นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
กสิกรไทยให้ทุนนักศึกษาเรียนต่อ MBA ระดับโลก ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนการศึกษา Young Scholarship ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน แก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เช่น Harvard...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนป.โท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เปิดรับสมัครทุนการศึกษา โท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย....
by tui sakrapee
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดให้15ทุนระดับปริญญาตรี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดย...
by tui sakrapee
ตลาดหลักทรัพย์มอบทุนระดับปริญญาโทให้บุคคลทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาคตลาดทุนของประเทศ...
by tui sakrapee
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เปิดบ้านMBA Miniพร้อมให้ชิงทุน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ชวนร่วมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA Mini Open House 2018 ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค.61 นี้ พร้อมสอบชิงทุนการศึกษาแบบให้เปล่า...
by tui sakrapee
ทุนไปรษณีย์ไทยให้ไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเปิดรับพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยหรือบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ข้อมูลทุน ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of...
by tui sakrapee
ทุนธปท.ให้เรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE)...
by tui sakrapee
รัฐบาลบรูไนให้ทุนฝึกอบรมพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีทุนฝึกอบรม โดยมอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน โครงการนี้จัดโดย University...
by tui sakrapee
90 ทุนเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
by tui sakrapee
#เจ๊เอ๊ดบอกต่อข่าวทุน "ม.ฮอกไกโด" มหาวิทยาลัยระดับTOP ของญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาหลักสูตร Modern Japanese Studies Program (MJSP) หลักสูตร 2 ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น . จะเปิดรับสมัคร 1 26 กุมภาพันธ์ 2018 :...
by Eduzones Pr News
#ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น100% จากจังหวัดโทยามะและบริษัทTakano Giken Co., Ltd. . ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนในระยะเวลา2ปีครึ่งและมอบค่าครองชีพเดือนละ170,000เยน หลังจบการศึกษาจะได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำที่บริษัทTakano...
by Eduzones Pr News
กระทรวงวิทย์-เทคโนโลยีประเทศไต้หวันให้ทุนเรียนปริญญาโท-เอก ทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครแล้ววันนี้...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตมอบทุนเรียนดี 50% ระดับปริญญาโท ทุนเรียนดี 50%ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 61 หลักสูตรที่เปิดรับ 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 2)...
by tui sakrapee
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุน 5 โครงการ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)เปิดให้ทุนแก่นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา เพื่อรับทุนใน 5 โครงการ 1. Postdoctoral Fellowship for Overseas...
by tui sakrapee
กรุงเทพมหานครให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2561 กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลออสเตรียให้นักศึกษาไทยไปเรียนดนตรี รัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุน ดนตรี (Music Grant)ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุนให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ส่งใบสมัครภายใน 23...
by tui sakrapee
ศศินทร์ จุฬาฯ มอบทุนให้นิสิตปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา...
by tui sakrapee
Fujitsu ให้ทุนหลักสูตรนักบริหาร ฟูจิตสึ ประเทศไทยเปิดมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการ สำหรับผู้สมัครชาวๆทยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานประจำอย่างน้อย 3 ปี...
by tui sakrapee
มีทุน!จุฬาเตรียมรับเรียนต่อป.โท-เอกภาคต้น2561 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561พร้อมีทุนการศึกษามอบให้...
by tui sakrapee
มาแล้ว15ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2018เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2018 "2018 Taiwan Scholarship Program for Thai students" มาแล้ว สามารถสมัครได้ทั้งปริญญาตรี โท และปริญญาเอก...
by tui sakrapee
ทุนเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันประจำปี 2561 ทุนเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันประจำปี 2561 มาแล้ว 2018 Huayu Enrichment Scholarship ( HES ) For Thailand Students จำนวนทุน : -ทั้งหมด 8 ทุน ระยะเวลาที่สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนภาษา : - 3...
by tui sakrapee
YMBA นิด้า เปิดรับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่Tilburg Universityเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อที่Tilburg University ในระดับปริญญาโทด้าน Economics & Management, Law, Behavioral Sciences, Humanities มหาวิทยาลัย Tilburg...
by tui sakrapee
ทุนดีๆมีให้เยอะ!ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทุนการศึกษามอบให้เป็นจำนวนมาก คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการศึกษา...
by tui sakrapee
สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครพร้อมให้ทุนเรียนฟรี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ "Vistec" เปิดโอกาสในการเข้ารับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2018-2019 โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมศกนี้เท่านั้น โดย Vistec...
by tui sakrapee
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนุนทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543...
by tui sakrapee
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา MBA หรือ Management...
by tui sakrapee
ทุน4ธนาคารเตรียมให้ไปเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ สวัสดีปีใหม่ 2561 อย่างเป็นทางการครับ...เริ่มต้นปีประเดิมชัยก็ขอเอาใจคนที่ต้องการทุนการศึกษาของบรรดาธนาคารต่างๆ เป็นพิเศษหน่อยนะครับ เพราะ ทั้ง4 ธนาคารของไทยคือ...
by tui sakrapee
สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ตุรกีให้ทุนร่วมแข่งEfficiency Challenge Electric Vehicle สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐตุรกี ประกาศรับสมัคร การแข่งขัน "Efficiency Challenge Electric Vehicle"...
by tui sakrapee
Page 7 of 78 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last