ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
"สมชาย"นั่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ สวนสุนันทา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมชุดใหม่ เพื่อสรรหาคณะกรรมการ ๑ ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ...
by tui sakrapee
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำที่ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป นั่นคือ...
by ครู Eduzones
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MOU ร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนานักศึกษาและบุคลากร งานวิจัย...
by ครู Eduzones
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 23 แห่ง...
by ครู Eduzones
คุรุสภา นัดหน่วยผลิตครูเดินเครื่องทำคลังข้อสอบ ใช้จัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ปี 2563 พร้อมเล็งปรับมาตรฐานการรับรองปริญญา วันนี้ (14 ส.ค.) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)...
by ครู Eduzones
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เน้นคุณภาพการศึกษาจะเกิดได้ต้องที่ห้องเรียน ต้องพัฒนาครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม วันนี้ (14 สิงหาคม 2561)...
by ครู Eduzones
มติ ส.ค.ศ.ท.ยืนยันให้ยกเลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ชี้ธุรกิจการศึกษา-ทางลัดคนอยากได้ตั๋วครู เตรียมส่งหนังสือถึง รมว.ศธ.รอบ 2 พร้อมเสนอคุรุสภา-สกอ.เลิกอนุมัติหลักสูตร ป.บัณฑิต วันนี้ (14 ส.ค.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ...
by ครู Eduzones
วทส.ตอบรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม EEC เปิดสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้บริการเชิงพาณิชย์ จากนโยบายของภาครัฐที่จัดให้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์ สวนสุนันทาฝึกเข้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์...
by tui sakrapee
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 ภาค คือ ภาคตะวันออก โดย...
by ครู Eduzones
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบสาขาครูดีเด่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย...
by tui sakrapee
สกอ.เล็งตัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตรงเป้าโครงการ ขณะที่ประธาน ทปอ. เผยรับตรงรอบ5 เรียบร้อยดี ฝากเด็กคนไหนไม่มีที่เรียนติดต่อม.เอกชนได้ที่นั่งเพียบ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ...
by ครู Eduzones
นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ได้มีการหารือถึงการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการดำเนินการเรื่องต่างๆ...
by ครู Eduzones
เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง...
by tui sakrapee
EDUCA ชวนร่วมต่อยอดความรู้ในงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 เตรียมพบกับมหกรรมการศึกษายิ่งใหญ่แห่งปี ในงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ตั้งแต่ วันพุธที่ 17...
by ครู Eduzones
ก.ศึกษาเปิดทางให้ครูไม่มีใบอนุญาตสอนในโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อให้คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น วันที่ 4 ส.ค. 2561 ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
by ครู Eduzones
เด็ก BU คว้าชนะเลิศ Thailand Short Film Competition 2018 นายภัคชยศ จรัญชล และนายวัชรินทร์ จันสา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินเดียเปิดให้ทุนไปเรียนใน19 สาขา ๑.ทุนรัฐบาลอินเดีย ปี 2018 2019 เปิดมอบให้หน่วยงานต่าง ๆของประเทศไทย ๒. ทุนรัฐบาลอินเดีย ปี๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ ๒.๑ วิธีการสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย ๑) สมัครก่อนหลักสูตรเริ่ม ๓ เดือน ๒)...
by tui sakrapee
Unirank July 2018 มหิดลที่ 1 ประเทศ มทร.ธัญบุรี-เอแบค-มรภ.บุรีรัมย์ครองแชมป์กลุ่ม เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank"ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2018 "Unirank" Top...
by tui sakrapee
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล อันดับ Webometrics RankingJuly2018 จุฬาฯกลับมาขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นไม้มงคล "ต้นรวงผึ้ง"...
by tui sakrapee
หากน้องๆ กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเรียนที่ไหน เรียนอะไร ที่นี่มีคำตอบ! เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักหลักสูตรต่างๆ ที่น่าเรียนที่ Dusit Thani Collegeกันค่ะ แอบกระซิบว่าที่ Dusit Thani College ยังเปิดรับน้องๆTCAS 61...
by Eduzones Pr News
"สพฐ. เปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สพป. /สพม. ที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูง และโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสุกัญญา...
by ครู Eduzones
สถานี ก.ค.ศ. (23 ก.ค. 61) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ....
by ครู Eduzones
>>ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 (คลิก)...
by ครู Eduzones
๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ : ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนิน กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๗ (Workshop on UniNet Network and Computer...
by ครู Eduzones
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 6 ราย)...
by ครู Eduzones
มหิดลอินเตอร์เซ็นMOUกับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม วันที่ 5 กรกฎาคม 61รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยาจารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง...
by tui sakrapee
รองอธิการบดีสวนสุนันทาเปิดบ้านรับคณะมรภ.กาญจนบุรีศึกษา-ดูงาน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑..ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
"โลจิสติกส์ สวนสุนันทา - ดั๊บเบิ้ล เอ"เข้ม... พัฒนาการเรียนการสอนในโครงการร่วมมือวิชาการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว...
by tui sakrapee
Page 1 of 316 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last