คณะวิศวกรรม พระนครเหนือ

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KMUTNB
"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ" หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "เทคนิคไทย-เยอรมัน" ก่อนจะยกฐานะเป็น "วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ" ในปี พ.ศ. 2507 และ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ" ในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้งสามวิทยาเขตได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ. 2529 โดยมีอำนาจบริหารอิสระจากกัน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพมหานครฯ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ และ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] ประวัติ

เป็นสถาบันแห่งเดียวในไทยที่มีหลักสูตรตั้งแต่ ปวช.(เตรียมวิศวะ) จนถึงปริญญาเอกและยังเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกด้วย

เนื่องจากการเติบโตของสถาบันทำให้ต้องจัดสรรค์พื้นที่เพิ่มเติม พอแต่ละวิทยาเขตเริ่มขยายใหญ่ก็ได้มีนโยบายแยกเป็น 3 พระจอมเกล้า เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร

[แก้] สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย


ตราประจำมหาวิทยาลัย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฏ" ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 
ต้นประดู่แดง เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของสถาบัน ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัย และจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสถาบันคือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
สีประจำมหาวิทยาลัย 
สีแดงหมากสุก เป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่สถาบันอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

[แก้] วิทยาเขตและสถานที่ตั้ง

[แก้] กรุงเทพมหานครฯ

ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 83 ไร่ 172.9 ตารางวา โดยมีอาคารเรียน 13 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 6 หลัง และอาคารอื่นๆ 9 หลัง

[แก้] ปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,809 ไร่ 59 ตารางวา มีอาคารเรียน 1 หลัง อาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารอื่น ๆ 8 หลัง และมีอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 3 หลัง

[แก้] หลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2547 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น จำนวน 117 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจำนวน 73 หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท จำนวน 33 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 8 หลักสูตร

[แก้] หน่วยงาน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกอบด้วยคณะ ศูนย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

[แก้] กรุงเทพมหานคร

[แก้] วิทยาเขตปราจีนบุรี

[แก้] อ้างอิง

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น

 โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ก.ค. 51 19:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,295 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,295 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง