ครู-อาจารย์
แพทย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลนิวตัน เป็นคนแรก จากงานวิจัยสร้างเครือข่ายและพัฒนา เครื่องมือวินิจฉัยกลุ่มโรคหายากในเด็ก ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ...
by tui sakrapee
อาจารย์มทร. สุวรรณภูมิฯ สร้างเซนเซอร์อาร์เอฟไอดี ตรวจสอบโบราณสถานชิ้นแรกของไทย คว้ารางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์งานSIIF 2017 ประเทศเกาหลี มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว (The Embedded Type Multi-Sensors RFID)...
by tui sakrapee
การพัฒนาวิชาชีพครู สภาพปัจจุบันและปัญหาวิชาชีพครูในประเทศไทย ครู คือ ผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัวพยากรณ์ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์...
by mooBo
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัย วิชาชีพชั้นสูงใดๆก็ตาม ไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งประกอบด้วยอาชีพเดียวกันหรือปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น...
by mooBo
เร่งยกระดับคณิต-วิทย์เด็กด้อยโอกาส นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by mooBo
สมัครครูคืนถิ่นแล้วกว่า 4 หมื่นคน สุภัทร คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นคน แนะกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ป้องกันระบบไม่รับข้อมูล และตีกลับ เสียเวลาสมัครใหม่ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ...
by Eduzones Pr News
อธิการบดีสวนสุนันทารับรางวัลคุณธรรม-ความโปร่งใส อันดับ 1จากนายกรัฐมนตรี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย...
by tui sakrapee
สวนสุนันทารับรางวัลคุณธรรม-ความโปร่งใส อันดับ 1จากป.ป.ช. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย...
by tui sakrapee
ฝึกภาษากับสิ่งที่อยู่รอบตัว ภาษาในโทรศัพท์ น้องๆ หลายคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาจใช้ภาษาไทยจนคุ้นชิน เพราะเข้าใจง่าย และสะดวกรวดเร็ว แต่เชื่อไหมคะ ว่าถ้าน้องๆ ลองเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษ อาจทำให้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ...
by mooBo
เทคนิคง่ายๆ การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 5 ขั้นตอน การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือจำเป็นจะต้องมีเทคนิคการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ มีดังนี้...
by mooBo
8 สูตรลับคณิตศาสตร์ ไม่มีสอนในโรงเรียน!! ความสัมพันธ์ของสูตรคูณแม่ 9 การคุณเลข 2 หลักในใจ การบวกลบเลขเศษส่วนโดยใช้วิธี ผีเสื้อ การคูณด้วยเลข 11 (เช่น 11 X 32) วิธีจำเลขทศนิยม 7 ตัวแรกของค่า พาย ()...
by mooBo
จี้สกอ.ทำหน้าที่เจรจาสำนักงบฯเพิ่มเงินพนักงานมหา'ลัย ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES เปิดเผยว่า ตามที่ CHES...
by mooBo
ให้ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยไปสหรัฐอเมริกา เปิดให้ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ดำเนินการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ Study of the U.S.Intutes ประจำปี2561...
by tui sakrapee
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้องมี!!! เพราะเราต่างรู้กันดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราใช้เวลาไปกว่าครึ่งชีวิตในการศึกษาหาความรู้ ไว้นำมาปรับใช้ เพื่อให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด แล้วเราต้องเรียนแบบไหน...
by mooBo
ครม.จ่ายเงินพิเศษ ช่วยครูพื้นที่กันดาร ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...
by mooBo
ใช้บิ๊กดาตาปฐมวัยดูแลเด็กทุกคนบนแผ่นดินไทย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม ก.พ.ป....
by mooBo
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล ในศตวรรษนี้ถือเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่าง ๆ...
by mooBo
ระบบการพัฒนาอาชีพครู แผนภูมิที่ 1 ระบบการพัฒนาอาชีพครู องค์ประกอบของระบบมีดังนี้คือ 1.ดูด (Input)หรือตัวป้อนสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับอาชีพครูก็คือ การไม่หยุดนิ่งในทางวิชาการต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย...
by mooBo
เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาชายแดนภาคใต้ ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาติวเข้มเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงแรมดีวารี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแก่บุคลากรรัฐที่ทำงานด้านภาษี องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท...
by tui sakrapee
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนนั้น ต้องทำอย่างไร.? เอาความจริงของธรรมชาติ และจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ เสริมแรงใจทางบวกแก่นักเรียน ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด ดังนี้.. สำหรับนักเรียน..For Learner......
by mooBo
สอนภาษาโดยเน้นทักษะการคิด รายการนี้จะไปดูว่า แอนดี้ มาร์กแฮมใช้การสอนแบบใช้ความคิด สอนภาษารัสเซียให้กับนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันโรงเรียนเฟเอดริก โก ซึ่งเป็นวิทยาลัยภาษาสอนเฉพาะ ในเมืองสคันธอร์ป แอนดี้...
by mooBo
ข้องใจ สพฐ.ไม่แจงปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์เอง เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ...
by mooBo
สพฐ.เดินหน้าปฎิรูปการเรียนการสอน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมที่จะปฎิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียน...
by mooBo
จุฬาฯรับครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
บทบาทของครูในการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ล้วนเกิดจากความคิดที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไป...
by mooBo
บอร์ดสกศ.ผ่านมาตรฐานการศึกษาชาติ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ...
by mooBo
สพฐ.ไม่ทิ้งเด็กพิเศษจัดเรียนร่วมเด็กปกติ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงการดูแลเด็กพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ.) ว่า...
by mooBo
Page 1 of 351 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last