ม.อุบล เปิดรับตรงแล้ว 10 กค.- 30 สค. 2553

ลบ แก้ไข

สมัครผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2553 นี้เท่านั้น สำหรับ ผู้สมัครวิธีรับตรงตามโควตาทุกประเภท(โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท โอลิมปิกวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โควตารักษ์เกษตร และโควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ) ให้ นำส่งหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ 1.สำเนาแสดงผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคเรียน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และ 4. หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละประเภทโควตากำหนด อย่างละ 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำส่งมหาวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์ ประทับตรา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ส่งถึง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190 (วงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่าโควตา...) หรือ นำส่งด้วยตัวเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารบริหาร (หลังเก่า) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ภายวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้ หากเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โปรดนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย มีขอสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/ หรือ เม้นมาทางเว็บได้เลยเดี๋ยวตอบทุกวันครับ
 loading...


วันที่ 29 ก.ค. 53 08:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,807 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,807 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง