ครู-อาจารย์ เครื่องมือช่วยสอน
เทใจให้เลย! 10 วิธีการสอนของครูที่นักเรียนเลิฟมาก 1. สอนแบบเก็บทุกมุก การที่เราจะชอบเรียนวิชาใดสักวิชาหนึ่ง ครูผู้สอนมีส่วนสำคัญมาก ต่อให้วิชานั้นจะเป็นวิชาที่เรารู้สึกว่ายาก แต่ถ้าครูสอนแบบเป็นกันเองสบายๆ...
by ครู Eduzones
บทบาทของครูในการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของครู เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ล้วนเกิดจากความคิดที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไป...
by ครู Eduzones
แนะครูฟังเด็กคิดสอนให้วิเคราะห์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม กล่าวในงานประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ยุคดิจิทัล ว่า...
by ครู Eduzones
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีลักษณะอย่างไร? หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ brain-based learning สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ - สี รูปทรง สถาปัตยกรรม สิ่งที่เด็กออกแบบกันเอง ไม่ใช่ครูออก แบบให้...
by ครู Eduzones
การสอนให้เด็กคิดเป็น บุคคลที่คิดเป็นจะสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมและชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ตัดสินใจอะไรหรือวางแผนทำการใดมักจะถูกต้อง รู้เท่าทันคน และแก้ปัญหาได้ดี สามารถจัดลำดับใดสำคัญก่อนหลัง...
by ครู Eduzones
12 ลักษณะการสอนที่ดีที่ครูทุกคนต้องมี ครูนั้นควรเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต่อสังคม ฉะนั้นโดยธรรมชาติของครูต้องเป็นผู้ใฝ่เรียน และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง...
by ครู Eduzones
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบ CBL เป็นการ...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
สุดยอดแหล่งการเรียนรู้บน Youtube TEDEd Thai TED-Ed สร้างสรรค์บทเรียนอันควรค่าต่อการแบ่งปัน ซึ่งเป็นการต่อยอดพันธกิจของ TED ที่จะเผยแพร่แนวคิดที่ยอดเยี่ยมทั้งหลาย ซึ่งในห้องสมุดของTED-ed...
by ครู Eduzones
ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
by Eduzones Pr News
แจกฟรี โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ส่งข้อมูลคะแนนเข้าไปอีเมล์ ของ ครูผู้สอนได้ โปรแกรม Answer Sheet (สร้างแบบทดสอบ แบบออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์): สำหรับโปรแกรมนี้ที่มีชื่อว่าโปรแกรมAnswer...
by Eduzones Pr News
รวมสุดยอดโปรแกรม "จัดตารางสอน" Tarangson (โปรแกรม Tarangson จัดตารางสอนอัตโนมัติ) Tarangson (โปรแกรม Tarangson...
by Eduzones Pr News
งานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่อง อีกภาระงานอย่างนึงในการเป็นครูผู้สอนก็คือการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงในสิ่งที่ดีอยู่แล้วของผู้เรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป...
by Eduzones Pr News
ดาวน์โหลดฟรี!!! โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ ใช้งานง่าย สำหรับคุณครู โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ (Simple Items Analysis (SIA)) : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอย่างง่าย เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ที่ใช้วิเคราะห์ ความยาก ความง่าย ของข้อสอบ...
by ครู Eduzones
ดาวน์โหลดฟรี !! application คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสร้างแหล่งสื่อการเรียนการสอน OBEC Content Center เป็นคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์...
by ครู Eduzones
แนะนำแบบเรียนจาก Oxford สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่ามีแบบเรียนไหน ที่น่าจะกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษ หรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้น โดยในครั้งนี้จะขอเจาะจงไปที่แบบเรียนของ Oxford...
by ครู Eduzones
http://www.stjohn.ac.th/polytechnic/stpoly/rbm/subject/file_ar/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0...
by ครู Eduzones
แจกเน้นๆ!!! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 กว่า 800 บทเรียน สื่อการสอนที่นำมาแจกนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาบทเรียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ...
by ครู Eduzones
5 แอพพลิเคชั่น การจัดการห้องเรียน สำหรับครู แอพพลิเคชันเหล่านี้ที่ได้นำมาแนะนำกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณครู ในการช่วยติดตาม และทราบความก้าวหน้าของนักเรียนของแต่ละคน มาดูกันค่ะ 1. Classdojo...
by ครู Eduzones
แจกฟรี!!!สื่อการสอนวิทย์-คณิตฟรี กว่า 800 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาฯ สร้างสื่อการสอนในรูปคลิปวิดีโอ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อต่างๆ...
by ครู Eduzones
แจกฟรี!!! แผนการสอน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น แผนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สามารถนำไปแก้ไข้ ปรับใช้ได้ค่ะ ดาวน์โหลด >>...
by ครู Eduzones
แจกสื่อการสอนวิทย์-คณิตฟรี กว่า 800 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาฯ สร้างสื่อการสอนในรูปคลิปวิดีโอ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 3...
by Nat Eduzones
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น แผนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สามารถนำไปแก้ไข้ ปรับใช้ได้ค่ะ ดาวน์โหลดคลิกเลยค่ะ...
by Nat Eduzones
แจกเน้นๆ!!! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 กว่า 800 บทเรียน สื่อการสอนที่นำมาแจกนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาบทเรียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ...
by Nat Eduzones
5 แอพพลิเคชั่น การจัดการห้องเรียน สำหรับครู แอพพลิเคชันเหล่านี้ที่ได้นำมาแนะนำกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณครู ในการช่วยติดตาม และทราบความก้าวหน้าของนักเรียนของแต่ละคน มาดูกันค่ะ 1. Classdojo...
by Nat Eduzones
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner-centered, Student-centred หรือ Child-centered)...
by ครู Eduzones
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์" สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้จัดทำหนังสือสอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ โดย...
by ครู Eduzones
ครูผู้ช่วยคือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ...
by ครู Eduzones
สวัสดีค่ะคุณครูพบกับนุ๊กกันอีกเช่นเคยนะคะ ที่ผ่านมานั้นนุ๊กก็ได้ไปสืบเสาะหาความรู้รวบรวมรวมแผนการสอนและเทคนิคต่างๆบทความดีๆมาให้คุณครูกัน เกือบล่าสุดก็เป็น 'รวมแผนการสอน 8 กลุ่มสาระ ทุกระดับดับชั้น'...
by ครู Eduzones
สวัสดีค่ะคุณครู การเป็นครูก็คงไม่ต่างอะไรจากการเป็นพนักงานเอกชนรับจ้างทั่วไปมากนักนะคะ ทุกครั้งที่ทำงาน ก็ต้องมีการ ประเมินวัดผลในการทำงานในทุกๆเดือนหรือทุกๆปีแล้วแต่กฏกติกากันไปแต่สำหรับคุณครูนั้น...
by ครู Eduzones
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง แม้จะมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้ว ในพื้นที่อาณาบริเวณของสถานศึกษา จะมีเสธง หอพระ ถนน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา แหล่งน้ำ แปลงเกษตร เรือนเพาะชำ...
by ครู Eduzones
Page 1 of 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last