คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
b62
Benzaa_ahaa
จำนวนผู้ติดตาม 18 คน

เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2555 (19-30 เม.ย.55) [ No. 56227 ]

เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2555 (19-30 เม.ย.55)


ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์จำนวน 70 คน ชาย 45 คน หญิง 25 คน ประจำปีการศึกษา 2555 <สมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง> (19-30 เม.ย.55)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์จำนวน 70 คน ชาย 45 คน หญิง 25 คน ประจำปีการศึกษา 2555 <สมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง> (19-30 เม.ย.55)


ดาวน์โหลดข้อมูล
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10774


1. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชุดใหม่ โดยบุคคลที่ได้เป็นประธานกรรมการ คือใคร


ก. พลเอกสมชัย มาระเนตร์ ข. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์


ค. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ง. นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย


2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร


ก. ประธานกรรมการ ข. กรรมการผู้จัดการ


ค. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ง. ผู้อำนวยการ


3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย


ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด


ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ


4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ


ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด


ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ


5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด


ก. 4 สิงหาคม 2423 ข. 4 สิงหาคม 2424


ค. 4 สิงหาคม 2425 ง. 4 สิงหาคม 2426


6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด


ก. 25 กุมภาพันธ์ 2520 ข. 4 เมษายน 2522


ค. 12 พฤษภาคม 2523 ง. 21 พฤษภาคม 2529


7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด


ก. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


ค. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน ) ง. ข้อ ก และ ข ถูก


8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงคมนาคม


ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ค. กระทรวงการคลัง


ง. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด


9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล


ข. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ค. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น


ง. ถูกทุกข้อ


10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ข. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น


ค. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ


ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10774

ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

ประกอบด้วยวิชา
- ความรู้เกียวกับไปรษณีย์
- วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 ข้อ เฉลยละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ 200 ข้อ เฉลยละเอียด
- ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยละเอียด
- ข้อสอบวิชาทดสอบทัศนคติ 100 ข้อ เฉลยละเอียด

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 , 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา + แนวข้อสอบ + VCD ในราคาเพียงชุดละ 679 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อนเที่ยงคืนของวันที่โอนเงิน
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com
หรือ ส่ง SMS 083-067-4168 , 080-604-2510 ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์หรือที่อยู่จัดส่ง รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10774Thaionline1 ( อ่าน 46369 | ตอบ 1 ) ( 2012-04-21 13:20:46 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
กระเทยเรียนได้ไหมค่ะ ต้องเอาแกทแพทไหมค่ะ ไปสอบที่ไหน เรียนที่ไหน ไม่เรียน รด ได้ ไหมค่ะ แต่งหญิงได้ไหมค่ะ
Aut Skyline ( 2012-07-19 22:48:17 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส