ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ลบ แก้ไข

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup)  แต่เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน   ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น  
          การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ 
          ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
          การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเครื่องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วงให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  

การใช้อุปกรณ์ร่วมกันของระบบเครือข่าย

          การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน (Sharing of program and data) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น ที่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง File Server ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมร่วมกัน ได้จากแหล่งเดียวกัน ไม่ต้องเก็บโปรแกรมไว้ในแต่ละเครื่อง ให้ซ้ำซ้อนกัน นอกจากนั้นยังสามารถรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้สารสนเทศ จากฐานข้อมูลกลาง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องเดินทางไปสำเนาข้อมูลด้วยตนเอง เพราะใช้การเรียกใช้ข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง เครื่องลูก (Client) สามารถเข้ามาใช้ โปรแกรม ข้อมูล ร่วมกันได้จากเครื่องแม่ (Server) หรือระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องลูกก็ได้ เป็นการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บโปรแกรม ไม่จำเป็นว่าทุกเครื่องต้องมีโปรแกรมเดียวกันนี้ในเครื่องของตนเอง 


การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้

          สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ (Telecommunication) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่าย ทั้งประเภทเครือข่าย LAN , MAN และ WAN ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได ้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการให้บริการต่าง ๆ มากมาย เช่น การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) การสืบค้นข้อมูล (Serach Engine) เป็นต้น  


การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารระยะไกล

          สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ (ฺBusiness Applicability) องค์กรธุรกิจ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เครือข่ายของธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจหลักทรัพย์ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าในปัจจุบัน เริ่มมีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Internet เพื่อทำธุรกิจกันแล้ว เช่นการสั่งซื้อสินค้า การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น  


การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในงานธุรกิจ
 

          ความประหยัด
          นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างเช่นในสำนักงานหนึ่งมีเครื่องอยู่ 30 เครื่อง หรือมากกว่านี้ ถ้าไม่มีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้  จะเห็นว่าต้องใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 - 10 เครื่อง มาใช้งาน แต่ถ้ามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วละก้อ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องพิมพ์ประมาณ 2-3 เครื่องก็พอต่อการใช้งานแล้ว เพราะว่าทุกเครื่องสามารถเข้าใช้เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ ผ่านเครื่องอื่น ๆ ที่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน

          ความเชื่อถือได้ของระบบงาน 
          นับเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ถ้าทำงานได้เร็วแต่ขาดความน่าเชื่อถือก็ถือว่าใช้ไม่ได้ ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้งาน ทำระบบงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะจะมีการทำสำรองข้อมูลไว้ เมื่อเครื่องที่ใช้งานเกิดมีปัญหา ก็สามารถนำข้อมูลที่มีการสำรองมาใช้ได้ อย่างทันที

 โดย banban ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.พ. 51 12:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 39,586 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 39,586 ครั้ง ตอบ 121 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายณัฏภูมิ
IP : 223.207.197.***
ผมคือศิษเก่ารุ่งอรุณคราบผม

ครั้งแรกที่เรียนก็ไม่ค่อยมีอะไรพัฒนามากเท่าไร(นอกจากตึก)

แต่ตอนนี้รู้สึกจะพัฒนามากเลยนะคคราบผม

เดียวว่างๆผมจะลองไปเยี้ยมคุณครูรุ่งอรุณนะครรบผม

หวังว่าคุณครูคนเก่าอาจจะยังไม่ล่าออกนะคราบผม

ลบ แจ้งลบ
โดย ธนากร นาเจริญ
IP : 202.29.179.***
ง่วงนอน
ลบ แจ้งลบ
โดย เซล
IP : 125.27.122.***
ลบ แจ้งลบ
โดย misternoob act m.1/1
IP : 203.62.152.***
ถ้าเพื่อนๆงงว้ ไคเขียน55 sweess เอง
ลบ แจ้งลบ
โดย misternoob act m.1/1
IP : 203.62.152.***
55 มาเฟียpQ มาครองเมือง
ลบ แจ้งลบ
โดย อาร์เอสเอ็ม
IP : 118.173.242.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Kirana
IP : 118.172.22.***
ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.209.***
แฟนเรา
ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.209.***
แฟนเรา
ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.210.***
เราเพื่อนกัน
ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.206.***
พี่-น้อง
ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.206.***

เพื่อนซี้

ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.206.***

เพื่อนเรา

ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.206.***

เพื่อนเรา

ลบ แจ้งลบ
โดย อธิตยา
IP : 125.26.206.***
รักพี่แชมป์มากๆเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย ปัฐวีกานต์ แก้ววิเศษ
IP : 124.157.236.***

จนเครียดดื่มเหล่า

ลบ แจ้งลบ
โดย ปัฐวีกานต์ แก้ววิเศษ
IP : 124.157.236.***
sexclubมาแล้วคร้าฟ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปัฐวีกานต์ แก้ววิเศษ
IP : 124.157.236.***

ข้อมูลน้อยไปหน่อย

ลบ แจ้งลบ
โดย ภานุวัฒน์
IP : 222.123.150.***

โลมาน้อยน่ารักจังเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย ภานุวัฒน์
IP : 222.123.150.***

สุดยอดเลยอะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง