นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
เปิดให้ทุนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น เปิดรับสมัครแล้ว โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่http://www.nstda.or.th/desy/pdys-desy/...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนการศึกษาพานาโซนิค..ปั้นวิศวะสร้างอนาคต สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Panasonic Future Gear Scholarship ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี...
by tui sakrapee
ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯหนุนโครงการศิลปะ-วัฒนธรรม-แลกเปลี่ยน โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ ก)...
by tui sakrapee
แบงค์ชาติให้ทุนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)...
by tui sakrapee
100ทุนLPN ACADEMY- มทร.ธัญบุรี เฟ้นคนเรียนดีอยู่คอนโดฟรี 4 ปี LPN ACADEMY-ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมค้นหาคนดี คนเก่ง มอบทุนการศึกษารูปแบบใหม่ LPN SCHOLARSHIP เป็นทุนที่พักอาศัยในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1...
by tui sakrapee
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลขยายเวลาการรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย...
by tui sakrapee
คาร์เนกีเมลลอน เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์รับสมัครในไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร...
by Eduzones Pr News
ม.รังสิต เปิดให้ทุนศึกษาต่อด้านรังสีเทคนิค ระดับ ป.โท / เอก ลดปัญหาขาดนักรังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้ทุนศึกษาต่อด้านรังสีเทคนิค ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่บุคคลทั่วไป...
by tui sakrapee
มูลนิธิโทเรเปิดมอบทุนบุคคล-หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปีพ.ศ. 2561 เปิดให้บุคคล คณะบุคคล...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนนักศีกษาฝึกงานด้านเทคนิคทั่วโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจําปี 2562...
by tui sakrapee
ให้ทุนไปเรียนปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศบราซิล รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)...
by tui sakrapee
204 ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยเปิดให้นิสิต นักศึกษา มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนสนับสนุนช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
by tui sakrapee
15ทุนเรียนต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง-เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรร)...
by tui sakrapee
ฟูจิตสึประกาศมอบทุนเรียนหลักสูตรนักบริหาร บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการจากบริษัท ฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรี-มีเงินเดือนให้ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นิด้า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าเปิดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา...
by tui sakrapee
ทุนฟรีเรียนปริญญาเอก DPA คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก DPA คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า หลักสูตรภาษาไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gspa.nida.ac.th/th/ ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม...
by tui sakrapee
IED โรงเรียนดีไซน์ชื่อดังในอิตาลี มอบ 19 ทุนลดค่าเรียน 50% สถาบันดีไซน์ชื่อดังของอิตาลี IED Istituto Europeo di Design and Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como มอบทุนการศึกษา 19 ทุน ที่มีส่วนลดค่าเทอมถึง 50%...
by tui sakrapee
ใกล้เปิดแล้ว! ทุนCheveningไปเรียนปริญญาโทฟรีที่อังกฤษ แจ้งเตือนถึงผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน Chevening ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนหน้า (สิงหาคม 2561) เพื่อไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรสำหรับปี 2019/2020...
by tui sakrapee
ให้ทุนนักศึกษาไทยไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 ณ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยภาษา-การศึกษา-วรรณคดีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Hakuho Foundation องค์กรที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิในประเทศญี่ปุ่น มอบทุนวิจัย Hakuho Japanese Research Fellowship ครั้งที่ 14...
by tui sakrapee
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเปิดให้ทุนหนุนโครงการขนาดเล็ก โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ ก)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนหนุนวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)หรือสทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562...
by tui sakrapee
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดให้ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 สำหรับน้องๆที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 4 มหาวิทยาลัยที่กำหนด...
by tui sakrapee
ทุนระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่ Bangkok School of Management Bangkok School of Management เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Northumbria University Degree Pathway Scholarship...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรีในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเพื่อรองรับการต่อยอดโครงการ BOT Challenge & Experience...
by tui sakrapee
ให้ทุนครบรอบ80ปี!สวนสุนันทาเปิดรับระดับบัณฑิตศึกษา-มีทุน-ลดค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีทุนการศึกษามอบให้ด้วย...
by tui sakrapee
ถึง8มิ.ย.นี้เท่านั้น!ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนฟรี-มีเงินเดือน-ตั๋วเครื่องบิน กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
ขยายเวลาทุนRTG ให้ไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทยเรียนป.โท-เอกที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
ให้เด็กไทยเท่านั้น!ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยดังChina Pharmaceutical University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน China Pharmaceutical University จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลจีนให้ไปเรียนสาขาการตรวจสอบบัญชี รัฐบาลจีนได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงานด้านตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาสาขาการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปี ณ Nanjing Audit...
by tui sakrapee
Page 4 of 78 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last