นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกม และเคยเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสดีมาถึงแล้วสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่มีใจรักในการเล่นเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...
by PR_DPU
เปิดกำหนดการชิงทุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ 2560 ใน 14 วิชา มูลนิธิร่มฉัตรได้จัดทำโครงการเพชรยอดมงกุฎ สำหรับปี 2560 โดยจะจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียน/นักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ เคมี...
by tui sakrapee
องค์กร IM ให้ทุนผู้จบม.6-ปวส.ไปฝึกงานเทคนิค กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนฝึกงานเทคนิค...
by tui sakrapee
ชิงทุนกว่า1ล้าน!เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปี 60 ระดับมัธยม-อุดมศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการแข่งขัน...
by tui sakrapee
สถาบันกันตนาเปิดให้ 50 ทุนเรียนปริญญาตรี บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันกันตนา สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ กับโครงการ KantanaEducation Fund มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ให้กับนักเรียนที่จะสนใจศึกษาต่อ ณ...
by tui sakrapee
รวมทุนม.ปลาย!ไปต่อปริญญาตรี-มีให้คนคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
52ทุนร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560...
by tui sakrapee
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบ ทุน Startup ทุนการศึกษา 100% รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือ ปวส. ที่มีไอเดียธุรกิจเจ๋งๆ รับ ทุนStartup ทุนการศึกษา 100%รวมมูลค่ากว่า...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งองค์กรสาธารณกุศล มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนฟรี !! เด็กดี เรียนเก่ง ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับทุนจนจบป.ตรี มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง...
by Eduzones Pr News
ทุน50%! วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ให้เรียนออกแบบ Raffles International College (Bangkok) มอบทุนการศึกษาด้วยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเรียนในประเทศไทยเพียง 3 ปีได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก University of Northumbria...
by tui sakrapee
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรให้ทุนเรียนฟรีผู้ผ่านแอดมิชชั่นส์กลาง ปี60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 9 สาขาวิชา...
by tui sakrapee
รวมทุนวุฒิม.ปลาย!เรียนต่อปริญญา-สายอาชีพ มีใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายโครงการ สำหรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
ให้ทุน!วิศวะมธ.เปิด วิศวกรรมยานยนต์ ปั้นวิศวกร รับนวัตกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ...
by tui sakrapee
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดให้ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี2โครงการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้ทุนเรียนฟรีแก่นักเรียนที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 2 โครงการ โครงการทุนเรียนฟรี 100...
by tui sakrapee
150 ทุนเรียนฟรี ระดับปวส.ที่มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการนี้มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับบริษัทเบอร์ลี่...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนดี 50% โครงการทุนช้างเผือก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้ทุนเรียนดี 50 % จ่าย 50 % ตลอดหลักสูตร โดยมอบทุนเรียนต่อใน3 คณะ 9 สาขาวิชา คุณสมบัติ จบ ม.6/ปวช....
by tui sakrapee
DPU จัดโปรแจกทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ !! มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่เด็ดๆ ดังนี้ !! 1.ทุกคะแนน O-NET มีค่ารับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท 2....
by Eduzones Pr News
ทุนรอบพิเศษ!ม.หอการค้าไทยให้ลุ้นเรียนฟรีในคณะ-สาขาเปิดใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรอบพิเศษ โดยเปิดรับสมัครเฉพาะคณะและสาขาที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2560 ทุนรอบพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ...
by tui sakrapee
รวมทุนวุฒิม.ปลาย!ต่อปริญญาตรี-จบแล้วบรรจุทำงาน ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย...
by tui sakrapee
เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดรับป.ตรี-ป.เอกมีทุนให้ทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลายคณะ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวมทั้งเปิดรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
by tui sakrapee
ทุนทวิภาคีเรียนฟรีปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก โฮมโปร ร่วมมือกับ สอศ. เปิดให้ทุน โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี ส่งต่อทุนการศึกษาภายใต้หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เน้นเรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง หวังมอบโอกาสการสร้างงาน...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มอบทุนส่วนลดเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มอบทุนส่วนลดธรรมเนียมการเรียนสำหรับนักเรียนที่จบ ม. 6 และจบ ปวช. 3 มาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิธีการขอรับทุน 1. นักเรียน ม.6 และ ปวช. 3...
by tui sakrapee
ทุน PIM เรียนบริหารธุรกิจค่าเรียนแค่3,500 บาทต่อเทอม เรียนบริหารธุรกิจ กับเจ้าของธุรกิจอันดับ 1 ของไทย ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) น้องๆ ที่ฝันอยากมีกิจการของตัวเอง ชอบค้าขาย ใจรักการบริการ...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยธนบุรีให้ทุนส่วนลด 50%เรียนป.ตรีตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2560 ใน 4คณะ มีทุนการศึกษามอบให้ โดยมีทุนส่วนลด 50% ตลอดหลักสูตร...
by tui sakrapee
มีทุนให้!มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดรับเรียนป.ตรี-ป.เอก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ/ภาคสมทบค่ำ/ภาคเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย.นี้...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนฟรีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มีทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี สมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค 2560 พร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 4 ปี จาก...
by tui sakrapee
350ทุนซีพี ออลล์ให้ลูกครู-บุคลากรทางการศึกษาเรียนฟรี..ขยายเวลารับสมัคร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในกลุ่ม จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่...
by tui sakrapee
จบได้บรรจุ!โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับปีนี้202คน เตรียมตัวสมัครกันได้แล้วนะครับ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนในโรงเรียนการไปรษณีย์ ในปี 2560 นี้... โดยจะเปิดทำการรับสมัครในช่วงวันที่ 18เมษายน -9 พฤษภาคม2560 นี้แล้ว......
by tui sakrapee
เรียนฟรี!สาขาพนักงานโรงพยาบาล โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเปิดรับเรียนต่อในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาผู้ช่วยการพยาบาล Patient Asistant ระยะเวลาเรียน 1 ปี...
by tui sakrapee
Page 1 of 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last