นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
เตรียมพร้อม!!6โครงการทุนเรียนต่อประเทศไต้หวันใกล้เปิดรับแล้ว อีกหนึ่งโครงการทุนของรัฐบาลจากต่างประเทศที่น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาชาวไทยเราให้ความสนใจกันมากมายก็คือทุนของ "รัฐบาลไต้หวัน"...
by tui sakrapee
ทุนส่งน้องเรียนจบเปิดให้นักศึกษาปริญญาตรี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทในม.ชั้นนำประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศอาเซียน กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินโดนีเซียให้ทุนเรียนฟรีใน72มหาวิทยาลัยชั้นนำ #กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปิดรับสมัครทุน Darmasiswa RI Scholarsip 2018 หรือ DRI. สำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านภาษา...
by tui sakrapee
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้ทุนญี่ปุ่นศึกษาแก่นักศึกษาไทย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) และ ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher...
by tui sakrapee
สกอ.ให้250ทุนนศ.ชายแดนใต้ที่สอบเรียนต่ออุดมศึกษาได้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครทุนโครงการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
90ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Techเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo...
by tui sakrapee
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนนักศึกษาปี 3 เรียนต่อปี 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ปี 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาชั้นปีที่ 4 รายละเอียด>>>https://goo.gl/G2z2qb ใบสมัคร...
by tui sakrapee
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) ให้เรียนฟรีมีเงินเดือนพร้อมทุนวิจัยระดับป.โท-เอก กลุ่มวิจัย Building Energy Science and Technology (BEST) ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)...
by tui sakrapee
รับเรียนปริญญาตรีพร้อมมีทุนเต็มจำนวนให้ ที่ Chinese University of Hong Kong Chinese University of Hong Kong (CUHK) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
ทุนให้เยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) จัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 21 (ASEFSU21) ภายใต้หัวข้อ Youth with Disabilities ณ นครเมลเบิร์น...
by tui sakrapee
ทุน#ISP ทุนสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ . หลักสูตรอินเตอร์สายวิทย์ เปิดรับสมัครแล้ว! วันนี้ - 18ธ.ค. 2017 Integrated Science Program (ISP)...
by Eduzones Pr News
SolBridge เป็นโรงเรียนธุรกิจเปิดทำการเรียนการสอนทั้งปริญญาตีและปริญญาโทด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ตอนนี้ทางมหาลัยของเรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2018 - Spring (เปิดเทอมมีนาคม) - Fall 2018...
by Eduzones Pr News
หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดบ้านพร้อมแจกทุน หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก้าวสู่ปีที่ 12 ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดศักยภาพด้านการบริหาร...
by tui sakrapee
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท,ปริญญาเอก ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...
by tui sakrapee
ให้ 64 ทุนนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี 2 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ Kobe University ภาคภาษาอังกฤษ เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University เปิดเทอม October 2018...
by tui sakrapee
เปิดรับวันนี้!!ครูคืนถิ่น 5,337 อัตราสอบผ่านบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทันที สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อประเทศจีน สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําปี2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไป 1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 1...
by tui sakrapee
ให้ทุนคนทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 โดยเป็นทุนที่มอบให้บุคคลทั่วไประดับปริญญา :...
by tui sakrapee
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการฝ่ายวิชาการมจพ.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29 th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International...
by Eduzones Pr News
เริ่ม 4 ธันวานี้!! ทุนครูคืนถิ่นจบบรรจุตามภูมิลำเนาทันที ความคืบหน้ากรณีการเปิดรับสมัครครูคืนถิ่น ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าข้อมูลที่ประกาศการสมัครประมาณวันที่4-12 ธันวาคม 2560...
by tui sakrapee
เริ่ม27พ.ย.นี้!! ทุนครูคืนถิ่นรับสมัคร 2.7 หมื่นอัตรา จบบรรจุตามภูมิลำเนาทันที แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําปี2561 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตั้งแต่วันนี้เป็๋นต้นไป 1.ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 11 หน่วย รวม...
by tui sakrapee
สำนักงานกสทช.ให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจําปี 2561...
by tui sakrapee
51ทุนรัฐบาลไทยให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 หรือประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน...
by tui sakrapee
106 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561...
by tui sakrapee
โค้งสุดท้ายแล้ว!! 541 ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)...
by tui sakrapee
ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินเดียให้ทุนคนไทยเรียนฟรี72หลักสูตร กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 2561 จำนวน72 หลักสูตร...
by tui sakrapee
Page 8 of 78 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last