สพฐ..แจก Teacher Kit ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

ลบ แก้ไข

          สพฐ..แจก Teacher Kit ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

UploadImage
 

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กล่าว ว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ นั้น ส่วนของสพฐ.ได้ส่งนโยบายดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้แจ้งต่อไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาให้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อมรณรงค์จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษาอังกฤษเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558

          "ที่ผ่านมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะครูโรงเรียน ขนาดเล็กระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษส่งผลให้ครูไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอน และพบว่าหลายโรงเรียนจะไม่สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น  แต่จะไปสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายแทน ทำให้การวางรากฐานภาษาอังกฤษเป็นปัญหาแม้จะมีความพยายามจัดอบรมครูก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าครูมีภาระงานมากหากจะให้มาฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ”  ดร.วัฒนาพรกล่าว

          นางสาวนวลอาภา ใจอารีย์อาจารย์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร มีความเห็นในเรื่องนี้ว่า เป็นโครงการที่ดี แต่ในทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก

           “ตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วตอนนี้สอนภาษาอังกฤษเด็กชั้นป.4-6เด็กบางคนเอบีซี ยังไม่รู้จักเลยจะให้สนทนาเป็นภาษาอังกฤษก็คงทำได้ยาก มันต้องพร้อมทั้งครู และนักเรียน” นวลอาภา กล่าว

          นางสาวบุรินทร์พร ภาลาอาจารย์โรงเรียนดอนตาลวิทยา จ.มุกดาหาร กล่าวว่า รัฐน่าจะมองในภาพรวมด้วยเพราะเรื่องนี้อาจจะทำได้แค่ในโรงเรียนใหญ่ๆ หรือโรงเรียนนำร่องหากเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบท แค่นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์หรือจะพูดภาษาไทยให้ชัด ก็ยากแล้วอีกทั้งครูที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษก็อาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ได้ หรือไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ  สิ่งที่น่าจะทำได้อาจจะค่อยๆเพิ่มกิจกรรมสอดแทรกเข้าไป เช่นการให้นักเรียนส่งตัวแทนมาพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธงตอนเช้าหรืออาจารย์พูดภาษาอังกฤษกับเด็กตอนเช้าสู่บทเรียนในวิชาต่างๆแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้เราเห็นความสำคัญและสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

          ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ กล่าวถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว ว่าสพฐ.ได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปที่เรียก ว่า Teacher Kit มีขั้นตอนการสอนวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ต่อจากนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับจะต้องเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น

         และ สพฐ.จะนำสื่อการเรียนการสอน Teacher Kit ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรมได้หลากหลาย เช่น  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง หรือการสนทนาในรูปของบทเพลง เกมส์  นิทานพจนานุกรมภาพที่สวยงาม  ซึ่งเด็กๆสามารถจดจำได้ง่ายการเลือกส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) ให้เพื่อนๆ เป็นต้น มาแจกให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาอีก 21,000 โรง   เพื่อช่วยเอื้อให้ครูที่มีภาระในการสอนทุกวิชาในระดับนี้ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป


ความเห็นของผู้ที่เข้ามาโพสต์ทางFacebook เกี่ยวกับเรื่องนี้

UploadImage

 UploadImage

UploadImage 


ร่วมพูดคุยกับพี่ชะเอมได้ที่นี่ค่ะ


 

 

loading...


โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ม.ค. 55 10:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,774 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,774 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง