นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
153 ทุนกระทรวงวิทย์ เรียนป.โท-เอกต่างประเทศ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 7 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน...
by tui sakrapee
35ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนต่อต่างประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนิสิต...
by tui sakrapee
66 ทุนรัฐบาลเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญา เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 โดยเป็นทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 ธ.ค. 61 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562...
by tui sakrapee
50ทุนรัฐบาลให้ผู้มีศักยภาพสูงในประเทศ-จบรับการบรรจุราชการทันที ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)...
by tui sakrapee
ใกล้แล้ว!7โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่น2019 ย่างสู่ปลายปีอีกครั้งแล้ว เรื่องของ"ทุนการศึกษา"ก็เริ่มเปิดรับสมัครทุนของปี 2562-2563 หรือค.ศ.2019-2020 กันแล้ว โดยเฉพาะทุนของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!!Franco-Thai2019-ทุนป.โท-เอกไม่จำกัดสาขาไม่จำกัดสถาบัน ทุน Franco-Thai 2019 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว!!! -ทุนระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก...
by tui sakrapee
500 ทุนจาก 26 ประเทศในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 15 สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัด งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 (OCSC International Education Expo 2018) ซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนกฎหมายระดับปริญญาโทสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น คณะกรรมการมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ...
by tui sakrapee
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ พยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ...
by tui sakrapee
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ นโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ สนับสนุนงบประมาณในการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน...
by tui sakrapee
2019เปิดแล้ว!ทุนไอเฟลให้เรียนป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุนไอเฟลดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส...
by tui sakrapee
ให้ทุน!เรียนต่อระดับปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่1 / 2562 มีทุนการศึกษามอบให้ รายละเอียด คลิกเลย http://grad.tni.ac.th/announce1/...
by tui sakrapee
โอกาสดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ตมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการศึกษา ณ เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี...
by Eduzones Pr News
เปิดให้ทุนคนเก่งวิทย์-เทคโนโลยี ไปเรียนต่อต่างประเทศ รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
40ทุนOrange Tulip Scholarship 2019 ให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงกรให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนการแปล-พิมพ์นิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุนส่งเสริมการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศให้ทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษา (ขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท...
by tui sakrapee
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดให้ทุนโครงการ Endeavour รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program (ELP) ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ...
by tui sakrapee
ทุน Chevening Scholarshipsป.โทที่อังกฤษ ปีการศึกษา 2019/2020 ทุน Chevening คือทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เน้นหาผู้ที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้นำในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO)...
by Eduzones Pr News
เปิดครั้งสุดท้าย!ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น หนุนโครงการศิลปะ-วัฒนธรรม-แลกเปลี่ยน โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ โดยในปี 2561 นี้...
by tui sakrapee
รัฐบาลไต้หวันให้ทุนปี 2019แบบเต็มจำนวน 20-25 ทุน รัฐบาลไต้หวันให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน จำนวน 20-25 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวันในด้าน Thailand 4.0 เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0...
by tui sakrapee
2019เตรียมพร้อม!ทุนไอเฟลให้เรียนป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุนไอเฟลดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส...
by tui sakrapee
100ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ระดับปวช.-ปริญญาตรี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี...
by tui sakrapee
ม.รังสิต มอบ 9 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่ศิษย์เก่า สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่ 9 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตในการเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้ง 3 แห่งที่ประเทศจีน...
by Eduzones Pr News
ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ให้ระดับอุดมศึกษา รัฐบาลโอมานได้ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาไทยจํานวน ๒ ทุน แบ่งเป็น ๓ สาขา ได้แก่ ๑. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ๒. สาขาการบริหารและ...
by tui sakrapee
26 ทุนกระทรวงวิทย์เรียนต่อป.โท-เอกต่างประเทศ ทุนรัฐบาลไทย2561 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ในโครงการ#ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจำนวน 26 ทุน สำหรับศึกษาต่อ ป.โท หรือ ป.เอก ปริญญาโท...
by tui sakrapee
เชิญพบกับบูธแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่นที่จัดเต็มกว่าเดิม! ด้วยสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่นมากกว่า 40 แห่งจัดโดยเจเอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาแล้ว 20 ปี ส่งนักเรียนไทยไปญี่ปุ่นมากกว่า 6,000 คน...
by Eduzones Pr News
270ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบให้นักศึกษาทั่วประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายด้านการศึกษาที่จะช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
by tui sakrapee
มีทุน!เรียนต่อระดับปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 มีทุนการศึกษามอบให้ รายละเอียด คลิกเลย http://grad.tni.ac.th/an2-2561/...
by tui sakrapee
Page 3 of 78 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last