สพฐ.เล็ง นำหลักสูตร 2 ภาษามาใช้

ลบ แก้ไข

น้องๆ เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอินเตอร์กันหรือยังคะ เพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.อาจจะนำเอาหลักสูตรการเรียนแบบสองภาษา หรือไบลิงกัว มาใช้ในประเทศไทยแล้วนะคะ น้องๆจะได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพราะในปี 2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาซียน และกำหนดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร

UploadImage


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย สพฐ.มีโครงการที่จะมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษไปจัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการจัดหาครูต่างชาติ ก่อนหน้านี้ได้มีนักวิชาการของ สพฐ.ไปศึกษาดูงานในประเทศสเปนพบว่า การจัดหาครูต่างชาติมาสอนเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังมีข้อจำกัดในบางเรื่อง เพราะครูต่างชาติยังมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของ รร.ต่างๆ เช่น ปีนี้หาครูต่างชาติมาสอนในปีนี้อยู่ที่ 350  คน แต่ขณะที่ สพฐ.มี รร. 30,000 โรง ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการดำเนินการคู่ขนานกันไป และต้องพัฒนาครูไทยให้มีสมรรถนะการสอนในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้

เลขาธิการ สพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สพฐ.ได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเปรียบเทียบวิเคราะห์กับสภาพการ จัดการเรียนการสอนของไทยก็พบว่า ไทยมีข้อจำกัดเรื่องตารางเรียน อาทิ ระดับประถมศึกษามีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแค่สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น สพฐ.จึงเห็นว่าควรนำหลักสูตร English Bilingual Education (EBE) หรือไบลิงกัวของประเทศสเปนมาปรับใช้กับการสอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ทั่วไป ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฟังได้พูดและเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น

"เราจะนำร่องในโรงเรียนระดับประถมศึกษาก่อน ในกลุ่มวิชาหลักได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับหลักสูตร  English For Integrated Studies (EIS) ของสถานศึกษาใน จ.ระยอง การเริ่มต้นเหล่านี้จะทำให้เราได้ก้าวเข้าสู่วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้กว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น" นายชินภัทร กล่าว


ถ้าเราสามารถปรับปรุงหลักสูตรตามที่ได้กล่าวมา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ก็จะส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเอง ที่จะได้รับความรู้ และพัฒนาทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้น จริงไหมคะ...  

 
 โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.ค. 54 16:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,806 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,806 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง