นักศึกษา ข่าวการศึกษา
สวนสุนันทาอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเรื่อง...
by tui sakrapee
อาชีวศึกษาต่อยอดยุทธศาสตร์ปั้นนักศึกษา งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าป้อนอุตสาหกรรม 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระบบทวิภาคี...
by Eduzones Pr News
ครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูของครู อ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูของครู...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมหนุนโครงการของดีวิถีชุมชน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด...
by tui sakrapee
เชิญชมละครเพลงอันยิ่งใหญ่แห่งปี "ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา" เนื่องในวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนา สวนสุนันทา เป็นสถานศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชมละครเพลงอันยิ่งใหญ่แห่งปี ใต้ร่มพระบารมี...
by tui sakrapee
บัณฑิตสวนสุนันทาร่วมสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ร่วมสักการะ...
by tui sakrapee
ช่างภาพแอ็คชั่นอันดับ 1 ของไทยแบ่งปันประสบการณ์เด็กวิทย์กีฬา ม.ศิลปากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อนันต์ชัย จันทรัตน์ หรือที่รู้จักกันในนาม"อ๋อ แอคชั่น"...
by tui sakrapee
นิเทศสวนสุนันทาจัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป...
by tui sakrapee
ไหว้ครูวิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทา ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ชาวสวนสุนันทาร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา...
by tui sakrapee
มหิดลอินเตอร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา...
by tui sakrapee
นักศึกษาครูสวนสุนันทาได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
สุดประทับใจ!เดินวิ่งการกุศล ๘๐ ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน "เดินวิ่งการกุศล ๘๐ ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน...
by tui sakrapee
พิธีไหว้ครูโลจิสติกส์สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21...
by tui sakrapee
จัดพิธีติดเข็มและประดับบ่าวิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีติดเข็มและประดับบ่า แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน...
by tui sakrapee
พิธีติดเข็มและประดับบ่าวิทยาลัยโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ศูนย์ระนอง วันที่19 ตุลาคม 2561 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ระนอง จัดพิธีติดเข็มและประดับบ่าให้น.ศ....
by tui sakrapee
รับรอบแรก!สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติในงาน SSRU OPEN HOUSE ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน SSRU OPEN HOUSE ในงานเฉลิมฉลองครอบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ศิลปากร คัดนักหวดลูกสักหลาด เตรียมทีมสู้ศึกมหาวิทยาลัย ชมรมเทนนิสมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย "ซี-ซ่า" นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ที่คว้าเหรียญทอง ในกีฬาเทนนิส เหรียญประวัติศาสตร์ในรอบ 27 ปี...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู 17 ตุลาคม 2561ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู...
by tui sakrapee
ติวเข้มการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาแก่น.ศ.ครูสวนสุนันทา วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา EDP ๒๑๐๓ การประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทาร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยนายธนเดช โอภาสธัญกร...
by tui sakrapee
โรงแรมวังสวนสุนันทาจัดซุ้มอาหารไทยคาว-หวาน สูตรชาววัง วันนี้(18 ตุลาคม 2561) ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดซุ้มครัวชาววัง โดยในซุ้มนั้นมีอาหารไทยคาว-หวาน สูตรชาววัง อาทิ น้ำพริกลงเรือ...
by tui sakrapee
มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2018 เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...
by tui sakrapee
เด็กการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทาชนะเลิศแข่งยูยิตสู นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทาคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูยิตสู รายการ Budo Warrior ชิงชนะเลิศภาคกลาง (Ranking JJAT) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561...
by tui sakrapee
ติวเข้มนักศึกษาครูสวนสุนันทาเข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู 17 ตุลาคม 2561ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา...
by tui sakrapee
นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 12-14 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทาเปิดบ้านรับคณะจากPanzhihua Universityประเทศจีน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี ลุยโอทอป นวัตวิถี เมือง 3 ธรรม จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี...
by tui sakrapee
นักศึกษาครูสวนสุนันทาชนะเลิศแข่งโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทีม ภายใต้ชื่อ Tiger Debatarian ได้รับ รางวัลชนะเลิศ...
by tui sakrapee
สวนสุนันทา เสวนาสี่สภา เสนอยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเสวนาสี่สภา ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
Page 10 of 262 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last