สหกรณ์

ลบ แก้ไข

สหกรณ์

- สหกรณ์ คือ องค์กรปกครองตนเอง ที่รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อสนองความต้องการที่จำเป็น โดยยึดหลัก

พึ่งพาอาศัยกันม่แสวงหากำไร มุ่งช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิก

ประเภทของสหกรณ์

 

ภาคการเกษตร

                    สหกรณ์การเกษตร – แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ จ.พิษณุโลก * แห่งแรกของไทย*

                    สหกรณ์ประมง – เป็นการรวมกลุ่มของชาวประมง

                    สหกรณ์นิคม – รัฐซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จะนำที่ดินมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

                               

นอกภาคการเกษตร

                    สหกรณ์ร้านค้า – จัดหาสินค้ามาขายให้กับสมาชิก+บุคคลทั่วไป โดยขายเท่ากับหรือถูกกว่า

ท้องตลาด   * ไม่มีการรับฝากและให้กู้เหมือนสหกรณ์อื่นๆ *

           

            สหกรณ์ออมทรัพย์ – คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ รับฝากและให้กู้

                   

                   สหกรณ์บริการ – ผู้มีอาชีพเดียวกัน เดือดร้อนเรื่องเดียวกัน มารวมตัวกัน

 

1. การดำเนินงานของสหกรณ์มีความสัมพันธ์กับหลักประชาธิปไตยตามข้อใด

                1. สมาชิกทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

                2. ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่สมาชิกเท่านั้น

                3. เปิดรับสมัครเฉพาะผู้มีรายได้ดีและมีความสามารถเข้าเป็นสมาชิก

                4. ใช้หลักการทำงานแบบคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ

2. บุคคลใดมีคุณสมบัติเหมาะสมการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมง

                1. นายดำเกษตรหมู่บ้านแม่มูลอาชีพชาวประมง

                2. นายดีเกษตรหมู่บ้านดอยเต่าอาชีพชาวสวน

                3. นายแดงกรรมกรก่อสร้าง

                4. นายดาบข้าราชการบำนาญค้าขายของเก่า

3.ข้อใดสอดคล้องกับนิยามของคำว่า สหกรณ์

                1. ต้องการรวมคน                                                       2. ต้องการรวมทุน              

                 3. ต้องการรวมใจ                                                        4. ต้องการรวมอำนาจ

4. ประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาที่สำคัญที่สุด คือข้อใด

                1. แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน                                                      2. ช่วยให้สมาชิกมีที่ทำกินเท่าๆกัน

                3. ขจัดปัญหาการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง                          4. ขจัดความเลื่อมล้ำของสมาชิก

 

loading...


โดย ToMNaRak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ม.ค. 52 16:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,403 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,403 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
IP : 101.108.209.***
ข้อสอบมี4 ข้อหรอคับ
 
ลบ แจ้งลบ
โดย อันดา
IP : 58.10.96.***

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆๆอย่างนี้

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง