ครู-อาจารย์ บทความ
เผยเทคนิคการสอนบรรยาย ให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
รูปแบบการสอน 7 ประการ สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน หลัก 3 ประการของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Key of Online Learning) บทความนี้จะกล่าวถึง หลัก 3 ประการในการเตรียมความพร้อมของผู้สอนในการเตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended...
by mooBo
ครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่อยากจะแนะนำให้ครูผู้สอนทุกคนวันนี้นั่นคือ Socratic Teaching เป็นวิธีสอนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ...
by mooBo
ทำการบ้านเพื่อการเป็นครูดี ทำไมจึงมีครูถอดใจในช่วงปีแรกของชีวิตการเป็นครู นั่นเป็นเพราะภารกิจของครูเป็นเรื่องของการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนกับผู้อื่น และการศึกษา ความตั้งใจ ความฉลาด ความกระตือรือร้น...
by mooBo
วิธีทำให้ชีวิตการเป็นครูมีความสุขอยู่ในโรงเรียน 1. เชื่อมั่นเสมอว่าเด็กทุกคนมีดี และสนุกกับความคิดที่แตกต่างหลากหลายของพวกเขา 2. พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุด จะได้ไม่อึดอัด ครูไม่ใช่เทวดาเรามีผิดและมีถูก...
by mooBo
โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เขียนทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวว่า เรามีความฉลาดหลายด้านไม่ใช่แค่ความฉลาดเพียงด้านไอคิวเท่านั้น ท่านได้กล่าวว่า...
by mooBo
ทำเลยเทคนิคครู ฝึกวินัยให้นักเรียน 1.ทำห้องเรียนให้น่าอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือดีและสนใจการเรียนมากขึ้น เมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดีมีการจัดบอร์ด หรือมุมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ...
by mooBo
เทคนิคการสอนบรรยาย ให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้...
by mooBo
6 เทคนิค พัฒนาแผนการสอนสำหรับคุณครู แผนการสอน นั้นถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งตัวครู-อาจารย์ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและความรู้ในการวางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล...
by mooBo
วิธีคิดและระบบการจัดการเรียนการสอน(นิวซีแลนด์) ระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ดูแล้วมีความละม้ายกับระบบการจัดการศึกษาของเรามาก วิธีคิดและระบบการจัดการเรียนการสอน...
by mooBo
รูปแบบการสอน 7 ประการ สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
คุณครูต้องทาน อาหารที่ดีต่อข้อ 1. อัลมอนด์ มีวิตามินอีช่วยปกป้องเซลล์ภายนอกของข้อ ซึ่งเป็นปราการแรกที่ช่วยต่อสู้กับฟรีเรดิคัลไม่ให้เข้าทำลายข้อ ไขมันดีจากอัลมอนด์ยังช่วยหล่อลืนข้อด้วย 2. ถั่วดำ...
by mooBo
การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนให้รู้และไม่ใช่แค่รู้ที่เรียน ยุคนี้หากต้องการหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่ง เราเริ่มจากตรงไหน? ถามพ่อแม่ ถามครู ถามเพื่อน ถามคนที่นั่งข้างๆ หรือถามผู้รู้? แล้วถ้าไม่มีใครให้ถาม...เราจะทำอย่างไร?...
by mooBo
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน เรื่องการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการศึกษา ทุกวันนี้มีหลักการและวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของครู ซึ่งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และวิธีการมาใช้กับนักเรียนไม่รู้จบ ดังเช่น...
by mooBo
เทคนิคป้อนคำศัพท์ใหม่สู่ผู้เรียน การสอนคำศัพท์ที่ดีต้องอยู่ในรูปแบบของประโยคที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว โดยในประโยคนั้นๆจะมีคำศัพท์ใหม่อยู่เพียงคำเดียวปะปนอยู่ในนั้น...
by mooBo
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอน..ซึ่งต้อง ทำการวางแผนออกแบบ Learning and Teaching Designทุกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน..คุณครูมืออาชีพจะ ไม่ประมาทในการเรียนการสอนโดยไม่มีการ...
by อ.สุทัศน์ เอกา
สิ่งที่คุณครูจะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จลงได้ ก็คือ การส่งเสริมผู้เรียนทำดีที่สุดเพื่อเอาชนะตนเองในเรื่องการเรียนรู้, Encourage students to beat their personal best. *** หน้าที่ของคุณครูคือสร้างแรงจูงใจ Generate...
by อ.สุทัศน์ เอกา
***ขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการชลอคำสั่งลดชั่วโมงเรียน เพื่อเตรียมการให้รอบคอบ และพลิกวิกฤตเป็นโอกาส*** ขอเรียนเสนอถึง กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกัลยาณมิตรทางการศึกษาทุกท่าน ***ผมเชื่อว่า...
by อ.สุทัศน์ เอกา
กราบเรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ ที่เคารพทุกท่าน ปิดภาคเรียนนี้ ท่านต้องทุ่มเทจิตใจและร่างกาย ทำงานหนักที่จำเป็นต้องทำ ให้เสร็จสิ้น และมีคุณภาพทันตามกำหนดเวลา เปิดภาคเรียนหน้า ดังนี้ครับ...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชาคุณ ประเพณีไทยของเรานั้น ได้ให้ความเคารพนบนอบครูอาจารย์อย่างสูงสุด เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง...
by อ.สุทัศน์ เอกา
เราจะใช้ยุทธวิธีง่ายๆ ที่เรียกว่า Cognitive Constructivism Approach แปลว่า วิธีที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ทางวิชาการขึ้นมาได้เอง..เหตุผลก็คือว่า.. 1.การศึกษาของไทยเรา ยังต้องอาศัย ตำราเรียนเป็นหลักในการเรียนการสอน...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ท่านที่เคารพ มาถึงวันนี้แล้ว รากฐานครอบครัวของสังคมไทยเรา ง่อนแง่นเต็มทน ถ้ารากฐานนี้พังพินาศไป สังคมไทยก็พังพินาศเข่นกัน..แน่นอนครับ ในวันนี้เรายังไม่เห็นการพังพินาศ แต่อีกครึ่งศตวรรษต่อไปนี้จะมองเห็นเป็นรูปธรรม...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ศิลปินผู้สร้างวิญญาณมนุษย์ มีคนเปรยมาว่า.. ทำไมเราต้องออกแบบการเรียนการสอนทุกครั้ง ?..ในเมื่อเราเป็นผู้เชียวชาญมาตั้งหลายปีแล้ว.. ผมได้กราบเรียนไปว่า.. ครูที่ไม่ออกแบบการเรียนการสอน ก็เหมือนคนทำอิฐบล็อก...
by อ.สุทัศน์ เอกา
แด่..ดอกบัวที่ปริ่มน้ำ ในฐานะทิศเบื้องขวาอันวิญญูชนเคารพนบไหว้ ก็พึงสำรวจตนเองในภารกิจอันมีอยู่ มิให้บกพร่อง และหมั่นเติมเต็มอยู่เสมอ ดังนี้... คุณธรรม เป็น คุณภาพของจิตใจ เราสามารถเพิ่มขึ้นได้ เมื่อได้รับการฝึกฝน...
by อ.สุทัศน์ เอกา
หลัก 5 ประการ ของการปฏิวัติการศึกษา 5 Principles of Educational Revolution เราต้องการปฏิวัติการศึกษา เพื่อนำพาชาติไทยให้ทันโลก และไปให้ถึง 4.0 โดยเร็ว ดังนี้ 1.ต้องเร่งการผลิตและพัฒนาความรู้วิชาครูให้ทันยุคสมัย To...
by อ.สุทัศน์ เอกา
3 กลยุทธ์เด็ดให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ 3 กลยุทธ์เด็ดง่ายๆ ที่ครูผู้สอนทุกคนสวามารถนำไปปรับใช้กลับการสอนวิทยาศาสตร์ของตนเองได้ 1. พี่สอนน้อง การให้พี่โตมาสอนน้องเล็กจะทำให้พี่ได้ทบทวนความรู้และตั้งใจค้นคว้าเพื่อมาสอนน้อง...
by mooBo
พัฒนาการสอนด้วย Thorndike's Connected Theory การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งได้มากตามไปด้วย ยิ่งตอนนี้เป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยแล้ว ใครที่มีความเพียรพยายามเรียนรู้ได้มากๆ...
by mooBo
เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์! เพราะอะไร ความผิดพลาด 4 แบบที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์เด็กๆ ไปโดยไม่รู้ตัว การให้รางวัล: มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าการให้รางวัลกับเด็กเป็นการยับยั้งการค้นคว้าและจินตนาการของเด็ก...
by mooBo
Page 1 of 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last