ครู-อาจารย์ บทความ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัย วิชาชีพชั้นสูงใดๆก็ตาม ไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งประกอบด้วยอาชีพเดียวกันหรือปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น...
by mooBo
จะสอนวรรณคดีอย่างไร ไม่ให้เป็นแค่วิชาท่องจำ จะสอนวรรณคดีอย่างไร ไม่ให้เป็นแค่วิชาท่องจำ ... ความคิดเห็นดีๆ จากหัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้เผยถึงวิธีการสอนไว้ว่า...
by mooBo
เทคนิคปรับวิทย์ฯให้เป็นเรื่องสนุก! วิทยาศาสตร์ ... บางคนก็บอกว่ามันเป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก เพราะได้ทดลองสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นวิชาที่ยาก และน่าเบื่อ เพราะไม่มีความถนัดทางด้านนี้...
by mooBo
เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน 1. แบบบรรยาย(Lecture Method) ก็คือแบบที่เราสอนกันบ่อยๆ ฮ่าๆ เป็นการถ่ายทดความรู้โดยใช้การบอกเล่า ผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหามาอย่างดี วิธีนี้เหมาะกับใคร ก็เหมาะกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก...
by mooBo
รูปแบบการสอน สำหรับครู เจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 ประการที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน วิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
by mooBo
เตรียมลูกให้พร้อมตั้งแต่ประถม วัยประถมต้น - จะดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ เด็กประถมต้น มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 9 ขวบ อยู่ในทฤษฏีพัฒนาการทางสังคม-อารมณ์ (Social-emotional development) ของขั้นตอนระหว่าง อุตสาหะ (Industry)...
by mooBo
ผู้เขียนเมื่อครั้งยังเป็นผู้บริหารใหม่ๆ(2531) มักจะชอบการอ่านและบันทึกสิ่งที่อ่าน สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษก็คือบันทึกคำกล่าวของบุคคล ที่อ่านแล้วประทับใจ อาจจะมีชื่ออ้างอิงบ้าง ไม่มีที่มาบ้างขอได้โปรดให้อภัยผู้เขียนด้วย...
by mooBo
ทุกวันนี้เราหาคำตอบได้หรือไม่ว่า การสอนแบบไหนถึงเอื้อต่อการเป็นการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพ ... เพราะการสอนที่เน้นการท่องจำ และย้ำให้เชื่อ ไม่ได้ทำให้เด็กไทยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีเท่าที่ควร ด้าน ผศ.พญ.ศุภรา...
by mooBo
เพราะการศึกษาในอนาคตคือ การที่ครูผู้สอนนั้นเป็นมากกว่าผู้ที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักความรู้ แต่ต้องเป็นครูผู้สอนที่สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี...
by mooBo
Laura Edelman และ Kathleen Harring จากวิทยาลัยเมอห์เลนเบิร์ก เพนซิลเวเนียได้สำรวจความเห็นของนักเรียนในวิทยาลัยว่านักเรียนชอบหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับ PowerPoint ของครูผู้สอนงั้นเราไปดูกันดีกว่าคะว่า...
by mooBo
5 สิ่งควรรู้ก่อนจะเป็น ครู 1.) สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงาน สถานที่ทำงานของคุณครูคือโรงเรียน ที่จะประกอบด้วย ห้องเรียน โรงอาหาร โรงยิม ห้องพักครู และบริเวณโรงเรียนทั้งหมด...
by mooBo
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน การดูแลเด็กเล็ก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งเรื่องความรัก ความปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียน อาจารย์ศุภวรรณ บุญเจริญ ฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองสัมพันธ์...
by mooBo
ต้องมี และ ต้องทำ ของครูยุคใหม่! อาเซียนยังเป็นเรื่องที่คนไทยยังต้องให้ความสนใจ ยิ่งเป็นเรื่องของการศึกษายิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิด คำถามว่าบุคลากรครู ในฐานะที่ต้องให้ความรู้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง? ด้าน รศ....
by mooBo
ทฤษฎีการเรียนรู้ Learning Theory ขอบคุณข้อมูลhttps://www.youtube.com/watch?v=S1ODt0b8lfo...
by mooBo
สอนให้สนุกและสร้างสรรค์แบบ Active Learning เพราะห้องเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม อาจปรับรูปแบบเป็นลักษณะต่างๆ หรือนอกห้องเรียนก็ได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...
by mooBo
แก่นแท้ของการเรียนรู้ เพื่อคุณครู และเด็กไทย แก่นแท้ของการเรียนรู้ เพื่อคุณครู และเด็กไทย เมื่อมีความเข้าใจในทฤษฏีการศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว จึงนำไปสู่วิธีปฏิบัติอันแยบยล..และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา...
by อ.สุทัศน์ เอกา
สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา Coaching สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา Coaching >>>ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ในตนเอง และภาคปฏิบัติ constructivist theory and practice...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ระดมความคิด กับ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ***ท่านอาจารย์ Sompop Pongsagul อดีต ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำพูน เขต ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กรุณานำทาง ระดมความคิดยกระดับการศึกษา Brainstorming online*** >>>Sompop...
by อ.สุทัศน์ เอกา
หัวใจสำคัญในการสอนของครู คือ กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน หัวใจสำคัญในการสอนของครู คือ กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน The key to teaching is the student's learning activities. ***นี้คือภารกิจประจำวันของคนเป็นครู This...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ปฐมวัย เป็นบ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์.. Preschool is a source of creativity. ปฐมวัย เป็นบ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์.. Preschool is a source of creativity. Do schools kill creativity? โรงเรียนฆ่าความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ?...
by อ.สุทัศน์ เอกา
3R..จุดเน้นของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เบื้องต้น 3R..จุดเน้นของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เบื้องต้น วันนี้ขอเสนอ เรื่อง 3R อีกครั้งหนึ่ง นะครับ ท่านที่เคารพ... 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 21st century skills คำว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายรวมถึง ความรู้,ทักษะ,ความคิด,นิสัยการทำงาน,และลักษณะนิสัย ที่เชื่อกันโดยนักการศึกษา, นักปฏิรูปโรงเรียน, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย, นายจ้าง...
by อ.สุทัศน์ เอกา
PBL..เรียนรู้จากการทำงาน ***เปิดศักราชใหม่ อันสดใสทางการศึกษาในปี 2561 ทั่วฟ้าเมืองไทย*** PBL หรือ Project or Problem Based Learning กับ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ The National University...
by อ.สุทัศน์ เอกา
เราจะสร้างสรรค์แนวทางการเรียนรู้ร่วมกัน กับกัลยาณมิตรทางการศึกษาตลอดไป ***อุดมการณ์ความเป็นครูจะไม่จงไปจากลมหายใจของเรา.. ครูคือ วิศวกรผู้ปลูกสร้างทักษะชีวิตและจิตวิญญาณมนุษย์..ไม่ว่าในอดีต..วันนี้ ..วันหน้า หรือ...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ธรรมชาติของการเรียนรู้ Nature of learning ***นี้คือ บทเรียนเบื้องต้นที่สำคัญยิ่ง ในวิชาครู*** การเรียนรู้คือกระบวนการที่บุคคลได้มาซึ่งความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิต Learning is the...
by อ.สุทัศน์ เอกา
ความล้มเหลวของการศึกษาคือการล่มสลายของชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยใน South Africa. ท่านหนึ่งเขียนเตือนใจลูกศิษย์ว่า..... "การทำให้ชาติหนึ่งล่มจมไม่จำเป็นต้องใช้ระเบิดปรมาณู หรือขีปนาวุธพิสัยไกล..." ........
by Wiriyah Ruechaipanit
เคล็ดลับความสำเร็จของ ริชาร์ด เบนสัน คุณ ริชาร์ด เบนสัน เป็น โรคอ่านช้าตั้งแต่เด็กครับ ข้อสอบที่เพื่อน ๆใช้เวลา1ชั่วโมง ก็ทำเสร็จ แต่สำหรับเขา ไม่สามารถ แม้กระทั่ง อ่านโจทย์สองสามข้อให้จบ แต่ เขาก็ได้รับการดูแล...
by Wiriyah Ruechaipanit
สอบทำไม หากการศึกษา คือ การพัฒนาคน สอบทำไม หากการศึกษา คือ การพัฒนาคน ให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และเมื่อพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมาเกิดจากการสั่งสมบ่มเพาะความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิด เจตคติ อุดมคติ ทัศนคติ...
by Wiriyah Ruechaipanit
ต้องมี และ ต้องทำ ของครูยุคใหม่! อาเซียนยังเป็นเรื่องที่คนไทยยังต้องให้ความสนใจ ยิ่งเป็นเรื่องของการศึกษายิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิด คำถามว่าบุคลากรครู ในฐานะที่ต้องให้ความรู้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง? ด้าน รศ....
by mooBo
การพัฒนาวิชาชีพครู สภาพปัจจุบันและปัญหาวิชาชีพครูในประเทศไทย ครู คือ ผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัวพยากรณ์ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์...
by mooBo
Page 1 of 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last