รวมรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ลบ แก้ไข

UploadImage


ใกล้จะถึงวันที่น้องๆจะต้องเลือกคณะกันแล้วนะคะ เพราะเราจะทราบผลคะแนน O-NET กัน ใน วันที่10เม.ย.นี้ สำหรับน้องๆ ที่ยังลังเล ว่าจะเลือกคณะอะไรดี มหาวิทยาลัยไหนดี วันนี้ "พี่ชะเอม" เลยรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และของเอกชน มาให้น้องๆ เผื่อว่าจะได้เข้าไปดูรายละเอียดของคณะต่างๆ ได้ง่ายขึ้นนะคะ สนใจมหาวิทยาลัยไหนเข้าไปดูกันได้เลยค่ะ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

        สถาบันที่เป็นส่วนราชการ

                1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
                ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
                โทร. 2150871-3, 2153619 โทรสาร. 2153600, 2154804
                http://www.chula.ac.th
                2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
                50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
                โทร. 9428200-45, 5790113, 9428491-99 โทรสาร. 9428185
                http://www.ku.ac.th
               3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
                 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
                โทร. 2216111-20, 2216171-80 โทรสาร. 2248099
                ศูนย์รังสิต
                 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
                โทร. 5160020-39 โทรสาร 5160976
                http://www.tu.ac.th
                4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ Srinakharinwirot University 
                114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
                โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
                http://www.swu.ac.th
                5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration 
                ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
                โทร. 3777400-19, 3779660-9
                http://www.nida.ac.th          
                6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok 
                1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
                โทร. 5858540-9, 9132500-24 โทรสาร 5874356, 9132618
                http://www.kmitnb.ac.th
                 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang  
                ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
                โทร. 7372500-47, 7373000 โทรสาร 3267333
                http://www.kmitl.ac.th
                  8 มหาวิทยาลัยมหิดล   Mahidol University
                999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
                โทร.0 2849 6000, 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
                http://www.mahidol.ac.th
                     9 มหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakoen University
                วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
                โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
                ตลิ่งชัน (สำนักอธิการบดี)
                22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
                โทร. 8807336, 8807349 โทรสาร 8807372
                วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
                ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
                โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
                http://www.su.ac.th
                       10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University 
                69 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                โทร. (038) 745820-40,745900 โทรสาร (038) 390351
                http://www.buu.ac.th
                     11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University 
                ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005, 261103
                http://www.nu.ac.th
                      1 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University 
                63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
                โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2
                http://www.mju.ac.th
                        13. มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University 
                239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
                โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143
                http://www.cmu.ac.th
                    14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
                123 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
                โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216
                http://www.kku.ac.th
                    15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
                กม. ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
                โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396
                http://www.ubu.ac.th
                    16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
                ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
                โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030
                http://www.msu.ac.th
                        17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkls University
                71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828
                วิทยาเขตปัตตานี
                ตำบลรูสะมิแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
                โทร.(073) 335115-26 โทรสาร (073) 335128
                วิทยาเขตภูเก็ต
                3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
                โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552
                โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
                30 หมู่ 6 ถนน สุราษฎร์ - นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
                โทร. (077) 281540 (01) 9786076 โทรสาร (077) 281541
                โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง
                โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 20000
                โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036
                http://www.psu.ac.th
                  18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
                140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
                โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440, 314801
                http://www.tsu.ac.th
                  19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University
                49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
                โทร. 0-7351-1174,073-511192 โทรสาร 0-7351-1905
                http://www.pnu.ac.th
                  20 มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
                ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
                โทรศัพท์ 0-4251-1143  โทรสาร 0-4251-1484
                http://www.npu.ac.th

                สถาบันที่ไม่เป็นส่วนราชการ

                21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
                111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
                โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070
                http://www.sut.ac.th
                22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
                ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
                โทร. (075) 384000 โทรสาร (075) 384258
                หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
                อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ
                http://www.wu.ac.th
                23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  King Mongkut's University of Technology Thonburi
                91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
                โทร. 4270039, 4270059, 4270058
                http://www.kmutt.ac.th
                24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
                333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
                โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007
                อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2
                ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
                โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824
                http://www.mfu.ac.th

                สถาบันประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา

                25.มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
                ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
                โทร. โทร. 3108000 โทรสาร 3180917
                http://www.ru.ac.th
                26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University
                919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
                โทร. 0-2503-3550 โทรสาร 0- 25033534
                http://www.stou.ac.th
               
                สถาบันที่เป็นส่วนราชการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)

                27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
                ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
                โทรศัพท์ : (053) 0-5377-6000
                http://www.ricr.ac.th/
                28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
                ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
                โทรศัพท์ : 0-5341-2308, 0-5541-2526-45
                http://www.cmru.ac.th/
                29 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
                ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
                โทรศัพท์ : 054-241012-4, 241016, 241020  โทรสาร : 054-241018, 054-241019
                http://www.lpru.ac.th/
                30 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
                27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
                โทรศัพท์ : 0-5541-1096  โทรสาร : 0-5541-1296
                http://www.uru.ac.th/
                31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university
                หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
                โทร. 0-5579-9932  โทรสาร 0-5579-9933
                http://www.rikp.ac.th/
                32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university
                ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
                โทรศัพท์ : 0-562341, 221680, 227009  โทรสาร : (056) 221554, 221237
                http://www.nsru.ac.th/
                33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university
                66 วังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                โทรศัพท์ : ส่วนวังจันทน์ โทร. 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927  โทรสาร :0-5525-9468
                http://www.psru.ac.th/
                34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University
                83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
                โทรศัพท์ 0-5671-1396, 0-5672-1583,0-5672-2217,0-5671-1858-62   โทรสาร 0-5672-2217
                http://www.ripb.ac.th/
                35.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
                234 หมู่ที่ 11 ถ.เลย – เชียงคาน ต.เมือง จ.เลย 42000
                โทรศัพท์ : 0-4283-5233-8, 0-4281-4669   โทรสาร : 0-4281-1143
                http://www.lru.ac.th/
                36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
                680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
                โทร. 0-4271-1375   โทรสาร 0-4271-3063
                http://www.snru.ac.th/
                37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University
                ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59  โทรสาร : 0-4224-1418
                http://www.riudon.ac.th
                38 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
                80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
                โทร. 0-4372-2118-9  โทรสาร : (043) 722117
                http://www.rmu.ac.th/
                39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
                340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
                โทรศัพท์0 4425 4000,  โทรสาร 0 4424 4739
                http://www.nrru.ac.th/
                40 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
                ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
                โทรศัพท์ 044-611221  โทรสาร 044-612858
                http://www.bru.ac.th
                41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Surindra Rajabhat University
                186 ถนน ปราสาท อ.เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000
                โทรศัพท์. 0-4451-1604  โทรสาร 0-4451-1631
                http://www.srru.ac.th
                42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat University
                เลขที่ 2 ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
                โทรศัพท์ ( 045 ) 352000-29  โทรสาร ( 045 )311472
                http://www.riubon.ac.th
                43 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University
                ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
                โทรศัพท์ 0-4563-3440,0-4563-3441
                http://www.sskru.ac.th/       
                44 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Chaiyaphum Rajabhat University
                ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
                โทรศัพท์ 0- 4485 3083  โทรสาร 0- 4485 3083
                45 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์  Kalasin Rajabhat University
                13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
                โทรศัพท์ 0 4386 0218  โทรสาร 0 4386 0219
                http://www.ksu.ac.th
                46 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Roi-et Rajabhat University
                112 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
                โทรศัพท์ 043-544741-3  โทรสาร 043-544744
                http://www.reru.ac.th
                47 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
                ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
                โทรศัพท์ 0 3851 1010  โทรสาร 0 3881 0337
                http://www.rru.ac.th
                48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
                ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
                โทรศัพท์ (036) 422607-9, (036)427485-93  โทรสาร. FAX (036) 422610
                http://www2.rits.ac.th/
                49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
                เลขที่ 96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
                Tel 0-3532-2076-9   Fax. 0-3524-2708
                http://www.aru.ac.th/
                50 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
                1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
                โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7,0-2529-4164-5  โทรสาร 0-2529-2580
                http://www.vru.ac.th             
                51 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University
                41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
                โทรศัพท์ (039) 335408-10   โทรสาร 0-3932-7175
                http://www.qru.ac.th
                52 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Kanchanaburi Rajabhat University
                ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
                โทรศัพท์ 0 3463 3227-30   โทรสาร 0 3463 3224
                http://www.rikc.ac.th/
                53 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Nakhon Pathom Rajabhat University
                85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
                โทร. 034-261021  โทรสาร .034-261048
                http://www.rinp.ac.th/
                54 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี PhetchaburiRajabhat University
                38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
                โทรศัพท์ : 0 3249 3300-7  โทรสาร : 0 3249 3308
                http://www.pbru.ac.th
                55 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University
                46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
                โทรศัพท์ : 0 3226 1790-7  โทรสาร : 0 3226 1078
                http://www.mcru.ac.th
                56 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University
                21Thepkrasatree Rd.Moo 6.,Tambon Ratsada Muang district.Phuket ,83000
                โทรศัพท์ : 66 76 240474-7, 66 76 211959  โทรสาร : 66 76 217778
                http://www.pkru.ac.th
                57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
                133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
                โทรศัพท์ : 0-7321-6594  โทรสาร : 0-7321-2108
                http://www.yru.ac.th
                58.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
                160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
                โทรศัพท์ :(074) 314993, 324221 โทรสาร :(074) 311210
                http://www.riska.ac.th
                59.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
                โทรศัพท์ : 0-7537-7440, 0-7537-7712-4  โทรสาร : 0-7539-2018
                60.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University
                272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร
                อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
                โทรศัพท์ : 077-355466-7,355469  โทรสาร :077355468
                http://www.sru.ac.th/
                61.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
                โทรศัพท์ : 0-2942-6900  โทรสาร : 0-2541-7113
                http://www.chandra.ac.th
                62.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
                172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
                โทรศัพท์ : 028901801 
                http://www.dru.ac.th/
                63 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Rajabhat University
                1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
                โทรศัพท์ 0-2890-0841-50,0-2890-2000-49 
                http://www.bsru.ac.th
                64 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
                เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
                โทร. 02-552-6644
                http://www.pnru.ac.th/
                65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University
                295 ถนนราชสีมา พญาไท ดุสิต 10300
                โทรศัพท์ 0-2244-5000
                http://www.dusit.ac.th
                66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University
                1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวิชระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
                โทร 02-2432246  โทรสาร 02-2432248
                http://www.riss.ac.th/

                สถาบันที่เป็นส่วนราชการ

                67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  Rajamangla University of Technology Thunyaburi
                39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
                โทรศัพท์ 0-2549-3013-15 โทรสาร 0-2577-2357
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_01.html
                68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  Rajamangla University of Technology Krungthep
                2 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
                โทรศัพท์ : 0-2287-3211-25 ต่อ 133, 117 โทรสาร : 0-2287-3596
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_02.html
                69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangla University of Technology Tawan-ok
                43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
                โทรศัพท์ 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_06.html                                     
                70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  Rajamangla University of Technology Phranakon
                99 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
                โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_03.html
                71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   Rajamangla University of Technology Srivijaya
                1 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
                โทรศัพท์ : 0-7431-6260-3 โทรสาร : 0-7432-4245
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_09.html
                72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  Rajamangla University of Technology Lanna
                128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
                โทร 0-5322-1576, 0-5389-2780 โทรสาร 0-5321-3183
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_08.html
                73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  Rajamangla University of Technology Suvanabhumi
                60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                โทรศัพท์ : 035-242-554 โทรสาร : 035-545-654
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_05.html
                74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  Rajamangla University of Technology Rattanakosin
                96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
                โทรศัพท์ : 02-8894585-7 กด 3001 ติดต่อประชาสัมพันธ์  โทรสาร : 02-8895014
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_04.html
                75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  Rajamangla University of Technology Isan
                744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
                โทรศัพท์ : 044-242978-9,044-271312-3 โทรสาร : 044-242217
                http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_07.html
                76 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Pathumwan Institute of Technology
                833 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
                โทรศัพท ์02-219-3833-38 โทรสาร 02-2193872
                http://www.ptwit.ac.th/index.htm
                77 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ
                เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
                โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294
                http://www.mbu.ac.th/
                78 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
                วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
                เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
                โทรศัพท์ 0-2221-4859, 0-2222-1867
                http://www.mcu.ac.th

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนเอกชน
                                                                                                                                                       <
 

loading...


โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 มี.ค. 54 13:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 44,843 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 44,843 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Khawfang Rattana Muangnil
IP : 110.77.212.***
ภาคตะวันออกมีราชภัฎกี่ที่ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chidimma Agunwamba
IP : 196.222.5.***
great wonderful site visit unec at the university of Nigeria you would be glad u did
ลบ แจ้งลบ
โดย วายุ สายลม
IP : 1.4.244.***

เราคือตัวแทนเว็บแทงบอลออนไลน์ sbobet คุณคงไม่อยากเจอปัญหาเล่นแล้วไม่ได้เงินจริง
ถูกปิดโทรศัพท์หนี หรือปัญหาต่างๆอีกมากมายที่แต่ละคนล้วนพบเจอมา แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นที่เรา
การแทงบอลออนไลน์ ไม่ใช้เรื่องยากและมีความซับซ้อนอะไร การแทงบอลออนไลน์ช่วยให้คุณมีความสะดวกสบาย
มากขึ้นเพียงแค่มีอินเตอร์เนตคุณก็สามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว และถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีการเล่นเรา
ยังมีทีมงานคอยให้ข้อมูลคุณตลอด 24ชั่วโมง เราสอนและแนะนำให้คุณเล่นจนหมดข้อกังวลใจ

เล่น sbobet ที่เราดียังไง
1.เรามีทีมงานsupport ให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
2.เรามีระบบCall Center ในการให้บริการคุณดีเป็นอันดัน1 คุณจะไม่พลาดทุกการติดต่อกับเรา
3.เรามีระบบการเงินที่แข็งแกร่ง มีความรวดเร็วในการฝาก-ถอน ที่ดีเยี่ยม
4.และสุดท้ายเรามีจำนวนสมาชิกที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรามากกว่า 10,000ราย

อย่าให้เกิดประสบการณ์แย่ๆในการแทงบอลออนไลน์ของคุณ ไว้วางใจให้เราดูแลคุณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sbobet-member.com
ลบ แจ้งลบ
โดย เธอมีใหม่ ฉันมีใหม่ เสมอกัน
IP : 118.174.0.***
ขอบคุณคร๊

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


   
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University  
http://www.bu.ac.th  
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University  
http://www.kbu.ac.th  
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University  
http://www.dpu.ac.th  
4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University  
http://www.krirk.ac.th  
5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University  
http://www.stjohn.ac.th  
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology  
http://www.mut.ac.th  
   
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University  
http://www.spu.ac.th