ครู-อาจารย์ บทความ
เทคนิคการตรวจการบ้านและประเมินผลการสอน ภาพประกอบจาก ::www.cbc.ca เมื่อครูให้การบ้านแก่นักเรียนไปแล้ว หากการบ้านนั้นนักเรียนต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการทำ ก่อนการกำหนดส่ง ครูต้องติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ...
by ครู Eduzones
จำเป็นหรือไม่ ? ที่ครูต้องเรียนจบครูมาก่อน ภาพจาก :: http://kingofwallpapers.com/teacher.html ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องการรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยของปีนี้ ที่มีกติกาใหม่...
by ครู Eduzones
เช็ค!! ยอดสมัครครูผู้ช่วยล่าสุด ยอดทะลุ 3 หมื่น!! ภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกว่าการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สำหรับปีนี้ ค่อนข้างดุเดือดกันเลยทีเดียว เนื่องจากมีการเปิดกว้างให้สอบได้ทุกสาขา...
by ครู Eduzones
8 ภาพยนตร์ครู ดูแล้วได้แรงบันดาลใจ แถมมุมมองใหม่ๆอีกเพียบ ภาพจากgedu.srru.ac.th บทความนี้อยากจะพาคุณครูทุกๆท่าน มาคลายเครียดกันค่ะ ด้วยภาพยนตร์เกี่ยวกับครู ที่ดูแล้วรู้สึกฟีลกู๊ดมากๆ ได้แรงบันดาลใน...
by ครู Eduzones
บทบาทครูในยุคปัจจุบัน E teacher บทบาทของ E teacher ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1ครูทำหน้าที่ วางแผน ออกแบบ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ รวมทั้งจัดการประเมินผลอย่างชัดเจนได้มาตรฐาน...
by ครู Eduzones
ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในอนาคต รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ไว้น่าสนใจ 8 ประการคือ Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี...
by ครู Eduzones
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน การดูแลเด็กเล็ก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งเรื่องความรัก ความปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียน อาจารย์ศุภวรรณ บุญเจริญ ฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองสัมพันธ์...
by mooBo
เทคนิคการให้การบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสำคัญในการให้การบ้านก็คือ ครูต้องชีแจงสิ่งที่มอบหมายให้นักเรียนทำให้ชัดเจน และนักเรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่สามารถจะทำการบ้านหรือค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้...
by ครู Eduzones
ปัญหาหลักๆของนักเรียน และแนวทางแก้ไขของคุณครู ปัญหาการเรียน สาเหตุ สติปัญญาต่ำ ขาดแรงจูงใจ เรียนไม่รู้เรื่อง ติดเกม ติดเพื่อน วิธีการแก้ไขที่โรงเรียน - จัดระเบียบการทำงาน การเรียน ให้เป็นเวลา -...
by ครู Eduzones
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการสอน ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวทฤษฏีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มีดังนี้ 1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)...
by ครู Eduzones
เทคนิค การปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน 8 คุณธรรมพื้นฐาน ดังนี้ ๑. ความขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจพากเพียร...
by ครู Eduzones
การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ การพัฒนาครูอาจารย์ก็เหมือนการพัฒนาประเทศ พัฒนาโลก หากครูซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาขาด แนวทางในการพัฒนาตนแล้ว คงจะไม่สามารถพัฒนาคำสอนหรือบทเรียนให้ทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ลองอ่านกันดูค่ะ 1....
by ครู Eduzones
ครู มืออาชีพ กับ อาชีพ ครู คนละเรื่องเดียวกัน ครู ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากประเทศใดที่มี ครู ที่มีคุณภาพ...
by ครู Eduzones
6 ขั้นตอนสอนการสอนที่ดีที่สุด (ปรับใช้ได้ทุกวิชา) บทความนี้ได้ปรับปรุงจากหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งชื่อ The Learning Revolution ของ Jeanette Vos และ Gordon Dryden...
by ครู Eduzones
9 บทเรียนนอกตำรา ที่ควรส่งเสริมให้กับนักเรียน นอกจากการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันศักยภาพของเด็กๆ ได้ ดังตัวอย่าง 9 สิ่งดีๆ...
by ครู Eduzones
ทำโทษอย่างไร ให้ไม่เสียความรู้สึกดีๆ ระหว่างครูและนักเรียน เชื่อว่าคุณครูทุกท่าน คงไม่ใครหรอกนะคะที่อยากลงโทษนักเรียน แต่ด้วยความจำเป็น จึงต้องมีการลงโทษบ้าง เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าสิ่งที่ตนทำมันผิด...
by ครู Eduzones
4 วิธีสอนเด็กๆ ให้รู้จักแพ้ 1. สอนได้จากเรื่องกีฬา กีฬาเป็นเรื่องสนุกก็จริง แต่บางครั้งเด็ก ๆ ก็คาดหวังที่จะเอาชนะ คุณครูควรอธิบายให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีกับเพื่อน ๆ...
by mooBo
ฟรี!!! รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย+วิชาเอก พร้อมเฉลย อ.บวร เทศารินทร์ เจ้าของเว็บไซต์บ้านสอบครู สอบครูดอทคอม (www.sobkroo.com) ได้เผยแพร่เอกสาร เกี่ยวกับคู่มือหนังสือการสอบครูผู้ช่วย เพื่อให้หลายๆ...
by ครู Eduzones
ไม่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพครู แล้วคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้นได้อย่างไร ระบบการศึกษาจะมีคุณภาพสูงเพียงใดย่อมขึ้นกับคุณภาพของครู เพราะคุณภาพของครูคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (OECD, 2013a)...
by ครู Eduzones
การสร้างรูปแบบแผนการสอนยุคดิจิทัล การสร้างรูปแบบแผนการสอนยุคใหม่นั้น ครูไม่จำเป็นต้องละทิ้งแนวคิดการศึกษาแบบดั้งเดิมที่ได้เรียนรู้มาแต่เป็นการเชื่อมโยงเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม...
by ครู Eduzones
วิธี รับมือเด็กช่างคุยในชั้นเรียน ธรรมชาติของเด็กเวลามาอยู่รวมกันมักจะพูดคุยเสียงส่งดัง ไม่เว้นแม้แต่ในห้องเรียน ที่บางครั้งอาจไม่ได้เสียงมากนัก แต่ก็ดังพอจะรบกวนสมาธิเพื่อนร่วมชั้น รบกวนการสอนของครู...
by ครู Eduzones
หลักการเลือกใช้สื่อการสอน ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละครั้งครูควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสื่อการสอนแต่ละชนิด ดังนี้ 1.ความเหมาะสม สื่อที่จะใช้นั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอนหรือไม่ 2.ความถูกต้อง...
by ครู Eduzones
เทคนิค 7 ข้อ ในการสอบบรรจุให้ประสบความสำเร็จ 1. การสมัครสอบมีส่วนสำคัญมาก ควรสมัครสอบในวันแรกที่เปิดรับสมัคร เพราะหากสอบได้แล้วลำดับในการเรียกบรรจุจะเรียกจากผู้มีคะแนนมากกว่า...
by ครู Eduzones
วิธีคิดและระบบการจัดการเรียนการสอนนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา การเรียนการสอนที่ดีในระดับต้นๆของโลก...
by mooBo
เปลี่ยนห้องเรียนให้มีสีสัน ด้วย Social Media! เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้การศึกษาในปัจจุบันต้องปรับตัว และ Social Media ก็คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปรับรูปแบบการศึกษาให้มีความน่าสนใจ เนื่องจากความสะดวกสบาย...
by ครู Eduzones
ท่านที่เคารพ การวัดผล และการประเมินผล ในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นการวัดผล ประเมินผลตามความเป็นจริง Authentic assessment และการประเมินผลแบบ Rubric Assessment ก็เป็นการประเมินตามความเป็นจริง...
by อ.สุทัศน์ เอกา
***ไม่ยากอย่างที่คิด อ่านบทความนี้อย่างช้าๆ..แล้วลองปฏิบัติตาม ท่านจะพบ ความกระจ่างแจ้งในวิชาชีพครู ด้วยตัวท่านเอง*** หลักการสำคัญ ในการออกแบบการเรียนการสอน Learning and Teaching Designing ด้วย Backward Design นั้น...
by อ.สุทัศน์ เอกา
กราบเรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ ที่เคารพทุกท่าน ปิดภาคเรียนนี้ ท่านต้องทุ่มเทจิตใจและร่างกาย ทำงานหนักที่จำเป็นต้องทำ ให้เสร็จสิ้น และมีคุณภาพทันตามกำหนดเวลา เปิดภาคเรียนหน้า ดังนี้ครับ...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ฝึกฝนคุณธรรม ต้องให้ทำดูและฝึกให้เห็นครับ ครูญี่ปุ่น ฝึกเด็กโดยครูร่วมกันกับเด็กทำความสะอาดห้อง เป็นการยกย่องงานที่มีเกียรติ คือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผมเห็นภาพนี้ของโรงเรียนไทยเราแล้วสบายใจ เด็กๆควรได้รับการชักชวน...
by อ.วิริยะ
ผปค. ที่ Sydney สงสัยมาก ว่า คุณครูทำไมไม่ให้การบ้านเด็ก เหมือนสมัยที่ตนเรียน กลับบ้านก็มานั่งเล่นเกมส์ คุณครู เลยบอกว่า เกมส์ที่เด็กเล่นนั่นแหละคือการบ้าน ที่ รร. เด็กได้เรียนรู้ เรื่องสำคัญ 4 เรื่อง ความปลอดภัย...
by อ.วิริยะ
Page 1 of 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last