คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ (สายการเงิน) กง.6 ตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_979849_th_5340930 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ (สายการเงิน) กง.6 ตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 2556 
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2556 
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
รูปแบบ : ปกอ่อน 

สารบัญ 
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
-แนวข้อสอบ พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ.2553 
-ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
-หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ฉบับปรับปรุง) 
-ตารางเปรียนเทียบการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่านยต่องบประมาณ 
-สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายต่องบประมาณ 
-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 
-หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2554 
-หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การเงินและบัญชี 
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาบัญชี 
-ตัวอย่างแนวข้อสอบการบัญชี 
-พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
-กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของตำรวจ พ.ศ.2551 
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ จริยธรรม/จริยธรรมตำรวจ 
-แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 
-แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมิณผลการ 
ปฎิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ราคา 250 บาท 
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_979849_th_5340930 

ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน 10.00-19.30 น.) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน) 
LINE ID : attorney285 
WhatsApp : 0867748337 
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555 
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จากปากซอย 100 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
โดย Attorney285.com
วันที่ 10 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้