ครู-อาจารย์ บทความ
ความสำคัญของวิชาชีพครู วันครูโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อประกาศยกย่องให้ครูเป็นคนสำคัญ ในบทบาทผู้ขับเคลื่อนทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า...
by mooBo
การประเมินคือกลไกการให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่นักเรียนและแก่ครูนักเรียนใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตน ครูใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้ศิษย์บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ สิ่งที่ครูต้องทำคือ...
by ครู Eduzones
หลักสูตรพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21แบบ 3PBLดังรูปที่ 1แบ่งขั้นของการพัฒนานักเรียนด้วยการออกแบบการเรียนรู้เป็น 3แบบเพื่อเน้นจุดมุ่งหมาย 3ประการตั้งแต่ "คิดเป็น" "ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น" จนผู้เรียนสามารถ...
by ครู Eduzones
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL รวมทั้ง active learning model ต่างๆ ครูอาจารย์จะสอนในแนวทางใหม่ได้ดี ควรจะมีความเชื่อหรือสมมุติฐานต่อไปนี้ครับ 1.ครูสอนครบแต่เด็กไม่ได้เรียนครบ การสอนแบบเดิม ถึงครูจะสอนครบจบทุกบท...
by ครู Eduzones
ครู คือผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา ครูเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา เป็นวลีที่บ่งบอกถึงนิยามความเป็นครูได้อย่างลงตัวทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคำสอนในอิสลาม...
by mooBo
แนวทางของการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 คุณครูควรลดความสำคัญของ "การคำนวณ" ที่สร้างความหวาดหวั่นให้เด็กในห้องเรียน เพราะเมื่อเขาคำนวณไม่ได้ เขาจะรู้สึกว่าตนเองโง่เกินกว่าจะเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อเขาจำสูตรไม่ได้...
by ครู Eduzones
สอนเด็กๆเรียนรู้วิธีการใช้เงินแบบคนที่ต้องรวย ใน15 ข้อ 1. เมื่อใดลูกมีความสามารถในการนับจำนวนก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะให้คำแนะนำเรื่องเงิน ลองตั้งกติกาที่เป็นการเตรียมพร้อมทักษะในการใช้เงิน...
by mooBo
รูปแบบการสอน สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
รวมกิจกรรมทำให้เด็กเกิดสมาธิ สำหรับการเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กในเบื้องต้น คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มต้นจากการฝึกฝนให้ลูกทำกิจกรรมง่าย ๆ ให้ลูกได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร...
by mooBo
7 ขั้นตอนง่ายๆ 7E Teaching The Seven "E" Teaching ของ Virlynn Burton และ Melvin Cambell จาก Science Scope. October 1997 p.p. 32 - 34 โดยคุณ ประกายกานต์ ศรีธวัชชัย เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ...
by mooBo
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ พุทธศาสนาถือว่า ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น...
by mooBo
เทคนิคการเป็นครู อย่างสมบูรณ์! 1.สร้างบรรยากาศสบาย ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ยืดหยุ่น และเชื่อมั่นว่าบรรยากาศที่สร้างจะทำให้ความคิดใหม่ฟักตัวขึ้นมา 2.ไม่เน้นระเบียบ แบบแผน กฎกติกามากเกินไปจนยับยั้งความคิดใหม่ที่กำลังงอกงาม...
by mooBo
การตั้งคำถามที่ดีจากผู้สอนหรือผู้เรียน จะช่วยฝึกทักษะการคิด การตั้งคำถามที่ดี ไม่ว่าจะผู้สอนหรือผู้เรียนจะช่วยฝึกทักษะการคิด และช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์และหาคำตอบในที่สุด...
by mooBo
ลีลาการสอนเด็ดๆ อาจารย์ จากทั่วโลก เรียกได้ว่าแต่ละลีลาเด็ดๆ ทั้งนั้น ที่นำมาฝากกัน หากจะให้อาจารย์เข้าห้องเรียน มาสอนเปิดสไลด์อธิบายก็คงธรรมดาเกินไป บวกกับเด็กๆ นักเรียนก็เบื่อที่จะตั้งใจฟัง...
by ครู Eduzones
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร ตัวบ่งชี้คุณลักษณะครูตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัยเพื่อประเมินภายนอก 4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ดังนี้ 1....
by ครู Eduzones
สุวิมล ฟองแก้ว ครูนักสู้ ผู้ใช้เท้าสอนหนังสือ ครูยอดนักสู้คนนี้ คือ ครูสุวิมล ฟองแก้ว ครูประจำโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เธอป่วยเป็นโรคโปลิโอมาตั้งแต่เกิด ทำให้ร่างกายไร้แขนทั้งสองข้าง...
by ครู Eduzones
ครูควรรู้ หลักการเรียนรู้ 8 ประการ กระบวนการเรียนรู้ หรือ Learning Process เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต Live long learning เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง...
by ครู Eduzones
4 วิธีสอนเด็กๆ ให้รู้จักแพ้ 1. สอนได้จากเรื่องกีฬา กีฬาเป็นเรื่องสนุกก็จริง แต่บางครั้งเด็ก ๆ ก็คาดหวังที่จะเอาชนะ คุณครูควรอธิบายให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีกับเพื่อน ๆ...
by ครู Eduzones
วิธี ลดปัญหาเด็กแกล้งกัน ผอ.สถาบันราชานุกูล ได้แนะ 5 วิธี ดังนี้ 1. สอนให้เด็กรู้ว่าการรังแกผู้อื่นเป็นพฤติกรรมรุนแรง ที่ไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ปกครองในบ้านและในสังคมภายนอก...
by ครู Eduzones
ทำไมเด็กถึงไม่อยากไปโรงเรียน 1. อยากได้ของใหม่ เมื่อถึงฤดูกาลเปิดเทอม เด็ก ๆ มักจะมีความกดดันอยู่ลึก ๆ ทั้งเรื่องเพื่อนใหม่ ของใช้ใหม่ ๆ ที่ต่างคนต่างก็จะนำมาประกวดประชันกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเจอลูกอ้อนของเด็ก ๆ...
by mooBo
ลดปัญหาเด็กแกล้งกัน นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโรงเรียน ว่า เป็นพฤติกรรมรุนแรงอย่างหนึ่งที่มีทั้งการข่มเหงรังแกทางกาย เช่น การผลัก ต่อย หยิก ดึงผม...
by mooBo
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ พุทธศาสนาถือว่า ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น ดังนั้นคนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมีใจเป็นครู...
by ครู Eduzones
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ สร้างห้องเรียนแนวใหม่ ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้อง ......
by ครู Eduzones
6 สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ปฏิเสธไม่ได้ว่า บรรยากาศในห้องเรียนเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนได้มากหรือน้อยเพียงใด หากอยากให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ห้องเรียนก็ต้องเป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้...
by ครู Eduzones
วิธีคิดและระบบการจัดการเรียนการสอนนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา การเรียนการสอนที่ดีในระดับต้นๆของโลก...
by ครู Eduzones
สอนเด็กให้ดี ต้องไม่ตีไม่ตะคอก การดุด่าว่ากล่าวเด็กด้วยข้อหาเล็กๆ น้อยๆ ทุกย่างก้าวที่พลาดพลั้งไปนั้น รังแต่จะเป็นการทำให้เด็กต่อต้านแข็งขืนมากยิ่งขึ้นเสียเปล่า แน่นอนว่าการฝึกเด็กให้มีวินัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น...
by ครู Eduzones
เคล็ดลับพิชิตการเรียนให้เหนือใคร สมดุล ... หนึ่งเคล็ดลับพิชิตการเรียนให้เหนือใคร ! เพราะเราต่างรู้กันดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราใช้เวลาไปกว่าครึ่งชีวิตในการศึกษาหาความรู้ ไว้นำมาปรับใช้...
by mooBo
ความสุขเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ Happiness is Learning ... เพราะความสุขเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ เราอาจมองข้ามไปว่า ความสุขเกิดได้จากการเรียนรู้ ลองสังเกตตัวเรา เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างทำอาหารใหม่ๆ เรียนภาษาใหม่ๆ...
by mooBo
สิ่งที่ต้องรู้ สำหรับครูมืออาชีพ *** ในโลกนี้ไม่มีใครโง่ ไม่มีใครฉลาด มีแต่คนที่รู้และไม่รู้เท่านั้น..ครูจึงเป็นคนที่มีหน้าที่ ทำให้คนไม่รู้ เกิดความรู้ขึ้นในตัวผู้เรียนให้ได้ ด้วยวิธีการอันชาญฉลาดของครู***...
by ครู Eduzones
ผลกระทบของการสอนต่อการเรียนรู้ 1. Most of your students learn differently than you do. นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ที่แตกต่างกว่าที่คุณครู ให้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วม...
by ครู Eduzones
Page 1 of 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last