นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
SolBridge เป็นโรงเรียนธุรกิจเปิดทำการเรียนการสอนทั้งปริญญาตีและปริญญาโทด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ตอนนี้ทางมหาลัยของเรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2018 - Spring (เปิดเทอมมีนาคม) - Fall 2018...
by Eduzones Pr News
หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดบ้านพร้อมแจกทุน หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก้าวสู่ปีที่ 12 ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดศักยภาพด้านการบริหาร...
by tui sakrapee
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท,ปริญญาเอก ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...
by tui sakrapee
ให้ 64 ทุนนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี 2 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ Kobe University ภาคภาษาอังกฤษ เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University เปิดเทอม October 2018...
by tui sakrapee
เปิดรับวันนี้!!ครูคืนถิ่น 5,337 อัตราสอบผ่านบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทันที สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อประเทศจีน สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําปี2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไป 1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 1...
by tui sakrapee
ให้ทุนคนทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 โดยเป็นทุนที่มอบให้บุคคลทั่วไประดับปริญญา :...
by tui sakrapee
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการฝ่ายวิชาการมจพ.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29 th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International...
by Eduzones Pr News
เริ่ม 4 ธันวานี้!! ทุนครูคืนถิ่นจบบรรจุตามภูมิลำเนาทันที ความคืบหน้ากรณีการเปิดรับสมัครครูคืนถิ่น ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าข้อมูลที่ประกาศการสมัครประมาณวันที่4-12 ธันวาคม 2560...
by tui sakrapee
เริ่ม27พ.ย.นี้!! ทุนครูคืนถิ่นรับสมัคร 2.7 หมื่นอัตรา จบบรรจุตามภูมิลำเนาทันที แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําปี2561 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตั้งแต่วันนี้เป็๋นต้นไป 1.ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 11 หน่วย รวม...
by tui sakrapee
สำนักงานกสทช.ให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจําปี 2561...
by tui sakrapee
51ทุนรัฐบาลไทยให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 หรือประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน...
by tui sakrapee
106 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561...
by tui sakrapee
โค้งสุดท้ายแล้ว!! 541 ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)...
by tui sakrapee
ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินเดียให้ทุนคนไทยเรียนฟรี72หลักสูตร กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 2561 จำนวน72 หลักสูตร...
by tui sakrapee
199ทุนเปิดแล้ว!! รัฐบาลไทยให้บุคคลทั่วไประดับปริญญา ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)มีทั้งหมด 8 ประเภททุน รวม 199 ทุน 1.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทย เปิดให้ 43 ทุนคนมีศักยภาพสูง สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2561 1. ทุนที่รับสมัครสอบ...
by tui sakrapee
กทม.เปิดให้ทุนหนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2561 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท...
by tui sakrapee
ทุนดูงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยาลัยพัฒนาการปกครองถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Local Government Managers Australia (LGMA) และ The International City/County Management Association...
by tui sakrapee
10 ข้อต้องฟิต!! พิชิตทุนไอเฟลเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ทุนไอเฟล Eiffel Scholarship 2018 เปิดรับสมัครแล้ว! เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!!ทุน Franco-Thai2018เรียนฟรีป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น...
by tui sakrapee
เตรียมพร้อมได้แล้ว!7โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้คนไทยไปเรียนฟรี ย่างสู่ปลายปีแล้ว เรื่องของ "ทุนการศึกษา" ก็เริ่มเปิดรับสมัครทุนของปี 2561-2562 หรือค.ศ.2018-2019 กันแล้ว โดยเฉพาะทุนของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ...
by tui sakrapee
มีทุนกว่า$1.7ล้านเหรียญ! ในงานเรียนต่อ MBA-ปริญญาโทครั้งใหญ่แห่งปี งานศึกษาต่อ MBA และปริญญาโท ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง! มีทุนการศึกษากว่า $1.7 ล้านเหรียญและทุนการศึกษาพิเศษ QS Leadership Scholarship...
by tui sakrapee
ทุนเยอะมาก!สสส.เปิดให้ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ...
by tui sakrapee
ทุนเรียนต่อปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันเพื่อมุ่งเน้นให้ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ...
by tui sakrapee
ทุนนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทเชฟรอน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี,...
by tui sakrapee
2018เปิดแล้ว!ทุนไอเฟลให้เรียนป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุนไอเฟลดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส...
by tui sakrapee
Page 1 of 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last