ครู-อาจารย์
เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2562 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562"...
by tui sakrapee
Unirank 2019 จัดอันดับ! มหิดลที่1ประเทศ.. สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.กรุงเทพ..ครองแชมป์กลุ่ม เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 "Unirank" Top...
by tui sakrapee
คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษานี้ให้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...
by tui sakrapee
สสส.จับมือ COACT ตั้งเป้าขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มี 23 ศูนย์ ขณะที่เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น ชี้พัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ต้องเริ่มที่ครูมีบทบาทสำคัญถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก...
by ครู Eduzones
ทุน Franco-Thaiให้คนไทยไปเรียนในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้งกําหนดวิธีการสมัครและคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง...
by tui sakrapee
จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking 2019 จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ...
by tui sakrapee
จุฬาฯ ร่วมมือ NEHU โครงการวิจัย อรุโณทัยเชื่อมสัมพันธ์ไทย - อินเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมิติใหม่ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ North-Eastern Hill University (NEHU) ประเทศอินเดีย ในโครงการวิจัย อรุโณทัย...
by tui sakrapee
ให้ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแก่ครูระดับมัธยม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู ผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) โดยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่...
by tui sakrapee
รับสมัคร ก่อการครูรุ่น 2 ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก สังคมไทยจึงฝากความหวังของประเทศไว้กับวงการนี้...
by Eduzones Pr News
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู ครั้งที่ 63 เพื่อสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชน...
by Eduzones Pr News
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กำลังแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวะ โดยจะเปิดกว้างให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความรู้...
by Eduzones Pr News
ให้ทุนฝึกอบรมโค้ชกีฬาที่ประเทศเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยแจ้งว่า The University Leipzig กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019...
by tui sakrapee
Fast Trackสวนสุนันทาถกงบขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ...
by tui sakrapee
สกอ.ให้ทุนอาจารย์-บุคลากรอุดมศึกษาไทยไปทำวิจัยในต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้...
by tui sakrapee
ชาวโลจิสติกส์สวนสุนันทาฝึกบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ครู...ผู้สร้าง นักคหกรรมศาสตร์วิชาชีพนี้ไม่มีวันตาย "หมอจะดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ต้องกลับไปช่วยคนอีกหลายชีวิต" ยอดครูตัวอย่างของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บนเส้นทางประสบการณ์กว่า 24 ปี...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทารุกแจงแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เมื่อวานนี้ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สายวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ...
by tui sakrapee
10 สิ่งที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปหลังจากมาเป็นครู 1.คุณจะรู้สึกหวังดีและรักเด็ก (แม้เมื่อก่อนจะไม่เคยรัก) เรียกได้ว่าเมื่อก่อนไม่เคยจะชอบเด็กๆ แต่พอได้เข้ามาสัมผัสจะเห็นอะไรหลายๆอย่างจากเด็กๆ ทั้งความใสซื่อ...
by ครู Eduzones
เปิดแข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๐ "เฉลิมทศรัชราชสมัย ฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา"...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเจ้าภาพ38ม.ราชภัฏร่วมถกงบปี63มุ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง (ทปอ.)...
by tui sakrapee
โปรดเกล้าฯรศ.ดร.คณิต เขียววิชัยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ชาวคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร แห่แสดงความยินดี คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย...
by tui sakrapee
1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2562-2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา โดยมีสาระสำคัญดังนี้...
by Eduzones Pr News
แนะบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเปิดอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!ทุนครูประจำการไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นรับถึง17ม.ค.62นี้เท่านั้น กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students)...
by tui sakrapee
คุณครูเตรียมพร้อม!ทุนอบรมวิชาชีพครูจากรัฐบาลญี่ปุ่นปี2562 ใกล้ ๆ สิ้นปี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะมีข่าวการเปิดรับสมัครทุนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น"Monbukagakusho : MEXT)...
by tui sakrapee
20ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทของทุน 1.ทุนปริญญาเอกในประเทศ 15...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาโชว์ผลงานวิจัยหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกในวันพ่อแห่งชาติ ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาตินั้น...
by tui sakrapee
Page 1 of 449 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last