นักศึกษา
รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติด และร่วมออกกำลังกายเต้น ZUMBA แอโรบิค และบาสโลบ เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562...
by NEWs_RU
บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข มุ่งปฏิบัติตนรักษาศีล ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุรา พร้อมสร้างค่านิยมที่ดี...
by NEWs_RU
มทร.ธัญบุรีร่วมกับ กกต.จังหวัดปทุมธานีรณรงค์การไปใข้สิทธิเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลธัญบุรี ร่วมกับ กกต.จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การไปใข้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่นักศึกษา ณ มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
วัยโจ๋ มทร.ธัญบุรี แสดงสปิริต ชวนคนไทยออกไปเลือกตั้ง เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภาคนรุ่นใหม่รั้วบัวสวรรค์ มทร.ธัญบุรี แสดงพลังความพร้อมและชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้...
by tui sakrapee
. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับเว็บไซต์ Thai MOOC ทำคอร์สเรียนออนไลน์สอนการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic) . Register ที่เว็บไซต์และกด Enroll เพื่อสมัครได้เลย หลังจากนั้นวิชาของท่านจะเข้าไปอยู่...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุม วิชาการนานาชาติFood Innovation and Smart Farm รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จชาย กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร...
by tui sakrapee
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล...
by Eduzones Pr News
สถาบันกันตนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตการผลิตภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์...
by Eduzones Pr News
ม.ราชมงคลพระนครดูงานศักยภาพสวนสุนันทา ต้นแบบบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี วันที่ 14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...
by tui sakrapee
บริหารธุรกิจ 'มทร.ธัญบุรี' เดินหน้า... หลักสูตร4ปี2ปริญญา พร้อมลุยธุรกิจระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เดินหน้าจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เรียน 4 ปี ได้ปริญญาตรี 2 ใบ...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ...
by tui sakrapee
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
25ทุนเรียนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษต่างๆ...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์ส CMU Online English : English in Modern World ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย . มีบทเรียนแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น Health and Fitness, Sports and...
by Eduzones Pr News
นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล หรือน้ำเพชร คว้าปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยวัยเพียง 21 ปี โดยเริ่มเรียนปริญญาตรีในระบบ Pre-degree ตั้งแต่ ม.4 จบปริญญาตรี ตอนอายุ 18 ปี พร้อมความฝันเป็นผู้พิพากษา มหาบัณฑิตคนเก่ง...
by Eduzones Pr News
เคน ผู้มีความสามารถพูดได้ 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ไทย เขมรและลาว วันนี้มาพูดคุยนายสุวรรณวาสนา พันธุ์ (Sovanveasna Phan) ชื่อเล่น เคน (Khentrz) เพิ่งกลับมาจากการไปฝึกงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เคน...
by Eduzones Pr News
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน...
by Eduzones Pr News
#10: Logan Paul 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐ พี่ชายของเจค พอล ที่มีประเด็นใหญ่ไปไม่นานมานี้เรื่องเข้าไปถ่ายคลิปในป่าที่ญี่ปุ่นจนเป็นข่าวดังไปทั่ว แม้ว่าจะโดนผลกระทบแต่ฐานแฟนคลับ โดยเฉพาะเด็กๆและวัยรุ่นก็ยังทำให้สินค้าของโลแกน...
by Eduzones Pr News
75ทุนองค์การยูเนสโกร่วมรัฐบาลจีนให้เรียนต่อ-ทำวิจัย1ปี องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/Peoples Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships...
by tui sakrapee
รุก Road Map เพื่อการพัฒนา ว.โลจิสติกส์ฯสวนสุนันทา ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Road Map...
by tui sakrapee
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ทุน...
by Eduzones Pr News
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 15 เมษายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
by Eduzones Pr News
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ QS World University Rankings เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดยมหาวิทยาลัยของไทยมีอันดับลดลงทุกแห่ง ว่า...
by Eduzones Pr News
วันนี้เราจะพาไปแอบส่องความน่ารักของนางฟ้าชุดขาว ที่เชื่อว่าใครเห็นแล้วต้องอยากป่วยกันเป็นแถว เมื่อเจอความน่ารักสดใสของว่าที่พยาบาลในอนาคตคนนี้ น้องโบ๊ท นายิกา ไชยรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์...
by Eduzones Pr News
ทุนการศึกษา New Zealand Scholarships จะให้คุณได้รับทั้งความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สามารถนำกลับมา พัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และ เติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษา...
by Eduzones Pr News
. The Iterative Innovation Process คือคอร์สเรียนจาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) ที่มุ่งเน้นในการทำซ้ำกระบวนในการสร้างนวัตกรรม . ในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด...
by Eduzones Pr News
รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนเต็มจำนวนให้คนไทยไปเรียนม.ชั้นนำระดับโลก หน่วยการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาแบบทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรีจัดใหญ่ คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมชุมชน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช เป็นประธานเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย...
by tui sakrapee
Page 1 of 529 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last