ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

ลบ แก้ไข

ความหมายของระบบเครือข่าย
          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


องค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน (Workstation or Terminal) และ อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) 
  
          1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
         
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึงคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า
Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับบริการว่าลูกข่ายหรือสถานีงาน 
  
          2. ช่องทางการสื่อสาร 
         
ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสาร สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทคือ สายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP) สายคู่ตีเกลียว แบบมีฉนวนหุ้ม (STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนำแสง คลื่นไมโครเวป และดาวเทียม เป็นต้น 
ช่องทางการสื่อสารโดยใช้จานรับดาวเทียม
 


          3. สถานีงาน 
          สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางหรือสถานีงาน ที่ได้รับการบริการจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) ในระบบเครือข่ายระยะใกล้ มักมีหน่วยประมวลผล หรือซีพียูของตนเอง ในระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นศูนย์กลาง เรียกสถานีปลายทางว่าเทอร์มินอล (Terminal) ประกอบด้วยจอภาพและแป้นพิมพ์เท่านั้น ไม่มีหน่วยประมวลกลางของตัวเอง ต้องใช้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางหรือ Host 
 
          4. อุปกรณ์ในเครือข่าย 
           -
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC) หมายถึง แผงวงจรสำหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย และเครื่องที่เป็นลูกข่าย หน้าที่ของการ์ดนี้คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ 
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย

           - โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก(Analog) เมื่อถึงคอมพิวเตอร์ด้านผู้รับ โมเด็มก็จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นดิจิตอลนำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผล โดยปกติจะใช้โมเด็มกับระบบเครือข่ายระยะไกล โดยการใชสายโทรศัพท์เป็นสื่อกลาง เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

การใช้โมเด็มในการติดต่อเครือข่ายระยะไกล

           - ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ 


ฮับที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อและจุดแยกของสาย

          5. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
         
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ จัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมีหน้าที่ควบคุม การนำโปรแกรมประยุกต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร มาทำงานในระบบเครือข่ายอีกด้วย นับว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย มีความสำคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows NT , Linux , Novell Netware , Windows XP ,Windows 2000 , Solaris , Unix เป็นต้น 
 

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

 โดย banban ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.พ. 51 11:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,706 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,706 ครั้ง ตอบ 171 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Nanagoszy Nk
IP : 202.28.7.***
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 1 ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-470-8369
หรือเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/master/
ลบ แจ้งลบ
โดย Nanagoszy Nk
IP : 202.28.7.***
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-470-8369
หรือเว็บไซต์
ลบ แจ้งลบ
โดย Sugus Mini
IP : 58.181.130.***
OSI Layer กับ Internet Layer
http://osi-model-network.blogspot.com/
ลบ แจ้งลบ
โดย Chamee Musor
IP : 115.87.78.***
น่ารักอ่ะ ใครเล่นเฟสบอกชื่อเฟสหน่อยดินะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555555555+
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.78.***
อายรักพ่อแม่1111225555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.78.***
อายจะตั้งใจเรียนเพื่อทุกคน555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.78.***
อายรักทุกคนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ11225555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.78.***
อายอยากบอกว่าระบบเครือข่ายดี มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ1255555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.78.***
อายมีความสุขมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ2255555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.29.***
อายคิดว่าข้อมูอเยอะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ทัศณีย์
IP : 125.24.29.***
อายดีใจที่อายมีวันนี้เพราะข้อมูอเยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ไร้นาม
IP : 61.90.70.***
เราแฟนTom
ลบ แจ้งลบ
โดย pan
IP : 49.230.72.***
เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย 02289
IP : 110.77.249.***
อ่านเร็ว
ลบ แจ้งลบ
โดย ♥DYที่สุดที่สุดจากTOMคนหนึ่ง
IP : 110.77.249.***
รักดี็ที่สุดเลยคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย สมาคม☼TOM☼DY☼
IP : 110.77.249.***
ขอมูลดีมากครับ ได้ความรู้เยอะมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย nan
IP : 203.172.217.***
ข้อมูลเยอะมากๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย พร
IP : 182.53.221.***
พร แดง อ็อด
ลบ แจ้งลบ
โดย โธธธธ
IP : 182.53.221.***
4T ขวดนึง
ลบ แจ้งลบ
โดย love
IP : 182.53.221.***
ได้ความรู้

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง