นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
ทุนเรียนป.ตรีSaxion University of Applied Sciences ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saxion University of Applied Sciences ทุนการศึกษา มูลค่า 3,900 - 50% tuition waiver ระดับป.ตรี วันปิดรับสมัครทุน: 1 พฤษภาคม 2017 Saxion...
by tui sakrapee
ทุนเฉพาะคนไทยไปเรียนที่ RMIT University in Australia RMIT University ประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2017 นี้...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนป.ตรี-ป.โทThe University of Technology Sydney The University of Technology Sydney (UTS) มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า $10,000...
by tui sakrapee
ให้อีก40ทุน!เฉพาะคนไทยไปเรียนป.ตรี-ป.โท5มหา'ลัยดังประเทศจีน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนอาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical...
by tui sakrapee
ม.หอการค้าไทยเปิดให้ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับบุคคลที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา และมอบทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
ทุนสร้างอนาคต!ให้คนจบม.ปลายไปเรียนต่อทุกระดับ ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย...
by tui sakrapee
Turkish Foundationแจ้งให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติประจำปี 2017-2018 เพื่อเดินทางไปศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศตุรกี โดยเน้นไปที่การเรียน หรือศึกษาอบรมที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม...
by mr.sk@inter
วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนเรียนต่อหลายโครงการ วิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน2โครงการคือโครงการทุนการศึกษา "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" จำนวน 2 ทุนและโครงการทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
210ทุนเรียนฟรีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้นักเรียนทุกคนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย...
by tui sakrapee
ทุนเรียนป.ตรีบริหารธุรกิจในสถาบันชั้นนำของโลกที่ฝรั่งเศส ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่ประเทศฝรั่งเศส ในสถาบัน EDHEC Business School ที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลก ทุนการศึกษานี้มอบให้เพื่อการช่วยเหลือพิเศษ...
by tui sakrapee
5โครงการทุนประเทศตุรกีมีให้คนไทยไปเรียนม.ปลาย-อุดมศึกษา ในขณะนี้รัฐบาลตุรกี กำลังเปิดรับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศตุรกี โดยประเทศตุรกีจะมี "ทุนการศึกษา" ที่มอบให้ใน 5 โครงการหลัก ๆ...
by tui sakrapee
SunYat-SenUniversity(SYSU)มหาวิทยาลัยทางภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศให้ทุนกับผู้สมัครจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 200 คน เพื่อเรียนในสาขาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โดยผู้พูดภาษาจีนไม่ได้...
by mr.sk@inter
นิวซีแลนด์มีทุนให้นักเรียน-นักศึกษาไทยถึง 132 โครงการ เรื่องของทุนการศึกษา โดยเฉพาะทุนจากต่างประเทศ ในช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ...
by tui sakrapee
Heriot-Watt University มหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ที่มีสาขาในหลายประเทศ มีข้อเสนอให้ทุน 3 ประเภทไม่จำกัดสาขาแก่ผู้สมัครเรียนปริญญาตรีจากต่างชาติ(นอกเหนือสหภาพยุโรป) สูงสุด 100% เป็นส่วนลดค่าเรียนหรือเงินค่าครองชีพ...
by mr.sk@inter
มหาวิทยาลัยแทสเมเนียมีถึง1,350ทุนต่อปีให้เรียนต่อที่ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย (UTAS)ได้ต้อนรับนักศึกษาชาวไทยตลอดมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปี โดยปัจจุบันนักศึกษาไทยจำนวน 200 คน กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้...
by tui sakrapee
สิงคโปร์เปิดให้ทุนเรียนฟรีระดับมัธยมเริ่มรับ15มีนานี้!! กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์...
by tui sakrapee
เรียนฟรีมีเงินเดือนเป็นโอกาสที่ Peking University มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในยุคใหม่ของประวัติศาสตร์จีนเปิดให้ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในคณะที่เปิดสอน 5 แห่งคือ Humanities, Social...
by mr.sk@inter
จิตวิทยา เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาในคณะจิตวิทยาที่จะได้ศึกษา เช่น...
by Minddii
University of Jaen มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสเปนกำลังสนับสนุนโปรแกรมนานาชาติ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครต่างชาติ ชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(ภาคภาษาอังกฤษ)ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย...
by mr.sk@inter
มีทุน!วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 17.00 น....
by tui sakrapee
ทุนเรียนดี 50%วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สมัครวันนี้-2 มิ.ย. 60 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนเรียนดี 50% สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร...
by tui sakrapee
เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากทั่วโลกสมัครชิงทุน TurkishGovernment Undergraduate Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2017-2018 เป็นทุนไม่จำกัดสาขา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด บวกคอร์สเรียนภาษาตุรกิสเป็นเวลา 1 ปี...
by mr.sk@inter
โอกาสพิชิตทุนเรียนด้าน Medicine and Surgery มูลค่าระหว่าง 7.000 และ 10.000 ต่อปี เมื่อ Humanitas University ในอิตาลีกำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรป...
by mr.sk@inter
โอกาสดีๆ สำหรับบุตร-หลานข้าราชการ พีไอเอ็มมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีฟรี! คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจในเครือซีพี...
by tui sakrapee
อินโดฯให้ 210 ทุน นักเรียนชายแดนใต้ไปเรียนป.ตรี ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขององค์กรศาสนา Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา...
by tui sakrapee
ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลายไปเรียนต่อทุกระดับ ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย...
by tui sakrapee
Cologne Business School มหาวิทยาลัยเอกชนของเยอรมนีเชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนบางส่วนในการเรียนโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับ Bachelor, Master และ fulltime MBA มูลค่าทุน 25%, 50% และ 75%...
by mr.sk@inter
โครงการดีๆ "ทุนพี่แนะนำน้อง" ปี 60 "ทุนพี่แนะนำน้อง" รับทุน 20,000 บาท* (พี่ 10,000 น้อง 10,000) เพียงพี่ศิษย์ปัจจุบัน ป.ตรี แนะนำคนรู้จักมาสมัครเรียน ***ด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน***...
by PR_DPU
ทุนเรียนปริญญาตรีMaastricht University Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีโดยเป็นทุนการศึกษารายปี จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ฯลฯ ทุนที่ให้...
by tui sakrapee
ทุนเรียนออกแบบชั้นนำที่ Domus Academy มิลาน สถาบัน Domus Academy, Milan Italy สถาบันออกแบบชั้นนำระดับ ปริญญาโท เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้จัดแข่งขันชิงทุนการศึกษา ในหลักสูตร Academic Master...
by tui sakrapee
Page 1 of 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last