นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
ทุน Inspire! ให้นักเรียนไทยไปสัมผัสประสบการณ์ที่สหราชอาณาจักร ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ 2 ปี...
by tui sakrapee
เก่งฟุตบอลมารับทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แผนกกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะเปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอลเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนการศึกษาประเภท 100% พร้อมที่พักนักกีฬา ในวันเสาร์...
by tui sakrapee
ทุนเยอะ!อยากเรียนต่อต่างประเทศ-อยากขอทุนการศึกษาให้มางานนี้ อยากเรียนต่อต่างประเทศ อยากขอทุนการศึกษา ไม่รู้เริ่มต้นยังไง มาที่งานนี้ 32nd TIECA Study Abroad Expo -...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อรับทุนจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ทุนโครงการนี้มอบผ่านองค์กร IM Japan ปี 2560 ครั้งที่ 4...
by tui sakrapee
กว่า500ทุน!ก.พ.จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัด งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14 (OCSC International Education Expo 2017)ซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะระหว่างวันเสาร์ที่ 11วันอาทิตย์ที่...
by tui sakrapee
ทุนหลายโครงการ!มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดให้แล้ววันนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2561 กันแล้ว เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดมอบให้ในหลายโครงการทั้งคนเก่ง...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!ทุนประกายเพชรเรียนฟรีมีเงินเดือนที่ม.กรุงเทพ ทุนเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"ทุนประกายเพชร"เปิดรับสมัครกันแล้ว เป็นทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด...
by tui sakrapee
ทุนเพชรสุนันทามาแล้ว!!มอบ18ทุนหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกำหนดการรับสมัครทุน "เพชรสุนันทา 2561" ออกมาแล้ว ปีนี้มอบให้ 18 ทุนเรียนปริญญาตรี พร้อมมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก...
by tui sakrapee
แจกรุ่น2ให้120ทุนเด็กไทยไปเรียนต่อประเทศจีน แจกทุนเด็กไทยรุ่นที่ 2 โครงการมอบ 120 ทุนการศึกษาต่อประเทศจีนเริ่มสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้โดยเปิดให้รับทุนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2018 ในปีนี้ยังมอบให้ถึง120...
by tui sakrapee
กว่า100ทุน!เรียนต่อป.ตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย ได้รับพระราชทานนามทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล พร้อมทุนการศึกษากว่า 100 ทุนจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
by tui sakrapee
ทุนเยอะมาก!ปัญญาภิวัฒน์จัดสนามสอบชิงทุนเรียนป.ตรี7ต.ค.นี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดสนามสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษามากมาย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่...
by tui sakrapee
ทุนรัตนมงคลม.หอการค้าไทยให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
เตรียมให้พร้อม!คว้าทุน "เพชรสุนันทา" ปี 2561 เรียนต่อสถาบันระดับโลก หลังจากที่สวนสุนันทาเตรียมการวางทายาท โดยการผลิตอาจารย์คุณภาพชั้นนำที่เป็นผลผลิตจากเลือดเนื้อเชื้อไขอย่างแท้จริง...
by tui sakrapee
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดสอบตรงและสัมภาษณ์ โครงการทุน เด็ก INTER เริ่มโครงการในสัปดาห์สอบตรง : 16 21 ตุลาคม 2560 วันสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 50% และ 100% : 20 21 ตุลาคม 2560 พิเศษ! รับส่วนลด 8,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียน...
by tui sakrapee
กระทรวงการต่างประเทศให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท สำนักงานก.พ.จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561 ทุนที่รับสมัคร จำนวน 5 หน่วยรวม 5 ทุน ข้อผูกพัน...
by tui sakrapee
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนต่อป.ตรีเศรษฐศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือก.พ.จัดสอบเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 ประเทศที่ให้ไปศึกษา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา...
by tui sakrapee
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์เปิดรับม.ปลายสอบแข่งขันเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือก.พ.จัดสอบเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2561 ข้อมูลการศึกษาต่อ ไปศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี...
by tui sakrapee
สถาบันกันตนาขยายเวลาทุนให้เด็กปี 60 เทอม 2 ก็เข้าเรียนได้ เปิดโอกาสให้เด็กปี 60 ได้เรียนปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ สถาบันกันตนาขยายเวลาให้ทุนการศึกษา 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี...
by tui sakrapee
72ทุนกระทรวงวิทย์ฯให้ม.ปลายไปเรียนต่อ สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนที่มอบให้ จำนวน 72 ทุน การรับสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2560...
by tui sakrapee
ทุนเล่าเรียนหลวงเปิดรับม.ปลายเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9ทุน ผู้ที่ได้รับทุนต้องไปเรียนต่อในต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาใดก็ได้...
by tui sakrapee
ทุนเยอะ!ม.หอการค้าไทยเปิดให้ทุนหลายโครงการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใจดี มีทุนการศึกษามอบให้หลายประเภท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน อนาคตของชาติได้มีการศึกษาที่ดี มีหัวธุรกิจทางการค้า น้อง ๆ ที่สนใจลองสำรวจคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนการสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพสวท.เรียนต่างประเทศระดับปริญญาตรี-โท-เอก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)...
by tui sakrapee
ปีนี้ม.4เข้าร่วมได้!แคมป์เด็กหัวการค้าUTCCชิงทุนกว่า20ล้านบาท แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ โดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์...
by tui sakrapee
เปิดสอบชิงทุนภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตรโดยพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ...
by tui sakrapee
เปิดรับนักเรียนแข่งชิงทุนประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
by tui sakrapee
SET เยาวชนดนตรี ให้ทุนเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล การประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 สุดยอดเวทีการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว ระดับเยาวชน...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรีมีเยอะมาก!เปิดให้คนเกรดดี กิจกรรมเด่น ขาดแคลน กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ม.กรุงเทพเปิดให้ 50 ทุน BU Creativeเริ่ม10ตุลานี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เตรียมเปิดมอบทุน BU Creative ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ...
by tui sakrapee
เรียนดี-สร้างสรรค์-ความสามารถโดดเด่นมีทุนเรียนฟรีจำนวนมาก กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
Page 1 of 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last