ครู-อาจารย์ บทความ
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่านคงเคยได้ยินชื่อ"ครูพันธุ์ใหม่"จากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ...
by ครู Eduzones
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตโครงการอาหารกลางวันว่า ตนได้สั่งการให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. และนายบุญรักษ์...
by ครู Eduzones
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี 1. คุณลักษณะของครูที่ดี 1.1. 1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ 1.2. 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม 1.3. 3. ความขยัน ประหยัด...
by ครู Eduzones
เผยเทคนิคการสอนบรรยาย ให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
6 เทคนิค พัฒนาแผนการสอนสำหรับคุณครู แผนการสอน นั้นถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งตัวครู-อาจารย์ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและความรู้ในการวางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล...
by mooBo
เมื่อเร็วๆนี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...
by ครู Eduzones
การบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ การบ้าน ... นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ แต่บ่อยครั้งที่ผู้เรียนพากันส่ายหน้า เมื่อต้องรู้ว่าพวกเขาต้องทำการบ้าน และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า...
by mooBo
"คิดออกกว้าง" ทางออกสู่การสร้างสรรค์ เคยมั๊ยเมื่อถึงประชุม หรือเมื่อถึงเวลาระดมสมองแล้ว กลับไม่เคยได้ ไอเดียใหม่ๆเลย หรือพอจะเสนอไอเดียแปลกๆ ซักไอเดีย ก็มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ ตินู่นติงนี่...
by mooBo
เทคนิคเด็ดจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้มากที่สุด หัวใจหลักของแนวคิด การเรียนรู้เชิงเร่งรัด นั้น ไม่ใช่แค่การต้องใช้เวลาให้มากขึ้นในการเรียนรู้ แต่คือการทำให้เวลาที่ถูกใช้ไปกับการเรียนรู้เกิดผลลัพธ์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด...
by mooBo
สอนวิทย์ให้ไม่ไกลตัว วิทยาศาสตร์ไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว เน้นครูยุคใหม่ปรับการสอนวิทย์ฯให้สนุก เพื่อใกล้ชิดเยาวชนให้มากที่สุด ... โลกยุคใหม่ที่เรากำลังจะก้าวไปถึงนั้นคือ โลกที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวนำ...
by mooBo
ถ้าอยากเรียนรู้จากหนังสือให้ปิดหนังสือ มากกว่าเปิดอ่านหลายครั้ง! เป็นอีกเรื่องที่แอดมินได้มีโอกาสไปอ่านเจอค่ะ เขาบอกว่า ถ้าอยากเรียนรู้จากหนังสือให้มากๆ เขามีวิธีที่น่าสนใจกว่าการนั่งท่องๆๆ หลายๆ รอบค่ะ โดยเขาเล่าว่า...
by mooBo
เคล็ดลับสร้างชั้นเรียนให้มีชีวิตชีวา เคล็ดลับสร้างชั้นเรียนให้มีชีวิตชีวา ครูผู้สอนต้องให้เวลานักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง... ในห้องเรียนหนึ่งย่อมมีทั้งนักเรียนที่กล้าคิดกล้าพูด...
by mooBo
สวนดุสิต-นิด้า ออกโพลเรือจ้าง ให้ภาพรวมคุณครูได้ 7.69 จากคะแนนเต็ม 10 ชี้มีบุคลิกภาพดี-ตั้งใจสอน แนะยุค 4.0 ต้องอบรมลูกศิษย์มีทักษะทางด้านสังคมคุณธรรมควบคู่เทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 16 มกราคมนี้ ถือเป็นวันครูประจำปี 2561...
by ครู Eduzones
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ สมาธิสั้น รับมือได้ ในประเทศไทยพบว่า3-5 %ของเด็กในวัยเรียนอายุ5-12ปีประสบปัญหาเป็นโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD)หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า ในเด็กนักเรียน20คน...
by mooBo
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้ ทำไมเด็กไม่ออกไปเล่น 1.สภาพอากาศ อากาศบ้านเรานั้นอย่างที่ทุกๆ คนทราบว่าร้อนอบอ้าว...
by mooBo
ทำการบ้านเพื่อการเป็นครูดี ทำไมจึงมีครูถอดใจในช่วงปีแรกของชีวิตการเป็นครู นั่นเป็นเพราะภารกิจของครูเป็นเรื่องของการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนกับผู้อื่น และการศึกษา ความตั้งใจ ความฉลาด ความกระตือรือร้น...
by mooBo
โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เขียนทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวว่า เรามีความฉลาดหลายด้านไม่ใช่แค่ความฉลาดเพียงด้านไอคิวเท่านั้น ท่านได้กล่าวว่า...
by mooBo
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้องมี!!! เพราะเราต่างรู้กันดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราใช้เวลาไปกว่าครึ่งชีวิตในการศึกษาหาความรู้ ไว้นำมาปรับใช้ เพื่อให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด แล้วเราต้องเรียนแบบไหน...
by mooBo
วิธีทำให้ชีวิตการเป็นครูมีความสุขอยู่ในโรงเรียน 1. เชื่อมั่นเสมอว่าเด็กทุกคนมีดี และสนุกกับความคิดที่แตกต่างหลากหลายของพวกเขา 2. พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุด จะได้ไม่อึดอัด ครูไม่ใช่เทวดาเรามีผิดและมีถูก...
by mooBo
เทคนิคง่ายๆ การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 5 ขั้นตอน การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือจำเป็นจะต้องมีเทคนิคการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ มีดังนี้...
by mooBo
8 สูตรลับคณิตศาสตร์ ไม่มีสอนในโรงเรียน!! ความสัมพันธ์ของสูตรคูณแม่ 9 การคุณเลข 2 หลักในใจ การบวกลบเลขเศษส่วนโดยใช้วิธี ผีเสื้อ การคูณด้วยเลข 11 (เช่น 11 X 32) วิธีจำเลขทศนิยม 7 ตัวแรกของค่า พาย ()...
by mooBo
ในช่วงนี้หลายๆ ท่านคงจะติดตามข่าวเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู...
by Eduzones Pr News
อยากเป็นครู ต้องอ่าน 5 สิ่งควรรู้ก่อนจะเริ่มเป็นครู 1.) สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงาน สถานที่ทำงานของคุณครูคือโรงเรียน ที่จะประกอบด้วย ห้องเรียน โรงอาหาร โรงยิม ห้องพักครู และบริเวณโรงเรียนทั้งหมด...
by mooBo
4 ข้อที่ครูควรรู้ไว้ไม่ให้นักเรียนเบื่อตอนเรียน หลายๆคนเมื่อไปสอนคงเกิดปัญหา "ทำไมนักเรียนไม่ฟังเราเลย" "จะเริ่มต้นบทเรียนยังไงให้น่าสนใจนักเรียนจะได้ไม่เบื่อ" หรือ "ทำยังไงให้นักเรียนไม่หลับ"...
by mooBo
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร การปฏิรูป การลงทุน คุ้มหรือไม่กับคุณภาพการศึกษาที่ปรากฏ ระบบการศึกษาของไทยกำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542...
by mooBo
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู ผู้เขียนมีความเชื่อเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาให้เกิดคุณค่าว่าน่าจะได้ยึดถือหลักการเบื้องต้น 3 ประการ คือ หลักของความสมดุล หลักของความยืดหยุ่น หลักของความสำเร็จ...
by mooBo
เทคนิคครู ฝึกวินัยให้นักเรียน 1.ทำห้องเรียนให้น่าอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือดีและสนใจการเรียนมากขึ้น เมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดีมีการจัดบอร์ด หรือมุมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ...
by mooBo
การเรียนการสอนแบบ Montessori มอนเตสเซอรี่ (Montessori) อ.พัชรี เล่าถึงการให้การศึกษาเด็กของมอนเตสเซอรี่ว่า ค่อนข้างจะ ให้อิสระแก่เด็ก เด็กสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากสภาพ แวดล้อมที่ครูจัดให้ไว้ในห้อง...
by mooBo
Page 1 of 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last