นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
SET เยาวชนดนตรี ให้ทุนเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล การประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 สุดยอดเวทีการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว ระดับเยาวชน...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรีมีเยอะมาก!เปิดให้คนเกรดดี กิจกรรมเด่น ขาดแคลน กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ม.กรุงเทพเปิดให้ 50 ทุน BU Creativeเริ่ม10ตุลานี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เตรียมเปิดมอบทุน BU Creative ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ...
by tui sakrapee
เรียนดี-สร้างสรรค์-ความสามารถโดดเด่นมีทุนเรียนฟรีจำนวนมาก กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ทุนประกายเพชร ม.กรุงเทพเริ่มเปิดรับ 10 ตุลานี้ ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนสพฐ.-สำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต แคนาดา สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหานักเรียน...
by tui sakrapee
ชิงทุน!โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ECE จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตขึ้น...
by tui sakrapee
ทุน Portfolio 3 ดี ม.ศรีปทุมให้เรียนต่อป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดให้ทุน Portfolio 3ดี สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ม.6 กศน. ปวช. และ ปวส. เท่านั้น ทุน Portfolio 3ดี แค่มีดี 1 ใน 3 อย่างนี้ ก็สามารถรับทุนได้...
by tui sakrapee
แจกทุนเจ้าสัว!ม.หอการค้าไทยให้คนเรียนดีมีโอกาสเรียนรู้จากมืออาชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดให้ทุนนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ "ทุนเจ้าสัว" ได้รับทุนสูงสุด 100%...
by tui sakrapee
รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนดี มีความสามารถ เรียนต่อป.ตรี-ป.เอก พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
เปิดให้ 2,880 ทุน เด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
by tui sakrapee
มธบ.เปิดให้ม.ปลาย-ปวช.สอบชิงทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศจัดสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบได้แก่นักเรียนชั้นม.ปลาย หรือปวช.3 เท่านั้น พร้อมมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่...
by tui sakrapee
รวมทุนม.ปลาย!ให้คนเรียนดีมีความสามารถ-ขาดแคลน พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
ตอบปัญหากฎหมายชิงทุนเรียนนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
by tui sakrapee
720ทุน! เรียนต่อชั้นม.4 โครงการวมว. ปี 61 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหรือโครงการ วมว. ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4...
by tui sakrapee
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยมีให้เรียนปริญญาตรี-เอก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มี "ทุนการศึกษา" ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยจะมีให้ตั้งแต่นักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย...
by tui sakrapee
6 ข้อต้องทำ...ได้ทุนทันที!! ได้รับเชิญไปแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง "ทุนการศึกษา" อยู่หลายครั้ง วันนี้ผมเลยสรุปเรื่องที่ต้องพูดและแนะนำกันเป็นประจำว่า "ทำอย่างไรถึงได้ทุน" เป็นบทสรุปสั้น ๆ มาฝากกัน...
by tui sakrapee
ชิงทุนกว่า1.8ล้าน!SETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย การประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 สุดยอดเวทีการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว ระดับเยาวชน...
by tui sakrapee
BU CREATIVE ทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา "BU Creative" ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4...
by tui sakrapee
สมัครด่วน ทุนการศึกษาป.ตรีเต็มจำนวนตลอด 4 ปี พร้อมที่พักฟรีและเงินค่าใช้จ่ายอีกเดือนละ 2,500 หยวน รวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท ที่ Zhejiang University of Technology ม.ชั้นนำในเมืองหังโจว เจ้อเจียง...
by Studywiz Sukhumvit
ทุนม.ปลาย!รวมมาให้คนเรียนดี-มีความสามารถ-คิดสร้างสรรค์ พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ถามมาตอบไป:อยากให้ลูกไปเรียนม.ปลายสิงคโปร์-ที่นี่มีทุนเรียนฟรีให้เด็กไทย มีผู้ปกครองสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องทุนของลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 และสนใจที่จะขอทุนเรียนต่อในระดับมัธยมที่ประเทศสิงคโปร์...
by tui sakrapee
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ 1,871 ที่นั่งใน 76 มหาวิทยาลัย สกอ.เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่พลาดสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1,871 ที่นั่งใน 76 มหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
ทุนเรียนการผลิตแอนิเมชัน-ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ที่สถาบันกันตนา สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน...
by tui sakrapee
10ทุน!มหาวิทยาลัยคริสเตียนให้คนเก่งกีฬาเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรี4ปี!! ม.ศรีปทุมเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมอบทุนให้นักเรียนที่จบม.ปลาย มีความสามารถด้านการร้อง การเต้น การแสดง หรือ มีผลงานในวงการบันเทิง โดยเป็นทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
250ทุนสกอ.ให้เยาวชนแดนใต้เรียนอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดคัด 240 ทุนเรียนฟรีม.ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรีจนจบม.ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์...
by tui sakrapee
เปิดรับ3ก.ค.นี้!!50ทุนเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
รวมทุนม.ปลาย!เรียนดี-มีความสามารถ-คิดสร้างสรรค์ พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
Page 1 of 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last