ครู-อาจารย์ บทความ
วิธีจัดการอาการสมาธิสั้น โรคฮิตในเด็ก-วัยรุ่น ลักษณะต่อไปนี้จะช่วยบ่งชี้ว่า สมาธิสั้นในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร ตอนเล็กๆ มีพฤติกรรมซน อยู่ไม่นิ่ง ไม่ตั้งใจเรียน หงุดหงิดโมโหง่าย วอกแวก เรียนหนังสือไม่ดี ฯลฯ...
by mooBo
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 มีรายงานว่า ชาว จ.ราชบุรี กำลังเป็นที่พูดถึงภาพแห่งความประทับใจของคุณครูท่านหนึ่ง ทราบชื่อคือ นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย หรือครูจุ้ย วัย 61 ปี ชาว จ.นครปฐม ขณะก้มลงกราบโรงเรียน...
by Eduzones Pr News
เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ สร้างห้องเรียนแนวใหม่ ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้อง ......
by mooBo
สื่อการเรียนรู้ที่ดีตามแนวคิด Brainbased Learning การสอนที่ดีไม่ใช่แค่ครูที่ความรู้อย่างเพียบพร้อมเพียงอย่างเดียว แต่การสอนที่ดีสามารถเกิดขึ้นจากสื่อการสอนที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน สมบูรณ์ได้อีกด้วย...
by mooBo
ตามไปดู "รร.บ้านสันป่าสัก" จัดการขยะ ขยะต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ๆ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดมลภาวะและสภาวะโลกร้อนเร็วขึ้น...
by mooBo
เเต่ละวันต้องทำอะไรบ้างถึงจะสอบติดคณะเจ๋งๆ เมื่อตอนเรียน จำได้ว่า เรามักจะได้ยินเพื่อนๆพูดคุยกันด้วยคำถามว่า "จะสอบเข้าที่ไหน" คำตอบจากหลายๆคนมักจะเป็นคณะยอดฮิตของสถาบันชื่อดัง เช่น วิศวจุฬา หรือเเพทย์ศิริราช...
by mooBo
8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน 1. ควรถามคำถามก่อนแล้วจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบ เพราะการเรียกชื่อก่อนจะทำให้เด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ถูกเรียกชื่อขาดความสนใจได้ 2. เว้นช่วงเวลาหลังจากถามจบ...
by mooBo
ยึดหลักการใด..สอนอย่างไร..เรียนอย่างไร การบริหารจัดการ เรื่องการศึกษานั้น เป็นกระบวนการ Process ที่มีทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จทางการศึกษา มีหลักการ มีหลักวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์ เรียกว่า ทฤษฏีการศึกษา Education...
by mooBo
ทำการบ้านเพื่อการเป็นครูดี ทำไมจึงมีครูถอดใจในช่วงปีแรกของชีวิตการเป็นครู นั่นเป็นเพราะภารกิจของครูเป็นเรื่องของการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนกับผู้อื่น และการศึกษา ความตั้งใจ ความฉลาด ความกระตือรือร้น...
by mooBo
กศน.เดินหน้าสนองนโยบายลุงตู่ สอนคนไทยอ่านเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...
by mooBo
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน หลัก 3 ประการของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Key of Online Learning) บทความนี้จะกล่าวถึง หลัก 3 ประการในการเตรียมความพร้อมของผู้สอนในการเตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended...
by mooBo
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เกร็ดควรรู้ ... 1. ถ้าคุณไม่มีเอกสารใดๆ จากคุรุสภาที่แสดงตนว่าสามารถสอนได้ 2. ถ้าคุณไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3....
by mooBo
ควรรู้ไว้ วินัยข้าราชการครู วินัยคืออะไรวินัย คือ กฏหมาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กำหนดให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่า...
by mooBo
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ Learning English in a natural way กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.กล้าพอที่จะให้ นักเรียนชั้น ป. 1- ป.4.เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ The natural learning process หรือไม่ ?..ถึงชั้น ป.5-6...
by mooBo
ระบบการพัฒนาอาชีพครู แผนภูมิที่ 1 ระบบการพัฒนาอาชีพครู องค์ประกอบของระบบมีดังนี้คือ 1.ดูด (Input)หรือตัวป้อนสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับอาชีพครูก็คือ การไม่หยุดนิ่งในทางวิชาการต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย...
by mooBo
ครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่อยากจะแนะนำให้ครูผู้สอนทุกคนวันนี้นั่นคือ Socratic Teaching เป็นวิธีสอนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ...
by mooBo
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน หลัก 3 ประการของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Key of Online Learning) บทความนี้จะกล่าวถึง หลัก 3 ประการในการเตรียมความพร้อมของผู้สอนในการเตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended...
by mooBo
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ( Simulation ) วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง วิธีสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน ชั้นเรียน โดยพยายามทำให้เหมือจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้...
by mooBo
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง อาทิ Lab Analyst, ช่างเทคนิค (Technician) เป็นต้น ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติม และสมัครงานได้ที่นี่...
by JobThai .com
JobThai.comอัปเดตงานใหม่ จังหวัด ราชบุรี กว่า 280 อัตรา ตำแหน่งงานใหม่ อาทิ Maintenance Manager, Production Supervisor, Marketing Communication, นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากบริษัทชั้นนำ อาทิ Central Group Co., Ltd.,...
by JobThai .com
เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายในการสอนภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายใน การสอนภาษาอังกฤษ คุณครูลิอานา สวอนตัน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอัพแลนด์ที่ซัสเสกส์ตะวันออก ขจัดความกลัวไวยากรณ์โดยแตกไวยากรณ์ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ...
by mooBo
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล ในศตวรรษนี้ถือเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่าง ๆ...
by mooBo
รูปแบบการสอน 7 ประการ สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
อยากเป็นครู ต้องอ่าน 5 สิ่งควรรู้ก่อนจะเริ่มเป็นครู 1.) สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงาน สถานที่ทำงานของคุณครูคือโรงเรียน ที่จะประกอบด้วย ห้องเรียน โรงอาหาร โรงยิม ห้องพักครู และบริเวณโรงเรียนทั้งหมด...
by mooBo
บทบาทของครูในการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ล้วนเกิดจากความคิดที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไป...
by mooBo
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน ADDย่อมาจากคำว่าAttention Deficit Disorderหมายถึงโรคสมาธิสั้นอาการของ ADD ปรากฏได้หลายแบบมาก ซ้ำยังเกิดร่วมกับความผิดปกติอื่นๆ อีก เช่น Learning Disabilities...
by mooBo
***NEW***แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. ***NEW***หนังสือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. ***NEW***ติวแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. แนวข้อสอบไทย รวมแนวข้อสอบราชการ...
by แนวข้อสอบราชการ หนังสือสอบราชการ
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
เผยเทคนิคการสอนบรรยาย ให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
Page 1 of 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last