ภูมิหลังอาเซียน

ลบ แก้ไข

UploadImage


กำเนิดอาเซียน
        อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations หรือASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่8 สิงหาคม2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี5 ประเทศได้แก่อินโดนิเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยซึ่งผู้แทนทั้ง  5 ประเทศประกอบด้วยนายอาดัม  มาลิก(รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุลราชักบิน ฮุสเซน(รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ  รามอส(รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)  นายเอส  ราชารัตนัม(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์และพันเอก(พิเศษ) ถนัดคอมันตร์(รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่บรูไนดารุสซาลาม(เป็นสมาชิกเมื่อ8 ม.ค. 2527) เวียดนาม(วันที่28 ก.ค. 2538)  ลาว พม่า(วันที่23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา(วันที่30 เม.ย. 2542) ตามลำดับจากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน
        เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการบริหารส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศสัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว10 ต้น หมายถึงประเทศสมาชิก10 ประเทศสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและการมีพลวัติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง
 
โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน
        นโยบายการดำเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาลระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเป็นการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาวโดยการจัดทำเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ(Action Plan) แถลงการณ์ร่วม(Joint Declaration) ปฏิญญา(Declaration) ความตกลง(Agreement) หรืออนุสัญญา(Convention) เช่นHanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้นส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะด้านโดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น
 
 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียน
        1. สำนักเลขาธิการอาเซียนหรือASEAN Secretariat  ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกโดยมีเลขาธิการอาเซียน(ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันคนไทยคือ ดร. สุรินทร์พิศสุวรรณซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง5 ปี(ค.ศ. 2008-2012)
        2. สำนักงานอาเซียนแห่งชาติหรือASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา  http://www.asean.moe.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2

 โดย AEC.eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 พ.ย. 54 14:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,547 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,547 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง