รับสมัคร 1อำเภอ 1ทุน รุ่น 3 รอบ 2

ลบ แก้ไข

รับสมัคร 1อำเภอ 1ทุน รุ่น 3 รอบ 2

UploadImage


ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์โครงการ1อำเภอ1ทุน รุ่น3รอบ2 ว่า ภายหลังจากที่เปิดรับสมัคร โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ไปแล้วนั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือก เพียง 325 เขต/อำเภอ เท่านั้น จากที่ตั้งเป้าหมายทุนรัฐบาล 928 เขต/อำเภอ จึงจะเปิดรับสมัครในรอบ 2 เฉพาะในเขต/อำเภอ ที่เหลืออีก 603 เขต/อำเภอ เท่านั้น

ทั้งนี้ ในการรับสมัครรุ่น 3 รอบ 2 นี้ ได้ปรับเกณฑ์ใหม่ ได้ขยายอายุผู้สมัครเป็น ไม่เกิน 25 ปี แต่ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป
ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6เดือน

ปฏิทินการรับสมัคร โครงการ 1อำเภอ 1ทุน รุ่น 3 รอบ 2
ประกาศรับสมัคร                 17เม.ย.55
เปิดรับสมัคร                       23 เม.ย. - 18 พ.ค.55

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25พ.ค.55
สอบข้อเขียน                      3มิ.ย.55
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับทุน 27มิ.ย.55
รายงานตัว                         2-6ก.ค.55
ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน  16-27ก.ค.55
เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษา วิชาพื้นฐานและทักษะที่จำเป็น 1-31ส.ค.55
ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ    ก.ย.55 เป็นต้นไป


สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน  สพป. และ สพม.ทุกเขต หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.moe.go.th,หรือwww.odos.moe.go.th

ส่วน เกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน จะใช้การสอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศเป็นข้อสอบกลางวัดความรู้วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จ ต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 80% จากเดิมกำหนดที่ 60%
เพื่อให้สามารถคัดคนเก่งมีความสามารถได้อย่างแท้จริง
โดยจะ
นำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ )มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์

         "ผมได้ยกเลิกระบบการสอบสัมภาษณ์และเปลี่ยนเป็นการสอบ EQแทน เพราะนโยบายของผมไม่ต้องการให้การสอบต่างๆต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของใคร บางคนหรือเกิดเป็นระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์กัน
อย่างไรก็ตาม จะเปิดรับสมัครรอบ 2เป็นรอบสุดท้ายเพราะติดระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว" ศ.ดร.สุชาติ กล่าว

โครงการ 1อำเภอ 1ทุน รุ่น3 รอบ1


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ eduzones ได้ที่ร่วมพูดคุยกับพี่ชะเอมได้ที่นี่ค่ะ

 โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 เม.ย. 55 17:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,250 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,250 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Hnoo Bee
IP : 49.48.121.***
ชอบสิ่งที่ ดร.สุชาติกล่าวค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง