นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
รามฯเปิดให้ทุนเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่28) ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับตรงอิสระ พร้อมมอบ 85 ทุนโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับตรงอิสระ แบบไม่มีการสอบ เข้าเป็นนักเรียนทุน โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม โครงการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
by tui sakrapee
83ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุให้เด็กสายสามัญ-สายอาชีพ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ...
by tui sakrapee
คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายรับทุนการศึกษารอบ2 คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายรับทุนการศึกษารอบ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย และจบชั้นปวช. ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดให้ทุนเรียนฟรีพร้อมมีเงินเดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม "Siamtech" ให้น้อง ๆ ปวส. ได้ติด Skill จากห้องเรียนและทำงานจริงกับผู้ประกอบการ แถมได้รับเงินเดือนระหว่างเรียน...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี เปิดรับ นักศึกษาร่วมโครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่"แจกทั้งทุนพร้อมอยู่หอพักฟรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
พานาโซนิค ชวนสร้างสรรค์คลิปชิงทุนกว่า200,000บาท กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทยสานต่อโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ประจำปี2561 (Panasonic Kid Witness News 2018)ให้น้องๆ...
by tui sakrapee
ให้ทุนเด็กอาชีวะทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ อาชีวะทั่วประเทศ ร่วมแชร์เรื่องราวสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ และอยู่ในความประทับใจ กับกิจกรรม ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด...
by tui sakrapee
เรียนฟรีมีทุนให้พร้อมงานทำ 100% ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นม.ปลายเพื่อรับทุนเรียนฟรีเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
มีคนกดไลค์-ติดตามเยอะรีบมาเลย!ม.หอการค้าไทยแจกทุนSocial stars ทุน Social stars สำหรับน้องๆ ที่มีคนมาติด มาตาม มาชอบ เยอะ!!! ไม่ว่าจะใน Facebook Instagram Twitter ก็สามารถสมัครรับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้...
by tui sakrapee
กำลังเปิด!มีทุน100%ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในชุด "BIG SET #ซุปเปอร์ฟิน" รับ "ทุน100%" , "ทุน50%" และ "ทุนส่วนลด...
by tui sakrapee
เปิดให้ 500 ทุน นักเรียนชายแดนใต้เรียนต่ออุดมศึกษา ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีอัตราการศึกษาต่อต่ำ)...
by tui sakrapee
20 ทุน ม.รังสิตเรียนต่อป.ตรีโครงการสู่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุนการศึกษาโครงการสู่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) มหาวิทยาลัยรังสิต มอบให้แก่นักเรียน ปวช. และ ปวส. ที่มีผลการเรียนดี GPA 3.00 ขึ้นไป การคัดเลือกรับทุน...
by tui sakrapee
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 10.30 - 13.00 น. (เปิดลงทะเบียน 10.00 น.) Jeducation สาขาอโศก . ฟังข้อมูล และสอบถามกับรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ประเภท Research Student) เข้างานฟรี จัดเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น...
by Eduzones Pr News
ทุน 100เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น รอบพิเศษ ข้อมูลการมอบทุน -มอบทุน 100 รับสมัครเพียง 5 ท่านเท่านั้น -ทุน 50...
by tui sakrapee
1,554 ทุนGuizhou Governmentเรียนอาชีวะ-ปริญญาตรี-ปริญญาเอก Guizhou Government สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา (อาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญยาโทและปริญญาเอก) ประจำปี 2561 ณ...
by tui sakrapee
เปิดให้ 100 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดดําเนินโครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ...
by tui sakrapee
90 ทุนเฉลิมราชกุมารีเปิดให้สามเณรเรียนต่อม.ปลาย-ปริญญาตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่...
by tui sakrapee
ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนฟรี-มีเงินเดือน-ตั๋วเครื่องบิน กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดให้ทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
180 ทุนมหาวิทยาลัยนครพนมให้เรียนต่อระดับปวส. มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนการศึกษาที่มอบให้ จำนวน 180 ทุน 3 สาขา ดังต่อไปนี้...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรี-ทำวิจัย-เรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย...
by tui sakrapee
กระทรวงศึกษาฯญี่ปุ่นให้ทุนเด็กไทยระดับมัธยมไปเรียนต่อสายอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT)...
by tui sakrapee
21สถาบันมอบทุนให้คนไทยเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ ทุนแลกเปลี่ยนรวมไปจนถึงทุนเพื่อไปทำการวิจัย...
by tui sakrapee
15ทุนเท่านั้น!ให้คนไทยไปเรียนภาษาจีนแบบเหมาจ่ายถูกพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยดังChina Pharmaceutical University China Pharmaceutical University จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี ให้แก่นักเรียนชาวไทยโดยเป็นทุนให้เปล่า...
by tui sakrapee
ทุนจากประเทศจีนให้คนไทยเลือกเรียนป.ตรี-ป.โทแบบพิเศษ ทุนจากประเทศจีน... ซึ่งในวันนี้ถือเป็นชาติที่มีอิทธิพลอันดับต้น ๆ ของโลก ยังคงมีมอบให้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการมอบทุนให้นักเรียน...
by tui sakrapee
ซีพี ออลล์มอบ 14,000 ทุนผ่านร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ เรียนปวช.-ปวส. บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุน 1 สาขา 1 ทุน ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 14,000 ทุน รวมมูลค่ากว่า 756 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับปวช. ,...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรี ตลอด4ปีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรี ตลอด4ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จุดเด่น...
by tui sakrapee
1,554 ทุนGuizhou Governmentให้เรียนต่ออาชีวะ-ปริญญาตรี-เอก Guizhou Government โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
เปิดให้ 16 ทุนคนสาธารณสุขเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่นให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย "School of Economics and Management Global Business Course for...
by tui sakrapee
Page 1 of 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last