นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
มทร.รัตนโกสินทร์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2560 ทุนที่มอบให้เพื่อเรียนต่อจำนวน 4...
by tui sakrapee
ม.นอร์ทกรุงเทพให้ทุนเรียนป.โท-เอกแก่บุคลากรภาครัฐ-เอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
ทุนให้ครู-นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ทำวิจัย ทุนหลากหลายโครงการ ที่มอบให้ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีมาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการ JENESYS 2017 ดูงานที่ญี่ปุ่น กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Cuture)...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!มีให้ครบทั้งแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ทำวิจัย ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเยาวชนไทยดูงานต่างประเทศร่วมกับเยาวชน8ชาติ เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปี 2560-2561 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ...
by tui sakrapee
ทุนบัณฑิตศึกษา!!รวมที่แลกเปลี่ยนเรียนต่อทำวิจัย ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
มีทุน!นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาให้ทุนต่อป.โท-เอก หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบทุนการศึกษา และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท...
by tui sakrapee
ยังมีลุ้น!ทุนรัฐบาลไทยRTG 2017ให้ทุนเรียนป.โท-เอก ทุนการศึกษา RTG 2017สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อเปิด โอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศีกษานานาชาติ จุดประสงค์...
by tui sakrapee
ทุนบัณฑิตศึกษา!!รวมมาให้ไปแลกเปลี่ยน-เรียนต่อ-ขอทำวิจัย สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
เด็กวิศวะเตรียมพร้อม!พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น น้องนักศึกษาสายวิศวะสอบถามกันมา กับทุนของพานาโซนิคในประเทศไทย ที่เคยเปิดให้เมื่อปีที่แล้ว...
by tui sakrapee
ทุนวิจัยBRANDS Health Research Award 2017 ยังทำการเปิดรับสมัครกันอยู่ในขณะนี้ สำหรับโครงการทุนวิจัย BRANDS Health Research Award 2017 (Cerebos Award 2017) โดยเปิดมอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี...
by tui sakrapee
รับสมัครทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ...
by tui sakrapee
ฟีโบ้ มจธ.เปิดรับระดับบัณฑิตศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีมีทุนให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา...
by tui sakrapee
เรียนฟรีมีเงินเดือนตลอดหลักสูตร!!สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ มจธ. สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทเรียนฟรีตลอดหลักสูตร...
by tui sakrapee
สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดให้ทุนเรียนฟรี สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครนิสิต มอบทุนการศึกษาไม่ผูกมัดมุ่งปั้นนักวิจัยชั้นนำสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560 นี้ Full Scholarships Await You! The School of...
by tui sakrapee
มีทุน!!เรียนปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกำลังเปิดรับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 4 ต.ค.60 หลักสูตรที่เปิดสอน...
by tui sakrapee
รู้ไว้...สิ่งของต้องห้ามที่คนอยากเรียนนอกควรรู้ โดยทั่วไปสิ่งของที่ห้ามนำเข้าก็ไม่พ้น สารเสพติด จำพวกเฮโรอีน โคเคน MDMA ฝิ่น กัญชา สารกระตุ้น สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และ ยาเสพติดอื่น ๆ (ยกเว้นได้รับอนุญาต ) อาวุธปืน...
by mooBo
ให้ทุนเรียนป.โทควบเอกหรือป.เอกวิศวะไฟฟ้า เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยทุน คปก. รุ่นที่ 20 โดยรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือ โทควบเอก โครงการนี้เป็นการมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษา iPrice Innovators Grant 2017ให้นักเรียน-นักศึกษา iPrice Innovators Grant 2017 iPrice Innovators Grant 2017 ถูกจัดขึ้นโดย iPrice Group บริษัทสตาร์ตอัพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล iPrice...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!!ไปแลกเปลี่ยน-เรียนต่อ-ขอทำวิจัย สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย...
by tui sakrapee
กว่า10ทุน!!เรียนต่อที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันผู้นำการผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และนักธุรกิจเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
90 ทุนเรียนฟรีมีงานทำระดับป.โทโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 3 สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 3 รวม 90 ทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...
by tui sakrapee
มจพ. เปิดรับนศ.เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ AESTE Thailandมจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี2561...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนสาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
by tui sakrapee
เปิดชิงทุนภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯเปิดให้ทุนหนุนวิจัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย...
by tui sakrapee
ทุนบัณฑิตศึกษา!หนุนทำวิจัย-ให้เรียนต่อระดับสูง พบกันเช่นเคยครับ สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
Page 1 of 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last