ครู-อาจารย์ บทความ
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
เผยเทคนิคการสอนบรรยาย ให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้องมี!!! ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
ครูมือใหม่ เข้าใจกลวิธีการชี้แนะ สำหรับกลวิธีการชี้แนะนั้นจัดได้ว่าเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ(practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในการลงมือปฏิบัติการชี้แนะกับผู้เรียนในสถานการณ์การทำงานจริง...
by mooBo
เทคนิคผูกใจผู้เรียนให้ใฝ่รู้ เปลี่ยนเนื้อหาให้จับต้องได้ ... เทคนิคผูกใจผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ! ขึ้นชื่อว่าการเรียน เด็กๆหลายคนอาจมีความคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเอาเสียเลย ส่งผลให้ไม่ความกระตือรือร้นใคร่เรียนรู้ ......
by mooBo
ขั้นตอนการลงทะเบียน OBEC Training ตอนนี้เรื่องราวที่กำลังมาแรงในแวดวงครูไทยก็คือการปรับวิธีการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ด้วยวิธีการให้ครูต้องผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
by ครู Eduzones
อบรมครู OBEC Training คืออะไร มีหลักการยังไง ทำอย่างไร วันนี้เรามีรายละเอียดมาให้ชมกันค่ะ :D ครูทุกท่านสามารถเข้าไปจองหลักสูตรอบรมได้ที่ http://training.obec.go.th ซึ่งจะเปิดใช้งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นะคะ...
by ครู Eduzones
หลักสูตรอบรบการพัฒนาข้าราชการครู มีอะไรบ้าง ตอนนี้เรื่องราวที่กำลังมาแรงในแวดวงครูไทยก็คือการปรับวิธีการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ด้วยวิธีการให้ครูต้องผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
by ครู Eduzones
แนวทางสร้างผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ ครูมัธยมปลายคนเก่งคนนี้มีชื่อว่า Tsubota Nobutaka ซึ่งเขาเป็นติวเตอร์อยู่ในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในเมืองนาโกย่า โดยครูส่วนใหญ่มักจะบอกให้นักเรียน ตั้งใจเรียนสิ อ่านหนังสือสิ...
by mooBo
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ คุณครู คือ คุณแม่คนที่สอง เด็กๆ เมื่อเข้าโรงเรียนใหม่ๆ หรือ เมื่อขึ้นชั้นเรียนใหม่ๆ มักจะมองคุณครูด้วยแววตาที่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยศรัทธาในความรักของคุณครู พ่อแม่มั่นใจว่า...
by mooBo
9 บทเรียนนอกตำรา ที่คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ นอกจากการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันศักยภาพของเด็กๆ ได้ ดังตัวอย่าง 9 สิ่งดีๆ...
by mooBo
ทำเลยเทคนิคครู ฝึกวินัยให้นักเรียน 1.ทำห้องเรียนให้น่าอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือดีและสนใจการเรียนมากขึ้น เมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดีมีการจัดบอร์ด หรือมุมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ...
by mooBo
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร การปฏิรูป การลงทุน คุ้มหรือไม่กับคุณภาพการศึกษาที่ปรากฏ ระบบการศึกษาของไทยกำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542...
by mooBo
โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เขียนทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวว่า เรามีความฉลาดหลายด้านไม่ใช่แค่ความฉลาดเพียงด้านไอคิวเท่านั้น ท่านได้กล่าวว่า...
by mooBo
วิธีสอนแบบ CIPPA Model แนวคิด การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน...
by ครู Eduzones
การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) แนวคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน...
by ครู Eduzones
ความคิดทางการศึกษาสะท้อนออกมาในรูปแบบของการเรียนการสอน โดยที่รูปแบบที่เป็นแบบฉบับของการเรียนการสอนในอดีต (Historical Archetypes of Teaching and Learning) นั้นมีลักษณะและการพัฒนาการร่วมกับการปฏิวัติความรู้ (Knowledge...
by ครู Eduzones
บทความเรื่องThe Little-Known Statistician Who Taught Us to Measure Teachersลงในเว็บไซต์ของ นสพ.The New York Timesวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกเราว่า วิธีประเมินและให้รางวัลและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่...
by ครู Eduzones
ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Constructivism) ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 1.ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 2.การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
by ครู Eduzones
คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ 20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ สมเชาว์ เกษประทุม กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ...
by mooBo
วิธีดูแลเด็กก้าวร้าว เจ้าอารมณ์ ดูแลเด็กก้าวร้าวอย่างไรดี วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กๆ จะเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวก่อน โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแรกของชีวิต...
by mooBo
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัยอยู่ในหมวด 7 ซึ่งขั้นตอนของการสอบสวนทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายฉบับนี้...
by ครู Eduzones
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัยอยู่ในหมวด 7 ซึ่งขั้นตอนของการสอบสวนทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายฉบับนี้...
by ครู Eduzones
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัยอยู่ในหมวด 7 ซึ่งขั้นตอนของการสอบสวนทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายฉบับนี้...
by ครู Eduzones
แนะนำครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่อยากจะแนะนำให้ครูผู้สอนทุกคนวันนี้นั่นคือ Socratic Teaching เป็นวิธีสอนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ...
by mooBo
ความรักในวัยเรียนคุณครูควรให้คำแนะนำอย่างไรดี ครูเคยมีแฟนรึเปล่าล่ะครับ โถเจ้าเด็กน้อย ปกติแล้วเรื่องความรักในวัยเรียน คุณครูจะห้ามนักเรียนไม่ให้มีแฟนกันมั้ยครับ ? ในฐานะครู ผมทำได้แค่เตือนเท่านั้นเองครับ...
by mooBo
13 เหตุผล ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ สวัสดิการข้าราชการ 1) การลา 10 ประเภท 2) ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4)...
by mooBo
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน การดูแลเด็กเล็ก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งเรื่องความรัก ความปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียน อาจารย์ศุภวรรณ บุญเจริญ ฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองสัมพันธ์...
by mooBo
13 เทคนิค ทำให้เด็กตั้งใจเรียน 1.ครูต้องแสดงออกถึงพลังและความกระตือรือร้นอยู่เสมอในเวลาที่อยู่กับเด็ก อาทิเช่น อย่าเอาแต่ยืนนิ่งๆ อยู่กับที่ ให้เดินไปเดินมาบ้างและคอยพูดคุยสื่อสารกับเด็กอยู่เสมอ...
by mooBo
ทำอย่างไรให้การสอน มีประสิทธิภาพสูงสุด? ทำอย่างไรให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด? เราควรลงทุนกับการศึกษาแบบใดที่จะทำให้นักเรียนสอบได้มากกว่าสอบตก แนวทางการสอนใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ครูทุกคนสอนน้อยลง...
by mooBo
Page 1 of 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last