ครู-อาจารย์
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง...
by tui sakrapee
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คิดค้น ซอสหอยขม ทดแทนหอยนางรมโปรตีนสูง คอเลสเตอรอลต่ำ ซอสหอยขม ผลงาน นายณัฐชรัฐ แพกุล นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)...
by tui sakrapee
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน หลัก 3 ประการของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Key of Online Learning) บทความนี้จะกล่าวถึง หลัก 3 ประการในการเตรียมความพร้อมของผู้สอนในการเตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended...
by mooBo
9 หนทางสู่บทบาทของครู 1.สร้างบรรยากาศสบาย ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ยืดหยุ่น และเชื่อมั่นว่าบรรยากาศที่สร้างจะทำให้ความคิดใหม่ฟักตัวขึ้นมา 2.ไม่เน้นระเบียบ แบบแผน กฎกติกามากเกินไปจนยับยั้งความคิดใหม่ที่กำลังงอกงาม...
by mooBo
นักวิจัยมทร.ธัญบุรีกวาด9รางวัลใหญ่เวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก รศ.ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรีเปิดเผยว่าจากการที่สำนักงาน...
by tui sakrapee
8 วิธี ชี้ทางสร้างปัญญาของผู้เรียน 1.เริ่มต้นจากภาพรวมขยายไปยังส่วนย่อย Begin with the whole -expanding to parts อธิบายตามหลักวิชาการว่า เรียนรู้จากองค์รวม เหมือนเด็กฝึกงาน หัดแยกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์...
by mooBo
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
กทม.เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอกรอบ2 กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ2) รายละเอียดเพิ่มเติม...Download...
by tui sakrapee
8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน 1. ควรถามคำถามก่อนแล้วจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบ เพราะการเรียกชื่อก่อนจะทำให้เด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ถูกเรียกชื่อขาดความสนใจได้ 2. เว้นช่วงเวลาหลังจากถามจบ...
by mooBo
ยึดหลักการใด..สอนอย่างไร..เรียนอย่างไร การบริหารจัดการ เรื่องการศึกษานั้น เป็นกระบวนการ Process ที่มีทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จทางการศึกษา มีหลักการ มีหลักวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์ เรียกว่า ทฤษฏีการศึกษา Education...
by mooBo
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน กับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018...
by tui sakrapee
เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์...
by Eduzones Pr News
ทุนรัฐบาลเปิดให้ไปรับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)...
by tui sakrapee
พุทธธรรมสอนเป็นครู พุทธศาสนาถือว่า ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น ดังนั้นคนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมีใจเป็นครู การทำใจให้เต็มด้วยความหมาย2...
by mooBo
รูปแบบการสอน สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
รูปแบบการสอน 7 ประการ สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
3 กลยุทธ์เด็ดให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ 3 กลยุทธ์เด็ดง่ายๆ ที่ครูผู้สอนทุกคนสวามารถนำไปปรับใช้กลับการสอนวิทยาศาสตร์ของตนเองได้ 1. พี่สอนน้อง การให้พี่โตมาสอนน้องเล็กจะทำให้พี่ได้ทบทวนความรู้และตั้งใจค้นคว้าเพื่อมาสอนน้อง...
by mooBo
พัฒนาการสอนด้วย Thorndike's Connected Theory การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งได้มากตามไปด้วย ยิ่งตอนนี้เป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยแล้ว ใครที่มีความเพียรพยายามเรียนรู้ได้มากๆ...
by mooBo
รูปแบบการสอน 7 ประการ 1.การคาดหมาย (Expectation) หมายถึง วัตถุประสงค์กว้างๆ เป็นแนว ความคิดหรือการสร้างภาพกว้างๆ เกี่ยวกับบทเรียนขึ้นมา ครูจะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์นี้ไปตามสถานการณ์...
by mooBo
หลายคนคงคุ้นกับสุภาษิตที่ว่า ครูเปรียบเสมือน "เรือจ้าง อาจารย์ก็เช่นกันเปรียบเสมือนเรือจ้างที่ยังคงคอยนำพานักศึกษาข้ามฝั่งให้ถึงฝัน...
by Eduzones Pr News
จุฬาฯ เสนอ 3 แผนงานให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยถึงแผนงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามที่ได้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
by tui sakrapee
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัย วิชาชีพชั้นสูงใดๆก็ตาม ไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งประกอบด้วยอาชีพเดียวกันหรือปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น...
by mooBo
การพัฒนาวิชาชีพครู สภาพปัจจุบันและปัญหาวิชาชีพครูในประเทศไทย ครู คือ ผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัวพยากรณ์ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์...
by mooBo
สวนสุนันทาร่วมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ เมษายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาทำบุญรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...
by tui sakrapee
รมช.ศธ.ชี้แนวทาง..กระทรวงอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย๔.๐..ที่สวนสุนันทา ๕ เมษายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กระทรวงอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนให้รู้และไม่ใช่แค่รู้ที่เรียน ยุคนี้หากต้องการหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่ง เราเริ่มจากตรงไหน? ถามพ่อแม่ ถามครู ถามเพื่อน ถามคนที่นั่งข้างๆ หรือถามผู้รู้? แล้วถ้าไม่มีใครให้ถาม...เราจะทำอย่างไร?...
by mooBo
เทคนิคป้อนคำศัพท์ใหม่สู่ผู้เรียน การสอนคำศัพท์ที่ดีต้องอยู่ในรูปแบบของประโยคที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว โดยในประโยคนั้นๆจะมีคำศัพท์ใหม่อยู่เพียงคำเดียวปะปนอยู่ในนั้น...
by mooBo
เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์! เพราะอะไร ความผิดพลาด 4 แบบที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์เด็กๆ ไปโดยไม่รู้ตัว การให้รางวัล: มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าการให้รางวัลกับเด็กเป็นการยับยั้งการค้นคว้าและจินตนาการของเด็ก...
by mooBo
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน เรื่องการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการศึกษา ทุกวันนี้มีหลักการและวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของครู ซึ่งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และวิธีการมาใช้กับนักเรียนไม่รู้จบ ดังเช่น...
by mooBo
Page 1 of 438 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last