นักศึกษา ข่าวการศึกษา
เครื่องตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย เพิ่มมูลค่าพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไอเดียเจ๋งเปลี่ยนโลก...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทาร่วมโครงการ Safety Thailand 4.0 วันที่ 20 มิถุนายน อาจารย์และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Safety Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน...
by tui sakrapee
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง...
by Eduzones Pr News
พาณิชย์ จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นกำลังคน ป้อนธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งรองรับการเปิดเสรีการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือ มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
มหิดลอินเตอร์ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวสมุทรสาคร เมื่อวันที่16 -17มิถุนายน2561กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC)ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)...
by tui sakrapee
เมื่อ บางกระเจ้า คือ พื้นที่แห่งความสมบูรณ์: เมล็ดพันธุ์่จึงเจริญงอกงาม เมื่อกล่าวถึง บางกระเจ้า หลายคนมักนึกถึงคำว่า ปอดของกรุงเทพมหานคร หรือ พื้นที่สีเขียวกลางกรุง นอกจากนี้บางกระเจ้าคือพื้นที่ สวนผลไม้นานาพันธุ์...
by Eduzones Pr News
อาหารไทย เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์เฉพาะตัวนอกจากวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจะมีมากมายหลากหลาย และเป็นของที่ดีมีประโยชน์ด้านโภชนาการสูงแล้ว การใส่ใจในการปรุงอาหารนั้นจึงสำคัญ...
by Eduzones Pr News
48 ปีศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ใน เวลา 06.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อิมแพ็คบริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และกลุ่มโรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค จัดหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเฉพาะกิจ...
by Eduzones Pr News
เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรม พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์...
by Eduzones Pr News
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิลผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากแนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักค้นคว้าที่หลากหลาย...
by Eduzones Pr News
เด็กคหกรรมสวนสุนันทาซิวรางวัลที่ประเทศไต้หวัน นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ...
by tui sakrapee
นายสุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ กล่าวว่า มจธ. จัดฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 การดำเนินงานตั้งแต่ปี...
by Eduzones Pr News
ยอดแฝดนักหวด ม.ศิลปากร แรงได้อีก คว้าแชมป์เทนนิสITFBeach สองนักเทนนิสคู่แฝดหญิง ซี-ซ่า ฉัตรมณี และ นภาวี สองพี่น้องตระกูล จันทร์เขียวนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...
by tui sakrapee
พลังนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ช่วยชุมชนด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิต...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง สวนสุนันทาร่วมเปิดตัวโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน วันที่ 13 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้าเติมประสบการณ์'สิงคโปร์' นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกว่า60ชีวิต เดินทางร่วมโครงการ เพชรราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม...
by tui sakrapee
3 สถาบัน พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการ รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงผ่านมือถือ บุคลากร3สถาบัน ร่วมวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการ รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงผ่านมือถือ ผลงานนี้ใช้ชื่อว่าPMK-Electric Power Wheelchair...
by tui sakrapee
มหิดลอินเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ปี 2561 เมื่อวันที่10มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่THE MUIC FINAL TOUCH...
by tui sakrapee
ใครจะเชื่อว่าวันนึงจะมีอาชีพเน็ตไอดอล รับรีวิวของใช้ ของกิน คิดค่ารีวิวแสนแพง เมื่อสิบปีก่อนก็คงไม่มีใครเชื่อว่าวัยรุ่นอายุน้อยจะสามารถตั้งตัวได้ด้วยการเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพ (Start Up)...
by Eduzones Pr News
นศ.สวนสุนันทาชนะเลิศคิดนวัตกรรมใหม่ช่วย Street Food นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีม CIM SSRU คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Smart Start Idea ประจำเดือนพฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
อาจารย์ - นักศึกษาการโรงแรม มทร.ธัญบุรี แข่งขันทำอาหารระดับเอเชีย คว้า 7 รางวัล อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ลงแข่งขันทำอาหารไทยแลนด์ อัลติเมท เชฟ ชาเลนจ์จากงานไทยเฟกซ์ 2018 - เวิลด์...
by tui sakrapee
เด็กสวนสุนันทาศูนย์ระนองร่วมหนุนทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One Ranong ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน RU Road Show 2018 นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของคณะต่างๆ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2...
by NEWs_RU
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย Global Communication (GlobCom) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านการสื่อสาร Global Communication Symposium ครั้งที่ 16...
by Eduzones Pr News
ผลงานระบบรังผึ้งอัจฉริยะ มจธ. ชนะเลิศอิมเมจิ้นคัพประเทศไทย 2018 และรองชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาคแปซิฟิค ทีม Bee Connex ประกอบด้วย นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร นายวัชริศ บุญยิ่ง และ นายพีรกิตติ์...
by Eduzones Pr News
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมงานฌาปนกิจศพนักศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม...
by tui sakrapee
ในแวดวงคนทำหนัง ชื่อของBlackmagic Designเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ผลิต เจ้าของเทคโนโลยี และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลวีดิโอ...
by Eduzones Pr News
เสริมบุคลิกภาพนักศึกษาสวนสุนันทาเข้ม-พร้อมสู่โลกการทำงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท ปลูกต้นกล้า จำกัด บริษัทในเครือ...
by tui sakrapee
ชมคลิปวิดิโอ "ตลาดน้ำต้องชม" ตลาดบางหลวง รศ.122 ผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้าชนะเลิศ เผยคลิปวิดิโอ "ตลาดน้ำต้องชม" ตลาดบางหลวง รศ.122 จ.นครปฐม รางวัลชนะเลิศ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์...
by tui sakrapee
Page 1 of 243 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last