ม.อุบล เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจสมัคร คัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 ประมาณ 4,500 คน โควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 1.โควตาโอลิมปิกวิชาการ 2.โควตาทุนช้างเผือก 3.โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ (สมัครผ่านระบบที่โครงการกำหนด) 4.โควตากีฬา 5.โควตาศิลปวัฒนธรรม กลุ่มรับตรงตามพื้นที่ (ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย) 1.พื้นที่บริการ (10 จังหวัดในพื้นที่บริการ) 2.พื้นที่อีสาน (9 จังหวัดนอกพื้นที่บริการ) 3.พื้นที่ภาคอื่น (ทุกจังหวัดนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ 1.โควตาเรียนล่วงหน้า (สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี) 2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 3.โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(โครงการYS ,โครงการยุววิจัยยางพารา) 4.โครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน (USC) กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ 1.โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.โควตารักษ์เกษตร 3.โครงการพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 / ผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4-ม.5) 4 ภาคเรียน / คะแนน GAT -PAT ตามที่สาขากำหนด / คุณสมบัติเฉพาะโควตาบางประเภท วิธีการสมัคร : ทุกประเภท สมัครผ่านระบบรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th วิธีการชำระเงิน : ทุกประเภท ชำระเงินผ่านธนาคาร / ไปรษณีย์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การส่งเอกสาร : มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ผู้สมัครโควตา/โครงการ บางประเภทที่ต้องนำส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ - โควตาโอลิมปิกวิชาการ , โควตากีฬา ,โควตาศิลปวัฒนธรรม, โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำฯ , โควตารักษ์เกษตร , โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท , โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(โควตา YSC ,โควตายุววิจัยยางพารา , โควตาเรียนล่วงหน้า , โควตา USC ) โปรด ติดตามรายละเอียดในการรับสมัคร และช่วงเวลาในการเปิดระบบรับสมัคร อีก ครั้ง เร็ว ๆ นี้
 loading...


วันที่ 6 ก.ค. 53 02:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,352 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,352 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ศิษย์เก่า
IP : 223.207.175.***
เข้าไปที่เว็บมหาวิทยาลัยเลยซิคะ www.ubu.ac.th จะได้ทราบรานละเอียดชัดเจนมาขึ้น
ลบ แจ้งลบ
โดย ว่าที่นายกรัฐมนตรี ที่ไม่อาจล่วงรู้ได้
IP : 202.28.51.***

ทีหลีง

ฝากเมล

ไว้ด้วย

 จะได้ตอบได้นะ

ลบ แจ้งลบ
โดย tongtuedee
IP : 203.113.18.***

อยากทราบวิธีการสมัครคับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง