ครู-อาจารย์ กิจกรรม
สโมสรโรตารีปทุมวัน และสโมสรโรตารีในภาค 3350 ประเทศไทย จับมือนานมีบุ๊คส์ ร่วมพัฒนาครูไทย พลิกแนวคิดการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน...
by Eduzones Pr News
โครงการปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิเบญจมราชาลัย...
by Eduzones Pr News
บรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการครั้งที่ 6 หน่วยวิจัยและการศึกษา วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดการบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการครั้งที่ 6...
by Eduzones Pr News
CIBA DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Workshop หัวข้อ ล้ำหน้าคู่แข่งในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...
by Eduzones Pr News
ภูเก็ต จัดงานนครภูเก็ตวิชาการ เปิดโลกสัมมาชีพไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าจัดแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวะ ตอบโจทย์การมีงานทำ จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต...
by Eduzones Pr News
แม็คฯ ชวนครูทั่วประเทศ ร่วมอบรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ...
by Eduzones Pr News
โครงการ Thai MOOC ของ สกอ. กำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thai MOOC ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซ. สุขุมวิท 20 ห้องไพฑูรย์ (Paitoon) ชั้น 14 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones...
by Eduzones Pr News
โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา Math For Fun @Sakdibhornssup Academy โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา...
by Eduzones Camping
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ...
by Eduzones Pr News
ม. เอเชียอาคเนย์ แจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ที่มาร่วมแสดงความอาลัย เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
by Eduzones Pr News
มธ. เชิญฟังเสวนา ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม : ปัญหาและทางออก กรุงเทพฯ23มกราคม 2560-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยคณะนิติศาสตร์...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560...
by PR_DPU
ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เชิญร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมระดับชาติNCAA2017 กรุงเทพฯคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวน บุคคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป...
by Eduzones Pr News
จันทรเกษม ร่วมกับ มรภ.ทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มจษ.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 999 รูป รวม 9 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
by Eduzones Pr News
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12...
by Eduzones Pr News
โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ชวนครูแนะแนวเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 4 พิชยา นรนิติผดุงการ(แถวนั่งที่4จากซ้าย) ผู้บริหารคนใหม่วิเชียร ด่านบรรพต(แถวนั่งที่4จากขวา) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ...
by Eduzones Pr News
ความรู้ IT ประกอบด้วย 4 ส่วน 1. คน = คนใช้ 2. อุปกรณ์ = คอมพิวเตอร์ มือถือที่ใช้ 3. ระบบ = สัญญานที่ใช้ 4. ซอฟแวร์ = ไลน์ เฟสบุ๊ก MSN ที่ใช้ ความสุข ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเสียงหัวเราะ "เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอยภัยIT กับ...
by Eduzones Pr News
สมาคมครูภาษาไทย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องสอนการอ่านและเขียนเชิงบูรณาการ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป...
by Eduzones Pr News
หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาและคนทำงานทางสังคม โรงเรียนวิทยากร 3.0 เปิดรอบพิเศษ เรียนฟรี!!!!! รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 10 ท่านเท่านั้น!!! :หลักสูตรนี้สำหรับนักพัฒนาและคนทำงานเพื่อสังคม อายุไม่เกิน 35 ปี ทั่วประเทศ...
by Eduzones Pr News
เพิ่มทักษะครูอาชีวะ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เพิ่มทักษะครูอาชีวะ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ให้การต้อนรับคณะครู...
by Eduzones Pr News
โครงการอบรมดีๆสำหรับ ครู/อาจารย์ รายละเอียดโครงการ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/ สมัครรุ่น 1 : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 26-27 มีนาคม 2558 ที่นี่ http://goo.gl/RHNRvc สมัครรุ่น 2 : วันอังคาร-พุธ ที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่นี่...
by Eduzones Pr News
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 "เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประตูสู่กัมพูชา" และรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การค้าชายแดนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ" โดย คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...
by Eduzones Pr News
โลกเปลี่ยน เทรนด์เปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน Transformative Teacher กำหนดการงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน Transformative Teacher วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:00 16:00...
by Eduzones Pr News
การอบรมครูสะเต็ม ตอน เส้นทางสายอาชีพสะเต็ม เตรียมพบกับการอบรมครูสะเต็ม ตอน เส้นทางสายอาชีพสะเต็ม 24 - 25 พ.ค. นี้ ร่วมค้นหาคำตอบ เรียนวิทย์จบแล้วไปทำอะไร อยู่ที่ไหน!!! คุณครูจะได้เปิดประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ๆ...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยครุศาสตร์DPUขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ ผู้เรียนGeneration alghaกับSmart teacher วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ ผู้เรียนGeneration alghaกับSmart teacher...
by Eduzones Pr News
กระทรวงศึกษาธิการเตรียมมอบให้แก่ประชาชนในปี 2559 จำนวน 10 โครงการ...
by Eduzones Pr News
ขอเชิญอาจารย์ น้องๆ มัธยมปลาย และผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมชมงาน "MUIC ECO Open House 2015" ในวันศุกร์ที่ 6 และ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น. สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่เลย...
by Eduzones Pr News
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดงานเสวนาในหัวข้อ ฝีเท้า...และสายน้ำ...ของครูผู้สร้างคน โดยครูสามารถ สุทะ (ครูมาด) ครูห้องเรียนเรือนแพ ของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน...
by Eduzones Pr News
การจัดการเรียนรู้ ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 : การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning :CBL) ด้วยในปีการศึกษา 2557...
by Timkaew Danintha Thummaruksakoon
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติมอีก2หลักสูตร ( รับหลักสูตรละ24ท่านเท่านั้น )...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last