นักศึกษา ข่าวการศึกษา
มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ...
by tui sakrapee
นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทารับน้องสร้างสรรค์-สร้างสวนหย่อมแม่ของแผ่นดิน นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา รับน้องสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน พร้อมชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี วันที่ 14...
by tui sakrapee
งานวิจัยชุดโครงการ นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี...
by NEWs_RU
ทำบุญ..รับนักศึกษาใหม่ครุศาสตร์ สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14 สิงหาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะครุศาสตร์...
by tui sakrapee
รับน้องรวมใจ "สวนสุนันทา" สร้างสามัคคี-มีจิตอาสา-พัฒนาสังคม กิจกรรมเปิดบ้านรับน้องใหม่ ระดับคณะ/สาขา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์...
by tui sakrapee
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล...
by tui sakrapee
เผย 5 สาเหตุนำไปสู่การเป็นคุณแม่วัยใส ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ...
by tui sakrapee
ผลงานนศ.เคมีสวนสุนันทาผ่านเข้าร่วมประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...
by tui sakrapee
ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น-สวนสุนันทาร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีงบประมาณ...
by tui sakrapee