นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
เปิดรับสมัคร 200 ทุนซีพี ออลล์ ระดับปวช.- ปริญญาตรี ให้เยาวชนชายแดนใต้ ศอ.บต. ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุน ซีพี ออลล์ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี รวม 200 ทุน วันนี้ถึง 6 มีนาคม 61 นางสุมาลี ลีม๊ะ...
by tui sakrapee
ม.หอการค้าไทยเปิดให้15ทุนรัตนมงคล - UTCC GOLD เรียนต่อคณะนิเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาUTCC GOLDให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมอบเป็นทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง พร้อมมอบ "ทุนรัตนมงคล"...
by tui sakrapee
โอกาสมาถึงแล้ว!! หากคุณมีใจรักในเสียงดนตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561...
by PR_DPU
เฉพาะเด็กไทย!รุ่นปี2018มอบ120ทุนไปเรียนต่อประเทศจีน โครงการมอบทุนให้นักเรียน นักศึกษาชาวไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีนยังคงดำเนินเปิดรับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2018 นี้ เริ่มทำการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
ทุนเต็มจำนวนให้นักเรียนไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์ ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholarships จะให้คุณได้รับทั้งความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และ...
by tui sakrapee
แจกทุนเพิ่ม!เรียนวิศวะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุนเพิ่มเติม (ทุนเต็มและทุนครึ่ง) วันนี้ - 15 มีนาคม 2561 สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกทุนการศึกษาเต็มจำนวน...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดให้ทุนเรียนฟรีโครงการ Digital Gen Z มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอบโจทย์อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล มอบทุนการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถด้าน Youtuber, Game Caster, Product Reviewer...
by tui sakrapee
87ทุนให้นักเรียนม.ปลายเรียนต่ออุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษา 2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship...
by tui sakrapee
กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบีให้ทุนม.6-ปริญญาตรี กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี (CIMB Group) เปิดรับสมัครนักเรียน (ชั้น ม. 6) นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 1 หรือ ปี 2) เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2018...
by tui sakrapee
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทาจับมือ 2 ยักษ์ใหญ่ ให้เรียนฟรี มีรายได้ - พร้อมงานทำแน่นอน 100% วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด 2 โครงการใหญ่ เรียนฟรีมีงานทำระหว่างเรียน...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนให้ ประธานนักเรียน รับทุน HERO ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร โดยสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ในวิทยาลัย / คณะ ที่ต้องการ อย่ารอช้า..เตรียม Portfolio...
by PR_DPU
ม.กรุงเทพเปิดให้ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดให้ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist) เป็นทุนโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ Innovative Artist Project...
by tui sakrapee
รัฐบาลคูเวตให้ทุนระดับม.ปลายไปเรียนสาขาศาสนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 - 2562 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน...
by tui sakrapee
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลเปิดให้ระดับปวส.-ปริญญาตรี-มีรายได้จบบรรจุงานทันที โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล เปิดมอบทุนการศึกษาให้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
เรียนฟรี!!โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับจบม.3เรียนต่อ โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในหลักูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
แอร์เอเชียเปิดให้ทุนเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน-สอบผ่านรับเงินเดือนทันที สายการบิน Air Asia เปิดรับสมัครนักเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยานรุ่นที่ 2 "Student Aircraft Mechanic" เพียงแค่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด...
by tui sakrapee
องค์กรศาสนาอินโดนีเซียเปิดให้ทุนเด็กไทยไปเรียนต่อปริญญาตรี ชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย หรือ MEDAT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนระดับปริญญาตรี ประเทศอินโดนีเซีย...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลอินเดียให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อปริญญาตรี-ปริญญาเอก สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561-2562 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าสอบตรงเพื่อชิงทุนรัตนมงคล (ทุนเรียนฟรี 100%) ทุน UTCC Gold...
by tui sakrapee
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล (ทุนเรียนฟรี 100%) ทุน UTCC Gold (ทุนเรียนฟรี 50%) และทุน UTCC Silver...
by tui sakrapee
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ทุนนักเรียน-นักศึกษาเก่งกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา...
by tui sakrapee
ทุนเยอะ!กว่า100สถาบันจากสหราชอาณาจักรมาร่วมนิทรรศการศึกษาต่อ บริติช เคานซิล ประเทศไทยจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ประจำปี 2561 พบตัวแทนสถาบันการศึกษาจากสหราชอาณาจักรกว่า 100 แห่ง พร้อมข้อมูลทุนเรียนต่ออีกมากมาย...
by tui sakrapee
รัฐบาลไทยให้24ทุนนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่กำลังจะพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0...
by tui sakrapee
คัดม.6-ปวช.เก่งฟุตบอลรับทุนเรียนป.ตรีม.รังสิต สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดวันคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 หรือ ปวช. เพื่อเป็นนักฟุตบอลสังกัดสโมสรฯ และรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
อาชีวะให้ 560 ทุน เด็กแดนใต้เรียนสายอาชีพ สอศ.จัดโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบทุนเรียนสายอาชีพ ปี 2561-2564 จำนวน 560 ทุน งบ 58 ล้านบาท ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัคร 100 ทุนเอราวัณให้เรียนครูใน7มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
ให้คนไทย!!115โครงการทุนเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ส่งท้ายปลายปีกันอีกแล้วครับ ...ซึ่งก็เป็นช่วงที่หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ...
by tui sakrapee
40ทุนให้เด็กไทยไปเรียนฟรี-พร้อมมีเงินเดือนที่ประเทศฮังการี เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตร Non-Degree ณ ประเทศฮังการี (Stipendium Hungaricum Scholarship 2018/2019) ให้นักเรียนและนักศึกษาไทย...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรีวิศวะที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำงานหลังเรียนจบ ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมมีทุนการศึกษา และทำงานในประเทศญี่ปุ่นหลังเรียนจบ เลือกเรียนได้ 2 มหาวิทยาลัย 1. Toyama...
by tui sakrapee
ทุน UWC 2561 ให้นักเรียนมัธยมเรียนต่อต่างประเทศ ทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
by tui sakrapee
Page 1 of 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last