นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ มอบทุนให้คนไทยเป็นนักแฟชั่นดีไซน์เนอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯสถาบันเพื่อสร้างนักธุรกิจด้านการออกแบบมืออาชีพแห่งแรกของประเทศไทย...
by tui sakrapee
ให้ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสพฐ.-YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่...
by tui sakrapee
สมัครด่วนเล้ยยยยย! #ทุนการศึกษา50% ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต จำนวนมากกว่า 20 ทุน (เข้าเรียนปีการศึกษา 2/2017, January 2018) More than 20 of 50% Tuition Fee Waiver Scholarships are#AVAILABLEat International College,...
by Daniel Delfino
ทุนเพชรสุนันทาเปิดระบบรับสมัคร!! มอบ18ทุนหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์ 1 ธันวานี้เปิดระบบกันแล้ว "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" เปิดระบบรับสมัครทุน "เพชรสุนันทา 2561" ปีนี้มอบให้ 18 ทุนเรียนปริญญาตรี...
by tui sakrapee
รัฐบาลฮังการีให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนปริญญาตรี-เอก...
by tui sakrapee
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯให้ทุนเรียนด้านดนตรี 100% โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 18 ปี มีทั้งแบบนักเรียนไป-กลับและอยู่ประจำที่หอพัก...
by tui sakrapee
นิวซีแลนด์มีทุนให้คนไทยในช่วงนี้่ถึง 117 โครงการ ช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ ทุนแลกเปลี่ยนรวมไปจนถึงทุนเพื่อไปทำการวิจัย...
by tui sakrapee
"เอแบค"เปิดให้ทุน 5 ทศวรรษเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ "เอแบค" เปิดให้ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
ปัญญาภิวัฒน์ให้ทุนเรียนปวช.-ปริญญาตรี ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สำโรงเปิดรับนักเรียนใหม่รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยเป็นทุนการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี จุดเด่น -เรียนจากประสบการร์จริง...
by tui sakrapee
คณะวิทย์ มจธ.มีทุนให้เรียนต่อปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีทุนการศึกษามอบให้สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
กว่า500ทุนเปิดแล้ว!!งานใหญ่ก.พ.เรียนต่อ-ขอทุนเรียนต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.จัด งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14 (OCSC International Education Expo 2017) ซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะ ระหว่างวันเสาร์ที่ 11...
by tui sakrapee
ทุนเรียนภาษาฟรีที่ประเทศอังกฤษ!ในงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อนานาชาติ ลุ้นรับทุนการศึกษาฟรีในงาน มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อนานาชาติ ครั้งที่ 32 TIECA Study Abroad งานสัมมนาฟรีที่จัดใหญ่ในวงการศึกษาต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาที่ นิวซีแลนด์ New Zealand, Build Your Futureคว้าโอกาส สร้างแนวคิด พิชิต นิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) หรือหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ มอบโอกาสสุดพิเศษสำหรับน้องม.1-5...
by tui sakrapee
ทุนเรียนป.ตรี-โท-เอก-วิจัยที่ตุรกี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 โดยเปิดให้ทุนในหลายสาขาวิชา...
by tui sakrapee
โค้งสุดท้าย!!ทุนรัตนมงคลพร้อมอีกกว่า100ทุนม.หอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย ได้รับพระราชทานนามทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล พร้อมทุนการศึกษากว่า 100 ทุนจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!ทุนปี61มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
กว่า1,400ทุน!มทร.ธัญบุรีจัดให้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,482 ทุน...
by tui sakrapee
กว่า40ทุนให้เด็กไทย! Orange Tulip 2018 เรียนป.ตรี-โทที่ฮอลแลนด์ ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือMBAที่ฮอลแลนด์ ทุนการศึกษา Orange Tulip...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุน!เอแบครับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้กว่า10คณะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้เป็นจำนวนมากกว่า 10 คณะ โดยเริ่มสมัครและขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน...
by tui sakrapee
100ทุนให้ม.3เรียนต่อม.ปลายจนจบปริญญาเอก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรี!!วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเปิดรับแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการทุนการศึกษา AMCOL DNA เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักสูตรที่เปิดมอบทุนการศึกษา 1....
by tui sakrapee
มีทุนให้เยอะมาก!มทร.ธัญบุรีเปิดรับTCASพร้อมโอกาสรับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS 61 เปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันนี้ - 20 พ.ย. 60...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!ทุนประกายเพชรเรียนฟรีมีเงินเดือนที่ม.กรุงเทพ ทุนเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"ทุนประกายเพชร"เปิดรับสมัครกันแล้ว เป็นทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด...
by tui sakrapee
ทุนเพชรสุนันทามาแล้ว!!มอบ18ทุนหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกำหนดการรับสมัครทุน "เพชรสุนันทา 2561" ออกมาแล้ว ปีนี้มอบให้ 18 ทุนเรียนปริญญาตรี พร้อมมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก...
by tui sakrapee
แจกรุ่น2ให้120ทุนเด็กไทยไปเรียนต่อประเทศจีน แจกทุนเด็กไทยรุ่นที่ 2 โครงการมอบ 120 ทุนการศึกษาต่อประเทศจีนเริ่มสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้โดยเปิดให้รับทุนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2018 ในปีนี้ยังมอบให้ถึง120...
by tui sakrapee
กว่า100ทุน!เรียนต่อป.ตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย ได้รับพระราชทานนามทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล พร้อมทุนการศึกษากว่า 100 ทุนจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
by tui sakrapee
ทุนเยอะมาก!ปัญญาภิวัฒน์จัดสนามสอบชิงทุนเรียนป.ตรี7ต.ค.นี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดสนามสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษามากมาย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่...
by tui sakrapee
ทุนรัตนมงคลม.หอการค้าไทยให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
สถาบันกันตนาขยายเวลาทุนให้เด็กปี 60 เทอม 2 ก็เข้าเรียนได้ เปิดโอกาสให้เด็กปี 60 ได้เรียนปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ สถาบันกันตนาขยายเวลาให้ทุนการศึกษา 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี...
by tui sakrapee
72ทุนกระทรวงวิทย์ฯให้ม.ปลายไปเรียนต่อ สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนที่มอบให้ จำนวน 72 ทุน การรับสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2560...
by tui sakrapee
Page 1 of 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last