การย่อความ

ลบ แก้ไข

การย่อความ

การย่อความ

    การย่อความ คือ การเก็บใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ ให้ได้เนื้อความครบถ้วนโดยใช้ภาษาที่กระชับ

การเขียนย่อความ มีหลัก ดังนี้
1. อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด เเล้วทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน
2. สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไร เกิดขึ้นกับใคร มีเหตุการณ์อะไรบ้าง และผู้เขียนต้องการบอกอะไรกับผู้อ่าน
3. เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านเป็ฯสำนวนของตนเอง โดยเขียนเเบบขึ้นต้นของย่อความตามรูปแบบของเรื่องนั้นๆ เช่น การย่อนิทาน การย่อบทความ
4. ไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนย่อความ

รูปแบบการเขียนย่อความ
การย่อนิทาน
ย่อนิทาน เรื่อง ................................จากหนังสือ....................................
ผู้เเต่ง ..........................................................................................
ความว่า ........................................................................................

การย่อข่าว
ย่อข่าว เรื่อง ......................................... จาก ....................................
ความว่า..........................................................................................

การย่อบทความ
ย่อบทความ เรื่อง.......................................ของ...................................
จาก................................................................................................
ความว่า..........................................................................................

ตัวอย่างการเขียนย่อความ
                                                          ทำนานอกฤดูกาลได้ผล
         นายสุรพล เจริญสิน ปลัดอำเภอเมืองปัตตานีเเจ้งว่า ปีนี้การทำนานอกฤดูกาลของอำเภอเมืองปัตตานี ที่ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรและเจ้าของนาทุกคน ดังนั้นเพื่อให้เป็ฯขวัญกำละงใจแก่ชาวนา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าข้านราชการอำเภอกับเกษตรกร ทางอำเภอเมืองปัตตานี โดย    นายกูมะ มะหะหมัด นายอำเภอเมืองปัตตานี จึงได้จัดพิธีเกี่ยวข้าวร่วมกันหรือที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ปรากฏว่างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วยปีหน้านั้น จะขยายพื้นที่ในการทำนานอกฤดูกาลไปอีก
                                                                                                     จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2545

ย่อข่าวเรื่อง ทำนานอกฤดูกาลได้ผล จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ความว่า เนื่องจากปีนี้การทำนานอกฤดูกาลได้ผลดี นายกูมะ มะหะหมัด นายอำเภอเมืองปัตตานี จึงจัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันระหว่างข้าราชการอำเภอกับเกษตรกรเพื่อเป็ฯขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายที่ช่วยกันประสานงานในการทำนาปีนี้

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์

 loading...


โดย Advisor ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 เม.ย. 57 15:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 31,932 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 31,932 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง