นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ 1,871 ที่นั่งใน 76 มหาวิทยาลัย สกอ.เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่พลาดสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1,871 ที่นั่งใน 76 มหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
ทุนเรียนการผลิตแอนิเมชัน-ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ที่สถาบันกันตนา สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน...
by tui sakrapee
10ทุน!มหาวิทยาลัยคริสเตียนให้คนเก่งกีฬาเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรี4ปี!! ม.ศรีปทุมเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมอบทุนให้นักเรียนที่จบม.ปลาย มีความสามารถด้านการร้อง การเต้น การแสดง หรือ มีผลงานในวงการบันเทิง โดยเป็นทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
250ทุนสกอ.ให้เยาวชนแดนใต้เรียนอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดคัด 240 ทุนเรียนฟรีม.ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรีจนจบม.ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์...
by tui sakrapee
เปิดรับ3ก.ค.นี้!!50ทุนเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
รวมทุนม.ปลาย!เรียนดี-มีความสามารถ-คิดสร้างสรรค์ พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
เปิดให้ 83 ทุนระดับมัธยมทั่วประเทศ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ...
by tui sakrapee
เปิดรับ28เยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอประกาศการรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ ๑๙ (The XIXth World youth and Students Festival) ณ ณ...
by tui sakrapee
สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับทุนแลกเปลี่ยน YFU สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกเรียนในสังกัด ให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561 - 2562 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน...
by tui sakrapee
100ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-อุดมศึกษา โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประกาศมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ...
by tui sakrapee
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณเปิดให้30ทุนระดับปวช.-ปริญญาตรี กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้ารับทุนโครงการ "เอราวัณช้างเผือก ปี3" ประจำปี 2560...
by tui sakrapee
ทุนประกายเพชรเรียนฟรีมีเงินเดือนที่ม.กรุงเทพ วันนี้ขอแนะนำทุนที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีน้อง ๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี โครงการนี้ชื่อว่าโครงการ "ทุนประกายเพชร"...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท...
by Eduzones Pr News
ปรับใหม่!72ทุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับม.3เรียนต่อม.ปลาย "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"ของกลุ่มปตท.ที่เปิดรับมา3 รุ่นแล้ว และก็ได้สร้างความน่าสนใจได้อย่างมากมายจากการที่ให้ทุนเรียนฟรี รวมทั้งจัดการศึกษาสำหรับน้อง ๆ...
by tui sakrapee
600 ทุนเรียนผู้ช่วยการพยาบาล-พนักงานโรงพยาบาล นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. แถลงว่า กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟรีแก่นักเรียน กทม....
by tui sakrapee
นิสิตใหม่จุฬาฯมีทุนให้หลายประเภท น้องๆ นิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในส่วนของทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย อาทิทุนค่าเล่าเรียน...
by tui sakrapee
ทุนม.ปลายหลายโครงการ!แลกเปลี่ยน-เรียนต่ออุดมศึกษา นำมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
62ทุนการยางฯให้บุตรชาวสวนยางระดับประถม-ปริญญาตรี การยางแห่งประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่การเรียน โดยมอบทุนให้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี จำนวน 62...
by tui sakrapee
สิงห์ปาร์คเชียงรายให้ทุนม.6เรียนดีต่อปริญญาตรี ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ...
by tui sakrapee
ม.ปลายได้ทุนเพียบ!ให้คนเรียนดีคิดสร้างสรรค์มีความสามารถ นำมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
PIM เปิดให้ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM เปิดรับนกศึกษาใหม่ พร้อมจัดโครงการ "ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้" โดยเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันนี้...
by tui sakrapee
ทุนดีมีให้เยอะ!ม.รังสิตรับนักศึกษาใหม่มีให้กว่า500ทุน มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในมาตรฐานและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและโลกยุคปัจจุบันมากที่สุดในบ้านเรานั้น...
by tui sakrapee
ให้ทุนทันที!BU best choiceมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่วงนี้สถาบันการศึกษากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สิ่งที่มีควบคู่กันไปก็คือ "ทุนการศึกษา" จะเห็นได้ว่ามีมากมายหลายโครงการ ซึ่งก็คงแนะนำว่า...
by tui sakrapee
ม.ศรีปทุมให้ทุนเรียนปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรอบโควตาพิเศษระดับปริญญาตรี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ที่อยากร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเปิดให้ทุนเพชรสุพรรณิการ์เรียนฟรีปริญญาตรี...
by tui sakrapee
สมัครแล้วได้ทุนทันทีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกหนึ่งโอกาสสำหรัลน้อง ๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังทำการเปิดรับสมัคร#Dek61แล้ว นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอม...
by tui sakrapee
สถาบันกันตนาให้ทุนเรียนปริญญาตรีหลักสูตรการผลิตแอนิเมชัน นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการผลิตแอนิเมชัน ที่สถาบันกันตนา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ได้รับโอกาสดี...
by tui sakrapee
ให้ 300 ทุนนักเรียนประถมสังกัดกทม. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนทีเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเป็นทุนที่มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจน จำนวนทุน...
by tui sakrapee
Page 1 of 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last