นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
SCHOLARSHIP "PIONEER" 2017 โดย Rennes School of Business สมัครได้แล้ววันนี้ เป็นทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่างชาติเรียนดีระดับ Msc., MIM, MBA บริหารและการจัดการทุกสาขา 1) MA in International Business 2) MSc in...
by mr.sk@inter
สำหรับผู้ต้องการเรียนปริญญาโทภาคอังกฤษ หรือภาษาอิตาเลียน ตอนนี้ University of Messina(UniME)มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองMessina กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ จำนวน 40 ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด...
by mr.sk@inter
ทุนศึกษาวิจัยที่Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น Nagaoka University of Technology จัดโครงการซัมเมอร์โปรแกรม NASSYE สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือปริญญาโทปีที่ 1 เพื่อศึกษาและร่วมงานวิจัยกับนักศึกษาโปรแกรม...
by tui sakrapee
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยเรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
by tui sakrapee
โอกาสได้เรียนปริญญาโท ด้วยทุนเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่น ๆ กับ Indonesian Government KNB Scholarship for Developing Countries Students in Indonesia, 2017-2018...
by mr.sk@inter
ให้ทุนระดับป.โท-เอกทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบ 2" ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกเพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยอินเตอร์ในประเทศมาเลเซีย University of Nottingham เชิญผู้สนใจจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย)สมัครเรียนปริญญาโท ประจำปี 2017-2018 ผ่านทุนเต็มจำนวนค่าเรียน โดยเน้นที่สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา...
by mr.sk@inter
ทุนSHAREสหภาพยุโรปมอบให้นักศึกษาจากอาเซียน โครงการทุนการศึกษา "แชร์" เป็นการมอบทุนโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค...
by tui sakrapee
โครงการทุนเรียนฟรี จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ TIFFA ITBS กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย...
by Eduzones Pr News
มทส.ให้ทุนนักวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร์-จุลชีววิทยาเรียนฟรี สาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)...
by tui sakrapee
รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติ ในชื่อ UNESCO/Chinese Government(The Great Wall) Co-Sponsored 2017-2018 โดยให้กับชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก(รวมทั้งไทย) จำนวน 75...
by mr.sk@inter
อินโดฯเปิดให้ทุนKNB เรียนต่อปริญญาโท Ministry of Research, Technology, and Higher Education ประเทศอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship เพื่อไปศึกษา ณ...
by tui sakrapee
ทุนเรียนป.โทพุทธศาสนาที่อินเดียขยายเวลาเปิดรับ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ...
by tui sakrapee
Government of Malta สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ชาติกำลังพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพในการเผชิญกับปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ Climate Action ซึ่งครอบคลุมค่าเรียน เงินเดือน ประกันสุขภาพ...
by mr.sk@inter
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ 28 เมษายน 2560 ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร...
by Eduzones Pr News
Henley Business School ในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียน 10 ทุน แก่นักศึกษาที่ต้องการเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ Executive หรือ Flexible Executive MBA programme ที่จะเปิดภาคเรียนระหว่าง September/October...
by mr.sk@inter
ทุนเด่น!เรียนต่อปริญญา-แสวงหาประสบการณ์ ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
ธนาคารกรุงไทยกำลังเปิดให้10ทุนเรียนต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย มีความประสงคที่จะใหทุนการศึกษาแกพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ จํานวน 10 ทุน 1. ทุนการศึกษาที่เปดรับสมัคร:...
by tui sakrapee
Initiative dexcellence (IDEX) Grenoble Alpes Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในเมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส เปิดให้นักศึกษาต่างชาติสมัครชิงทุน มูลค่า 8 พันยูโรต่อปี ในการเรียนระดับปริญญาโท(ภาคอังกฤษ)...
by mr.sk@inter
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนสำหรับราชการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนสำหรับข้าราชการ และบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือผู้ที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน 5 คนขึ้นไปประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
4ธนาคารเปิดให้ 62 ทุน เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ 4 ธนาคารของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ เปิดให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ...
by tui sakrapee
LUISS Business School of Rome มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชั้นนำซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีแจ้งให้ทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ทุนมีมูลค่าครอบคลุมค่าเรียน 100% หรือเทียบเท่า 27,000.00 EUR...
by mr.sk@inter
International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS) ร่วมมือกับ Microsoft Research Cambridge (MSRC)แจ้งมี 15...
by mr.sk@inter
ทุนเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน ม.อ. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทุน 3-6 ทุน แบบ full...
by tui sakrapee
สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ทุนหนุนการวิจัยป.โท-เอก...
by tui sakrapee
ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559...
by tui sakrapee
ทุนลดค่าเล่าเรียน TransWorld University สถาบันคุณภาพเยี่ยมของไต้หวัน TransWorld University () มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นเยี่ยมของไต้หวัน เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ด้วย...
by tui sakrapee
ทุกปี Polytechnic University of Milan มหาวิทยาลัยด้านโพลีเทคนิคในเมืองมิลานของอิตาลี จะให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูง เพื่อไปเรียนLaurea Magistrale degree หรือเทียบเท่าปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์...
by mr.sk@inter
Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่นประกาศให้ทุนระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อไปศึกษาวิจัยที่Graduate School of Engineering ที่จะเริ่มศึกษาเดือนเมษายน 2018...
by mr.sk@inter
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปีนี้เปิดคัด 27 เยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์...
by tui sakrapee
Page 1 of 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last