วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ

ลบ แก้ไข

ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก 
"รับสมัครนักศึกษา"
 1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมใส่รูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว) และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะคลิก
  "ปุ่มรับสมัคร"  เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่วิทยาลัยฯ กำหนด   เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  ไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ   เป็นค่าสมัคร 200 บาทและค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร 15 บาท
    (ปิดรับสมัครผ่านเว็บในวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 23.59
   
  ถือเวลาที่ระบบเป็นหลัก
    และในส่วนของการจ่ายเงินค่าสมัครสอบ
  ระบบการเงินจะปิดวันที่
   30 มกราคม  2552 เวลา 23.59  )
 4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

    5.   กำหนดการส่งหลักฐานประกอบการสมัครในระบบ Admission ตรง

 ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่

จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
การสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 

 1 ธันวาคม 51 -10 ธันวาคม 51

1 ธันวาคม 51 - 15 ธันวาคม 51 

 11 ธันวาคม 51 - 20 ธันวาคม 51

11 ธันวาคม 51 - 25 ธันวาคม 51 

 21 ธันวาคม 51 - 30 ธันวาคม 51

21 ธันวาคม 51 - 5  มกราคม 52 

 31 ธันวาคม 51 - 9 มกราคม 52

31 ธันวาคม 51 - 15 มกราคม 52 

 10 มกราคม 52 - 19 มกราคม 52

10 มกราคม 52 - 25 มกราคม 52 

 20 มกราคม 52 - 30 มกราคม 52

20 มกราคม 52 - 30 มกราคม 52

( ระบบการเงินจะปิดวันที่  30  มกราคม  2552 เวลา 23.59 น)

      6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครโดย คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่นี่" หลังจากนั้นคลิก
          "ตรวจสอบใบสมัคร"
          6.1
ให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน (บังคับต้องใส่) และให้เลือกใส่ระหว่าง เลขที่อ้างอิง กับ
                เลขประจำตัวนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง  หลังจากนั้นคลิก "ตรวจสอบ"

          6.2 ผู้สมัครจะพบแบบฟอร์มใบสมัคร และสามารถเลือกพิมพ์ ใบสมัคร, ใบจ่ายเงิน , บัตรประจำตัวผู้สมัคร
               ได้ตามต้องการ
          6.3 ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ชำระเงิน สามารถเลือกพิมพ์ใบจ่ายเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
                (เท่านั้น)  ทุกสาขา ทั่วประเทศ และภายหลังจากชำระเงินแล้ว ประมาณ 5 วัน ผู้สมัครสามารถกลับมาตรวจสอบ
                ใบสมัครจะปรากฎ  คำว่า 

 "PAID"
วันที่ชำระเงินหลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครทาง Internet   ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ
 3. สำเนาใบชำระเงินซึ่งชำระค่าสมัครแล้ว  1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนคะแนน  GPA,  คะแนน  GPAX   5  ภาคเรียน  (กรณีจบมัธยมปลายให้ใช้  GPA, GPAX   6  ภาคเรียน)  ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
 5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-NET, A-NET   ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  สามารถส่งมาภายหลังได้
 • คะแนน A - NET ครั้งที่ 1/2551 หรือ ครั้งที่ 1/2552 ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว
  แต่ไม่เกินวันที่   8   เมษายน   2552
 • คะแนน O - NET  ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว แต่ไม่เกินวันที่  12  เมษายน   2552

หมายเหตุ

 1. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัครวิทยาลัยฯ
  จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที
 2. วิทยาลัยฯ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3.  หลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1 - 5 ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ฝ่ายบริการทางการศึกษา (งานระเบียนและประมวลผล) 131/5 ถ.ขาว    แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  วงเล็บมุมซองล่างขวามือ  "รับสมัคร"

 loading...


โดย annijung ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ธ.ค. 51 09:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,603 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,603 ครั้ง ตอบ 10 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวนัยนาถ
IP : 125.26.104.***

...อยากจะเรียนที่นี้ค่ะ..

 อยากเรียนพยาบาล

 อยากรุ้ว่าปี53เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

 ช่วยบอกด้วยนะค่ะ  phet_annart@hotmail.com

0875662689 แอนค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย bum_sodong@hotmail.com
IP : 202.149.25.***
สมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ จะประกาศวันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Jindara16@hotmail.com
IP : 118.175.133.***
ทำยังไงถึงจะได้เรียนที่รี้น้อ....? อยากเรียนมากเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย trick_cup@hotmail.com
IP : 125.26.93.***

เปิดรับสมัครรอบต่อไปอีกวันไหนค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย poyza_ea@hotmail.com
IP : 118.172.243.***

สมัครเรียบร้อยแล้ว

แล้วต้องสอบไหมคะ 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ptabsuwan08889@gmail.com
IP : 203.172.164.***
      เป็นผู้ชาย เรียนได้ไหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ตาล
IP : 117.47.177.***

ถ้าไม่ได้วงเล็บมุมขวามือว่า รับสมัคร จะผิดมั้ยอะ

ลบ แจ้งลบ
โดย นางฟ้า
IP : 61.19.66.***
ลบ แจ้งลบ
โดย tew
IP : 61.19.114.***
ละเอียดดีนะ  แต่สีสันตัวอักษรกับพื้นหลังแสบตาไป
ลบ แจ้งลบ
โดย ปักกาทิสรส
IP : 203.170.208.***

น่าสนใจมาก ข่าวสารครบถ้วนค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement