสราธนาปกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์และครูพี่หมุยธนัช ลาภนิมิตชัย โรงเรียนสอนภาษาไทย-สังคม...
by Eduzones Pr News
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...
by Eduzones Pr News
ม.รังสิต จัด Workshop ฟรีหัวข้อ 'เล่นละคร เล่นคอนเสิร์ต ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ' มีน้องฝากบอกน้องมีหลานฝากบอกหลานว่า ..... ม.รังสิต จัด Workshop หัวข้อ 'เล่นละคร เล่นคอนเสิร์ต ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ' พร้อมชมละครเวที แกะดำโลกสวย...
by tui sakrapee
พี่เด็กหัวการค้า "เปิดบ้านรอบพิเศษ" ให้น้อง ๆ มาดูบ้านหลังใหม่ มาให้เห็นของจริง!!!!! พี่เด็กหัวการค้า "เปิดบ้านรอบพิเศษ" สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้ามาดูบ้านหลังใหม่ ก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน...
by tui sakrapee
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงาน มหกรรมอุดมศึกษา UniversitiesXpo: อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0) เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ทปอ....
by Eduzones Pr News
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมเปิดโรงเรียน Public Schoolใน 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระมีความคล่องตัวจากกฎระเบียบต่าง ๆ ของรัฐสามารถออกแบบหลักสูตร สรรหาครู...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประกวด โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...
by Eduzones Pr News
หมดยุคสมัยที่ผู้ใหญ่จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเด็ก ๆ ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมือท่องโลกออนไลน์ใหม่ ๆ เสียแล้ว เพราะจากการสำรวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...
by Eduzones Pr News
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุคที่การแข่งขันสูงดังเช่นปัจจุบัน ให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขได้นั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงครู อาจารย์ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถทางเชาวน์ปัญญา...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง 10 จังหวัด โดยมีโมเดลความร่วมมือเครือข่าย สถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน และสถานประกอบการ...
by Eduzones Pr News
Page 8 of 535 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last