นักศึกษา ข่าวการศึกษา
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศล...
by tui sakrapee
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทา ผู้บริหาร-คณาจารย์ พร้อมนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ...
by tui sakrapee
ชุดรีไซเคิลสุดสวยสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ผลงาน นศ.มทร.ธัญบุรี ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและตัดเย็บชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้...
by tui sakrapee
สกอ.เดินหน้าครูคืนถิ่น-หวังสร้างเลือดใหม่ ยอมรับสเปคสูงแต่คุ้มค่า แม้รอเวลา 10 ปี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า...
by tui sakrapee
STC ส่งทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม...
by tui sakrapee
'กร ทัพพะรังสี' นำทีมสนุกครบรสเพลงไทย 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 พ.ย. 2561 15.00 น. คอนเสิร์ต เพลงไทยครบวงจร นำโดย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมนักศึกษาร่วมแสดง...
by tui sakrapee
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ร่วมในพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์...
by tui sakrapee
ประกวดภาพถ่าย...เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา 10 พ.ย.61 ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จากโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
รมว.ศธ.ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and...
by tui sakrapee
เปิดบ้านสวนสุนันทา...เปิดงาน Smart Human Capital รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Smart Human Capital ของนักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ...
by tui sakrapee
น.ศ.ครูสวนสุนันทาคว้าตั๋วไปนำเสนอนวัตกรรมที่สวิส 9 พฤศจิกายน 2561 - นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
สวทน. มทร.ธัญบุรีขนทัพกูรูระบบราง แลกเปลี่ยนประเด็นโลจิสติกส์ทางรางในอีอีซี สวทน. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทาต้อนรับทีมมรภ.ภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน บ่ายวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ...
by tui sakrapee
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทาจัดค่ายจิตอาสายุวกาชาดพัฒนาบริการชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย...
by tui sakrapee
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทาอบรมการเขียนบทความวิจัย โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมมือศูนย์เรียนรู้ศักยภาพหุ่นยนต์ยกระดับหลักสูตร วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง คณะครุศาสตร์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทา-ออมสินร่วมเปิดห้องสร้างสรรค์นวัตกรรม รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง Innovation club by GSB...
by tui sakrapee
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งสนั่นวังเฉลิมฉลอง ใต้ร่มพระบารมี 80 ปีสวนสุนันทา เชิญชมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งสนั่นวัง ในโอกาสเฉลิมฉลองใต้ร่มพระบารมี 80 ปีสวนสุนันทา ในรายการ สวนสุนันทาลั่นทุ่ง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี อัญเชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย วัดแก้วพิจิตร ปราจีนบุรี มทร.ธัญบุรี เตรียมอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี...
by tui sakrapee
สุนันทาคลินิกเวชกรรมแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร สุนันทาคลินิกเวชกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสุนันทาคลินิกเวชกรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์สวนสุนันทายกทีมศึกษาดูงานโลจิสติกส์ไทยน้ำทิพย์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมรภ.สวนสุนันทา...
by tui sakrapee
'สวนสุนันทา' ปรับระบบ ก้าวสู่ยุค 'ศูนย์วิทยบริการอัจฉริยะ' 2 พฤศจิกายน 2561รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าทำการทดสอบการใช้งานระบบประตูทางเข้าอัตโนมัติ โดยการสแกน Qr Code ด้วยมือถือ...
by tui sakrapee
เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม "สวนสุนันทา" กับ "Yunnan Normal University " ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561 ที่Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ...
by tui sakrapee
พิธีบวงสรวงละครเพลง ใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์...
by tui sakrapee
นักศึกษาเรียนดีมีผลงานจากการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 31 ตุลาคม 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นายวิสุทธิชา ไชยลังกา นางสาว ณัฐญากานต์สามารถ เข้าพบ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ผู้บริหารโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมสัมมนาบูรณาการแผนประหยัดพลังงานภาคขนส่ง 31 ตุลาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานสัมมนา Smart...
by tui sakrapee
ผอ.จีอีสวนสุนันทารุก ลงพื้นที่แนะรายวิชาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ...
by tui sakrapee
ยินดีกับดาว-เดือนดวงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับน้องปาล์ม ครวัส หิรัญบูรณะ ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ และ น้องต้นหลิว รฏิฬม ศุภขจรวินิช ตัวแทนจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศ...
by tui sakrapee
สาขาวิชาภาษาไทยชนะประกวดสุนทรพจน์สวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by tui sakrapee
อบรมฟรี!หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 พ.ย....
by tui sakrapee
Page 9 of 262 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last