นักศึกษา กิจกรรม
ทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IT SPU นำผลงานนวัตกรรมระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับเกษตรยุค 4.0 ( IOT Smart Farming 4.0) เข้าร่วมแสดงในงาน Thailand Research Expo 2018 (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561)...
by Eduzones Pr News
วันนี้ (14สิงหาคม2561) เวลา 09.00 น.ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง...
by Eduzones Pr News
เสาหลักนำทางยางพารา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน วท.สุราษฎร์ธานีคว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวด นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิต มศว ปี 1 กว่า 6,000 คน รวมพลังคนรุ่นใหม่ ประกาศจุดยืน ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว นำโดย อธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล พร้อมด้วยผู้บริหาร...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยนครพนม มอบของบริจาค 2 คันรถ ให้รองเจ้าแขวงคำม่วน ก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สปป.ลาว มหาวิทยาลัยนครพนม นำเงินช่วยเหลือและสิ่งของบริจาคมอบให้กับ นายบุนมี พิมมะสอน รองเจ้าแขวงคำม่วน สปป.ลาว จำนวน...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"...
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทา จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ไม่แบ่งคณะและสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกกับการรับรวมโดยไม่แบ่งคณะและสาขา...
by Eduzones Pr News
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเข้ารับการศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์สืบวัฒนะ...
by Eduzones Pr News