ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพท้นฐาน (สพฐ.) ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ว 3646 เรื่อง...
by ครู Eduzones
เชิญร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี ปลื้ม รัฐมอบดูแลวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่าย 15 แห่ง พัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม่STEMศึกษา รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า...
by tui sakrapee
บอร์ด ก.ค.ศ.มีมติไม่แก้เกณฑ์ ว 13 ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ แต่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติยื่นขอทบทวนเป็นรายบุคคล ยันไม่ให้ยกล็อต พร้อมพิจารณาคนใกล้เกษียณฯก่อน วันนี้( 20 มิ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)...
by ครู Eduzones
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษายื่นเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ผลงานเชิงประจักษ์ ว13...
by ครู Eduzones
สถานี ก.ค.ศ. การชี้แจงข้อร้องเรียนกรณีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (1) ตามที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงาน ก.ค.ศ....
by ครู Eduzones
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน การสอน วันที่ 16 17 มิถุนายน 2561...
by ครู Eduzones
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน การสอน วันที่ 16 17 มิถุนายน 2561...
by ครู Eduzones
เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ......
by ครู Eduzones
โลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดบ้านรับม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯดูงาน-ร่วมมือวิชาการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณาจารย์...
by tui sakrapee
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
by ครู Eduzones
สวนสุนันทาจับมือ UAE มุ่งเป้าพัฒนานักศึกษาเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อ15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาจับมือดุสิตธานี เล็งผลยกระดับคหกรรมร่วมกันทั้งบุคลากรและงานวิจัย วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานี...
by tui sakrapee
ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)...
by ครู Eduzones
ราชภัฏเมืองแปดริ้วดูงานสวนสุนันทา พุ่งเป้าเตรียมสู้ศึกประเมิน สมศ. รอบ 4 12 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการบรรยาย...
by tui sakrapee
สพฐ.สั่งด่วน ให้เวลา 3 วัน ทุก สพป.รายงานข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน หลังมีข้อมูลทั้งจริง-ไม่จริงเผยแพร่บนโซเซียล นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้(11 มิ.ย.)...
by ครู Eduzones
รมว.ศึกษาธิการ หารือ ญี่ปุ่นให้ทุนเด็กไทย 500 ทุน เรียนโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น หวังผลิตนวัตกรของประเทศป้อนตลาดแรงงานในอนาคต วันนี้ (11 มิ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้...
by ครู Eduzones
แฉ ผอ.!! ขู่ครูชวดเงินวิทยฐานะถ้าไม่อบรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ...
by ครู Eduzones
มจพ. MOU บ.ซีเมนส์ ประเทศไทย พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์แห่งเดียวในประเทศไทย H.E. Mr. Peter Prgel (ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย...
by tui sakrapee
สวนสุนันทานำเทคโนโลยี-นวัตกรรมใหม่คุมเข้มประหยัดพลังงาน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์...
by tui sakrapee
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณี ที่มีข่าวว่าหลักสูตรของหน่วยพัฒนาครูในโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ รายหัวละ 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561...
by ครู Eduzones
คุรุสภาเตรียมพร้อมสอบรับใบวิชาชีพครู รูปแบบผสมปรนัย-อัตนัย-คาดประกาศใช้ปี2563 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้...
by ครู Eduzones
ที่มา :https://web.facebook.com/wwwmoegoth/posts/1827391063949207...
by ครู Eduzones
กรณีที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แก้ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ซึ่งภายหลังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พบว่า...
by ครู Eduzones
วันนี้(30 พ.ค.)ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)...
by ครู Eduzones
นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังประสบปัญหาอย่างมากจากกรณีนักเรียนลดลงมาก...
by ครู Eduzones
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าหลักสูตรของหน่วยพัฒนาครูในโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ รายหัวละ 10,000 บาท...
by ครู Eduzones
นิเทศ จุฬาฯผนึกGlobCom - ม.ชั้นนำ15 ประเทศทั่วโลกระดมสมอง พร้อมแข่งขันเสนอผลงานด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน นิเทศ จุฬาฯ ผนึกกำลัง GlobCom และ ม.ชั้นนำ จาก 15 ประเทศทั่วโลก...
by tui sakrapee
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ซึ่งเปิดโอกาสให้ครูได้เลือก shopping...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรี เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า...
by tui sakrapee
Page 1 of 314 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last