เข้า ม.บูรพา

ลบ แก้ไข

ม.บูรพารับตรง 5,229 คน

รับใน 2 โครงการคือรับตรงทั่วประเทศ และรับตรงเฉพาะนักเรียนใน 12 จังหวัดภาคตะวันออก

 

รับตรงทั่วประเทศ 1659 คน

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศสามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โดยในภาคปกติรับจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าใหม่

ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติทั้งสิ้น 1,269 คน และจำนวนรับภาคพิเศษทั้งสิ้น 390 คน

ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ

โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติทั้งสิ้น 2,620 คน

และจำนวนรับภาคพิเศษทั้งสิ้น 950 คน

นักเรียนที่สนใจขอรับระเบียบการได้ที่อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

            หรือดาวน์โหลดจาก website http://service.buu.ac.th23 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2551

และสอบถามที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2709 - 10 , 0-3839-0520 โทรสาร 0-3874-5794

และดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://service.buu.ac.th

หาวิทยาลัยบูรพา  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

 

 ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศสามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โดยในภาคปกติรับจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าใหม่

 

ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติทั้งสิ้น 1,269 คน และจำนวนรับภาคพิเศษทั้งสิ้น 390 คน

 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

 

รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

รับระเบียบการ

ดาวน์โหลดจากระเบียบการได้ที่ website

http://service.buu.ac.th

 

8 กรกฎาคม 2551

 

-

สมัครทาง Internet

website http://eadmit.buu.ac.th

website http://service.buu.ac.th

8 .. - 8 .. 2551

 

-

ชำระเงินค่าสมัคร

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

8 .. - 9 .. 2551

08.30 – 16.30 .

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

 

22 .. 2551

 

09.00 .

สอบข้อเขียน (01 - 04)

สนามสอบที่เลือกสอบ (หน้า-ข-)

11 .. 2551

ตามข้อ 5.3  หน้า 9

สอบความถนัดทางวิชาชีพ

ความถนัดทางวิชาชีพครู (04)

สนามสอบที่เลือกสอบ (หน้า-ข-)

11 .. 2551

ตามข้อ 5.3  หน้า 9

สอบภาคปฏิบัติ (05)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

4 .. 2551

08.30 - 16.00 .

สอบภาคปฏิบัติ (06,07,11,12)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

6-9 .. 2551

08.30 - 16.00 .

การประกาศผลการสอบ

(มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

สัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย)

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

20 .. 2551

9.00 .

สอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

8 – 9, 15 .. 2551

09.00 – 16.00 .

ประกาศผลขั้นสุดท้าย

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

21 .. 2551

09.00 .

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

2 - 3 .. 2551

09.00 – 16.00 .

 

 

นักเรียนที่สนใจขอรับระเบียบการได้ที่อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

หรือดาวน์โหลดจาก website: http://service.buu.ac.th  วันที่ 8 ก.. 2551

และสอบถามที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2709 - 10 , 0-3839-0520 โทรสาร 0-3874-5794

 

loading...


โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 51 18:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,819 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,819 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง