นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
50ทุนเท่านั้น!ให้นักเรียนไทยไปเรียนสายอาชีพที่ประเทศจีน โครงการพิเศษ มอบให้นักเรียนไทย เพื่อรับทุนการศึกษาสายอาชีพ ไปเรียนต่อที่เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ในราคาเพียง 79,000 บาท มอบให้จำกัดแค่ 50 ทุนเท่านั้น !...
by tui sakrapee
ต้องรู้ก่อนไปเรียนต่อญี่ปุ่น!!ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นที่ JASSO ดูแล (JASSO Scholarship programs) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6...
by tui sakrapee
ทุนรัตนมงคลเรียนฟรีปริญญาตรีม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล หมายถึง ทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ มจพ.เปิดรับเรียนฟรีมีงานทำพร้อมเบี้ยเลี้ยง โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เปิดรับนักศึกษาใหม่...
by tui sakrapee
วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มธ.เปิดให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมมอบทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต การเปิดรับสมัคร...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2562 กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งใบสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครมี 2 ประเภท คือ 1)...
by tui sakrapee
เรียนฟรีธุรกิจพาณิชยนาวีที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุนเรียนฟรี โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครวันนี้ - 17 ก.ค. 61...
by tui sakrapee
กรุงไทยชวนเยาวชนสร้างสรรค์โครงงานชิงทุนการศึกษา2.3ล้าน ชิงทุนการศึกษา 2.3 ล้าน กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 ชวนเยาวชนสร้างสรรค์โครงงานพลิกฟื้นชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ธนาคารกรุงไทย...
by tui sakrapee
ให้ทุนเด็กไทยเรียนบริหารการโรงแรมระดับโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ กลียอง และ เลส์ โรชส์ โรงเรียนบริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการที่มีมาตรฐานการศึกษาติดอันดับ 3 ของโลก จากสวิตเซอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาสุดพิเศษ สำหรับนักเรียนไทย...
by tui sakrapee
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับโควตา/สอบตรงชิง100ทุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ถึง 100 ทุน การรับสมัคร ประเภทโควตา คลิกhttps://goo.gl/Pq8i45...
by tui sakrapee
สพฐ.เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนการศึกษา-วัฒนธรรมที่ประเทศแคนาดา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่น ฮังการี...
by tui sakrapee
ทุนเรียนป.ตรีUTCCฟรี ปี 61 ! สาขาธุรกิจเกมและ eSports ใหม่สุดกับอาชีพแห่งอนาคต สมัครคลิกเลย! http://admission.utcc.ac.th/page-apply.php ครั้งแรก!!! สำหรับน้อง ๆ ที่มีความชอบในเกมและ eSports จะได้มารวมตัวกัน!!! UTCC...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนต่อป.ตรี 3 มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย EDAT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษานี้มอบให้เพื่อเรียนต่อใน 3 มหาวิทยาลัย คือ 1....
by tui sakrapee
รัฐบาลคูเวตให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี รัฐบาลคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561/2562 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University)...
by tui sakrapee
จำกัดแค่ 80 ทุน!เรียนฟรีที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดให้ทุนเรียนฟรี!! เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครวันนี้ - 17 ก.ค....
by tui sakrapee
โอกาสของคนเก่งมาถึงแล้ว!! มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนคั้นกะทิ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) พกความมั่นใจ...
by PR_DPU
100 ทุนสำรวจโลก E-Listening ให้ม.ปลายเรียนต่อเอแบค ทุนโครงการสำรวจโลก E-Listening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเยาวชนไทยร่วมโครงการ ASEF Summer University มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation ASEF) เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนผู้ที่สนใจจากประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (AsiaEurope Meeting ASEM)...
by tui sakrapee
รามฯเปิดให้ทุนเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่28) ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับตรงอิสระ พร้อมมอบ 85 ทุนโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับตรงอิสระ แบบไม่มีการสอบ เข้าเป็นนักเรียนทุน โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม โครงการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
by tui sakrapee
83ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุให้เด็กสายสามัญ-สายอาชีพ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ...
by tui sakrapee
คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายรับทุนการศึกษารอบ2 คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายรับทุนการศึกษารอบ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย และจบชั้นปวช. ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดให้ทุนเรียนฟรีพร้อมมีเงินเดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม "Siamtech" ให้น้อง ๆ ปวส. ได้ติด Skill จากห้องเรียนและทำงานจริงกับผู้ประกอบการ แถมได้รับเงินเดือนระหว่างเรียน...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี เปิดรับ นักศึกษาร่วมโครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่"แจกทั้งทุนพร้อมอยู่หอพักฟรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
พานาโซนิค ชวนสร้างสรรค์คลิปชิงทุนกว่า200,000บาท กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทยสานต่อโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ประจำปี2561 (Panasonic Kid Witness News 2018)ให้น้องๆ...
by tui sakrapee
ให้ทุนเด็กอาชีวะทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ อาชีวะทั่วประเทศ ร่วมแชร์เรื่องราวสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ และอยู่ในความประทับใจ กับกิจกรรม ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด...
by tui sakrapee
เรียนฟรีมีทุนให้พร้อมงานทำ 100% ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นม.ปลายเพื่อรับทุนเรียนฟรีเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
มีคนกดไลค์-ติดตามเยอะรีบมาเลย!ม.หอการค้าไทยแจกทุนSocial stars ทุน Social stars สำหรับน้องๆ ที่มีคนมาติด มาตาม มาชอบ เยอะ!!! ไม่ว่าจะใน Facebook Instagram Twitter ก็สามารถสมัครรับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้...
by tui sakrapee
Page 1 of 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last