สรุปย่อ ประวัติศาสตร์ยุโรป ยุคกลาง

ลบ แก้ไข

สรุปย่อ ประวัติศาสตร์ยุโรป ยุคกลาง

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม

 ช่วงเวลา

การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุคกลาง

ชนเผ่าเยอรมันได้ตั้ง

อาณาจักรปกครอง

ดินแดนส่วนต่างๆขึ้น

- พวกแฟรงค์ ในสมัย

ของพระเจ้าชาร์ลมาญ

ได้รวบรวมดินแดน

และตั้งเป็นจักรวรรดิ

เดียวกันได้สำเร็จ

- อำนาจของขุนนาง

มีจำกัด

- ดินแดนของจักรวรรดิ

แบ่งออกเป็น ฝรั่งเศส

เยอรมนี อิตาลี

- เกิดระบบศักดินา-

สวามิภักดิ์

-เกิดสงครามครูเสดขึ้น

- จักรวรรดิโรมัน

เสื่อมลง

- เกิดรัฐชาติขึ้น

ทำเกษตรกรรม

ระบบนาเปิด

- เกิดระบบเศรษฐกิจแบบ

ฟิวดัล

- การค้าซบเซา

จากระบบฟิวดัล

- เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ

ยังชีพ

- ทำนาแบบเปิด

- การค้าขยายตัว

- เกิดกาฬโรค

เศรษฐกิจตกต่ำ

- วุ่นวายมาก - - - ก

คนทั่วไปอ่านและ

เขียนหนังสือไม่ได้

- เป็นสังคมชนบท

- ศาสนาคริสต์มี

บทบาทสำคัญต่อ

การดำเนินชีวิต

- เกิดชุมชนเมืองขึ้น

- สังคมศักดินา-

สวามิภักดิ์เริ่มเสื่อม

- แบ่งกลุ่มชน เป็น

ชนชั้นปกครอง

สามัญชน และพระ

- ระบบฟิวดัลเสื่อม

สลายลง

- ชนชั้นกลางขึ้นมา

มีอำนาจแทนขุนนาง

1. เป็นยุคมืด คือ ยุคที่

งานสร้างสรรค์ศิลปะ

ของกรีก – โรมัน หยุด

ชะงักลง

2. มีสถาปัตยกรรม

นิยมสร้างปราสาทใหญ่โต มีกำแพงสูง

และหนา

3. ศิลปะโรมันเนสก์

และโกธิค

ศิลปะโรมันเนสก์ เช่น

- หอเอนเมืองปิซา – อิตาลี

- รูปพระเยซูบนประตู

ทางเข้าโบสถ์ แซงค์ฟัว

ฝรั่งเศส

ศิลปะโกธิค เช่น

- วิการนอเตรอดาม

ฝรั่งเศส

- วิหารออร์เวียตโต

อิตาลี

 

loading...


โดย ToMNaRak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ม.ค. 52 17:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 60,472 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 60,472 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง