ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
หัวสุนัขจำลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา สื่อการเรียนการสอนนิสิตในวิชากายวิภาคสัตว์ ถือเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ที่จะต้องนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาขั้นสูงและใช้ในทางคลินิกปฏิบัติต่อไป...
by tui sakrapee
ดาวน์โหลดแผนการศึกษาแห่งชาติ > คลิก...
by Eduzones Pr News
คว้า Gold Prize เวทีโลก ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสตรีจากสารสกัดสมุนไพรไทย นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่แพ้ยาแผนปัจจุบัน อีกหนึ่งผลงานวิจัยของนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ภญ.เอมอร ชัยประทีป อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย...
by tui sakrapee
"สวนสุนันทา" ติวเข้มอาจารย์-นักศึกษา ผนึกซอฟต์แวร์พาร์ค- สวทช. ดันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
ทีมวิจัย มจพ. พร้อมส่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาดวงแรกสัญชาติไทย สู่อวกาศ ปี 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดแถลงข่าว มจพ. พร้อมส่งดาวเทียมแนคแซทขึ้นสู่วงโคจรภายในปี 2561 แถลงข่าววันศุกร์ที่ 16...
by tui sakrapee
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คิดค้นหลอดทดสอบแบคทีเรียคว้าเหรียญทองระดับโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้นหลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรส...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional...
by Eduzones Pr News
ยันสวนกุหลาบรังสิตไร้แป๊ะเจี๊ยะ-ชี้ยอดนิยมเพราะพัฒนาต่อเนื่องชัดเจน รองผอ.สวนกุหลาบรังสิตยันโรงเรียนไม่มีเรียกเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะ หลังมีข่าวลืออยากเข้าต้องจ่ายล่วงหน้าสูงถึง 300,000 บาท...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนครูผู้สอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จากทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี...
by PR_DPU
1.แบบคำขอ คลิก 2.แบบประเมินรายปี คลิก 3.แบบสรุปประเมิน 5 ปี คลิก 4.ppt หลักเกณฑ์ ฯ คลิก 5. คู่มือการประเมิน คลิก 6. เกณฑ์ใหม่ ฯ คลิก 7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน คลิก 8. หนังสือ plc คลิก ขอขอบคุณที่มา:...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย จำนวน 6,352 ราย 63 กลุ่มวิชา...
by Eduzones Pr News
นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัคร "อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. - 14 ก.พ.61 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ดูรายละเอียด >> คลิก...
by Eduzones Pr News
ประเมินรอบ 4 สมศ. "สวนสุนันทา" คว้าดีมาก ด้านวิจัย-บริการวิชาการ สมศ.เดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษารอบที่ 4 เปิดประเดิมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นแห่งแรก สรุปผล 5 ด้าน อยู่ระดับดีมาก...
by tui sakrapee
อธิการบดีสวนสุนันทาผุดแนวคิด หลักสูตรดีไม่ต้องมีเกณฑ์สกอ.คุม เชิญผู้เชี่ยวชาญสอน ไม่ต้องเป็น ศ.หรือดร. แต่บัณฑิตจบแล้วมีงานทำ อธิการบดีสวนสุนันทาชี้กรณีสกอ.เปิดรายชื่อ182หลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ไม่ผ่านมาตรฐาน...
by tui sakrapee
รับจัดพิมพ์หนังสือทั่วไป หนังสือเรียน ตำราวิชาการ รายงานวิจัย รายงานประจำปี ทั้งภาครัฐและเอกชน สิ่งพิมพ์อื่นๆ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมบริการเต็มที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร โทร.02-374-9915...
by Jurarat Wphat
กลุ่มทรูวางระบบสื่อสารความเร็วสูงหนุนราชมงคลธัญบุรีเกมส์ กลุ่มทรู จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางระบบสื่อสารความเร็วสูง สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์...
by tui sakrapee
Unirank 2018 มหิดลที่ 1 ประเทศ "สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม" ครองแชมป์กลุ่ม เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank"ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนมกราคม 2018 "Unirank" Top Universities...
by tui sakrapee
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10...
by Eduzones Pr News
ต่อยอดการทำงานครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เน้นสร้างคนคุณภาพ-การศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพในอนาคต-พัฒนาครูรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...
by Eduzones Pr News
ต้อนรับวันครู ผลสำรวจชี้ เด็กไทยต้องการความรักก่อนความรู้ คาดหวังให้ครูเป็นที่พึ่ง เหตุพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ สสค.-สกว.-สพฐ. หนุน เปลี่ยน 201 โรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข ด้วยโมเดล เรียนสุข สนุกสอน...
by Eduzones Pr News
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ด้วยความเชื่อของครูคนหนึ่ง เชื่อว่าเด็ก LD สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสมอง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ครูท่านนี้ทำให้เด็ก LD ในโรงเรียนทั้ง 23 คน สามารถอ่านออกเขียนได้...
by Eduzones Pr News
อธิการมทร.ธัญบุรีลุ้นพ.ร.บ.การอุดมศึกษาคลอดทันรัฐบาลนี้ เพื่อบริหารงานคล่องตัวแนะกระจายอำนาจสู่สภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า...
by tui sakrapee
ปลายปีที่ผ่านมา University of Hawaiได้สร้างแคมเปญ Be a Hero. Be a Teacher ต้อนรับวันครูโลก เพื่อฉายไฟไปยังอาชีพครูซึ่งเชื่อว่าเป็นอาชีพที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้คนมากมายบนโลกนี้...
by Eduzones Pr News
ผลล่าสุด! Google Scholar 2017มหิดลที่ 1 ประเทศ สวนสุนันทา - มทร.ธัญบุรี - เอแบค ครองแชมป์กลุ่ม เว็บwww.webometrics.infoจัดอันดับการสืบค้นงานเขียน งานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล Google...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรีครองที่1กลุ่มราชมงคล จากTRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS การจัดอันดับ TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Google Scholar CitationsFifth Edition (December 2017)...
by tui sakrapee
อธิการสวนสุนันทาเล่นเกมรุกเร่งบุคลากรสร้างผลงานขึ้นแท่นระดับชาติ-นานาชาติ อธิการบดี สวนสุนันทา มอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2560 4 มกราคม 2561...
by tui sakrapee
ม.ราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 ม.ค. 61 สังกัดคณะครุศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก...
by Eduzones Pr News
เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กกศน.เท่าสพฐ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)...
by mooBo
งานวิจัย มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อกวาดเหรียญทอง2เวทีนานาชาติ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
Page 1 of 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last