นักศึกษา แนะนำหลักสุตร (Thai/Inter)
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์...
by Eduzones Pr News
วันนี้เราจะพาไปแอบส่องความน่ารักของนางฟ้าชุดขาว ที่เชื่อว่าใครเห็นแล้วต้องอยากป่วยกันเป็นแถว เมื่อเจอความน่ารักสดใสของว่าที่พยาบาลในอนาคตคนนี้ น้องโบ๊ท นายิกา ไชยรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา 2562...
by Eduzones Pr News
อพท. ผนึกกำลัง 19 มหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท....
by Eduzones Pr News
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา เปิดรับเรียนปริญญาเอก-ปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นำทีมสอนโดย 1. แพทย์หญิง คุณหญิง...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี จับมือ วว. ผลิตบัณฑิตระดับโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก เปิดเผยว่าในระยะแรกเริ่มโครงการโดย...
by tui sakrapee
เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิดตัวศูนย์Innovation and Technology Lab เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี...
by Eduzones Pr News
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (Faculty of Learning Sciences and Education หรือ LSEd) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
by Eduzones Pr News
Deliver Future to be the Best Entertainment Media Professional ให้คุณได้เรียนรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์กับนักวิชาชีพวงการสื่อบันเทิงไทย ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงแก่นักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิด สถาบันกันตนา...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ปีการศึกษา 2561...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครแล้ว...สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก ประจำปี 2561 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 อ่านประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ คลิก โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021601174...
by Eduzones Pr News
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยดุสิตธานีเดินหน้าผลิตบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมบริการ ที่กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท...
by Eduzones Pr News
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรแบรนด์ผู้นำ หรือ...
by Eduzones Pr News
อยากเดินทางสายอาชีพดีไซน์ต้องมาให้ได้! ตัวแทน NABA-DOMUS บินมาแนะนำถึงที่ 26 มกรานี้ ข่าวดีสำหรับผู้มีความฝันที่จะเดินทางในสายอาชีพดีไซน์ เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยสถาบันดีไซน์ระดับโลกจากอิตาลี...
by tui sakrapee
คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอน 4 สาขาดังนี้ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล ปรัชญา ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำปฏิบัติ...
by คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ศศินทร์เปิดตัวหลักสูตรเร่งรัดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแห่งแรก ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแห่งศศินทร์ (Sasin Entrepreneurship Center) ร่วมกับ ecommerceIQ...
by tui sakrapee
หลักสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูกย็อง (PKNU) รายละเอียดของหลักสูตร สถาบัน: มหาวิทยาลัยแห่งชาติพูกย็อง (PKNU) เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา: 31 ก.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 (2 สัปดาห์)...
by Eduzones Pr News
คณบดีมนุษย์ฯสวนสุนันทา ชี้เหตุนักเรียนฮิต สาขาท่องเที่ยว-บริการสุดฮอตแห่สมัครทะลัก! คณบดีคณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้เทรนด์ด้านการท่องเที่ยวและบริการคือสาขามาแรงแห่งยุค...
by tui sakrapee
มีทุนเรียนฟรี-ทุนส่วนลดในงานเปิดบ้าน25 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องการทุนการศึกษา ทั้งทุนเรียนฟรีและทุนส่วนลด หรือเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ควรพลาดงานนี้ "25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยรังสิต...
by tui sakrapee
CIBA มธบ.ปั้น 9 หลักสูตรสร้างนักธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดตัว 9หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญ 9 สายงานในธุรกิจดิจิทัลป้อนตลาดแรงงานในอนาคต...
by Eduzones Pr News
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่า ทางธุรกิจด้วยหลักสูตรใหม่ ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจด้วยหลักสูตรใหม่ ผสานพลัง "นวัตกรรม" กับ "สีสันของวัฒนธรรม"...
by Eduzones Pr News
ESSEC Business School - Info-session & 1-1 Consultation ตั้งแต่เปิดทำการสอนในกรุงปารีสในปี1907,สถาบันการสอนธุรกิจESSEC (ESSEC Business School)ได้รับความไว้วางใจในการดูแลเหล่านักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษจากทั่วทุกมุมโลก...
by Eduzones Pr News
แนะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจบริการที่โรงเรียนชื่อดังระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อบริหารธุรกิจบริการที่ Glion Institute of Higher Education และ Les Roches International of Hotel Management...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี ชู Data Scientist "นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ" สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
อันดับ1..แนะเรียนบริหารธุรกิจโรงแรมและบริการในออสเตรเลีย-เอเชียแปซิฟิก แนะนำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจโรงแรมและบริการ จากโรงเรียนบริหารโรงแรมอันดับ 1 ในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก Blue Mountains International Hotel...
by tui sakrapee
ปริญญาโทด้านการตลาด จุฬาฯ จัดงานโอเพ่น เฮ้าส์ 2017 พร้อมสัมมนาวิชาการ หัวข้อVisionary Branding for Marketing 4.0 รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรMAPS DPUรุ่นที่2 ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับหลักสูตรการบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ (Media Appreciation and Product-service...
by Eduzones Pr News
'Info session HKU' คุณได้เคยวางแผนสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคุณไว้บ้างหรือเปล่าคะ? หากคุณมีความต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศ พร้อมทั้งการเรียนในหลักสูตร MBA ที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างรวดเร็ว...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last