รายชื่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียนที่แอดมิชชั่นติด

ลบ แก้ไข

เกาะติดสถานการณ์ Ent51

จัดทำโดย http://kucity.com

รายชื่อ โรงเรียน ที่ Search ได้สำเร็จ

updated : 8/5/2008 21:01:00

ลำดับรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนจังหวัด
100100101

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
200100102

สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
300100103

วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
400100104

วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
500100105

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
600100106

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
700100107

วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
800100201

วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
900100202

มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
1000100203

โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
1100100204

วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร
1200100205

ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
1300100301

มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
1400100303

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร
1500100401

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1600100402

พุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร
1700100501

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร
1800100601

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1900100602

เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
2000100701

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2100100801

วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
2200100802

เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
2300100803

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
2400100901

พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2500100902

วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
2600101001

สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
2700101002

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
2800101101

พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
2900101102

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
3000101103

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3100101201

นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
3200101202

เจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
3300101301

ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3400101401

สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3500101501

ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
3600101502

วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
3700101504

ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร
3800101601

ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
3900101603

ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
4000101702

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
4100101901

สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
4200101903

โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
4300101905

มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
4400102001

ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4500102002

สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
4600102003

สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
4700102004

มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
4800102005

มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
4900102102

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
5000102201

วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
5100102202

วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร
5200102203

สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
5300102204

ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
5400102205

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
5500102301

มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
5600102401

บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
5700102402

แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
5800102502

วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร
5900102601

สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
6000102602

กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
6100102691

พิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
6200102701

นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
6300102702

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
6400102703

บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
6500102801

วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
6600102802

สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
6700102803

ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
6800102901

ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
6900102902

สุวรรณสุทธารามวิทยา กรุงเทพมหานคร
7000102903

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
7100103001

หอวัง กรุงเทพมหานคร
7200103002

สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
7300103201

ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
7400103301

ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
7500103302

สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
7600103401

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
7700103501

วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
7800103502

มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
7900103503

บางมดวิทยา =สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์= กรุงเทพมหานคร
8000103601

ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
8100103602

สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
8200103603

ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
8300103701

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
8400103702

สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8500103703

มักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
8600103801

ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
8700103802

สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
8800103901

มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
8900104001

ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
9000104002

ราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร
9100104101

ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
9200104201

ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
9300104401

ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
9400104402

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
9500104403

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
9600104501

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
9700104502

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
9800104601

นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
9900104602

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
10000104703

สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
10100104801

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10200104802

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
10300104901

วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
10400104902

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
10500105001

ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
10600105002

นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
10701110101

สมุทรปราการ สมุทรปราการ
10801110102

สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10901110104

เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
11001110105

หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ
11101110106

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
11201110204

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
11301110301

บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
11401110302

พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
11501110303

ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
11601110304

บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ
11701110401

วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
11801110402

วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
11901110403

ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
12001110404

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
12101110502

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
12201120101

รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
12301120102

วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
12401120103

ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
12501120104

สตรีนนทบุรี นนทบุรี
12601120105

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ นนทบุรี
12701120106

เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
12801120107

นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี
12901120108

มัธยมวัดเพลง นนทบุรี นนทบุรี
13001120201

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี
13101120202

เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
13201120401

บางบัวทอง นนทบุรี
13301120601

ปากเกร็ด นนทบุรี
13401120602

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
13501120603

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี
13601120605

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
13701130101

ปทุมวิไล ปทุมธานี
13801130102

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
13901130103

ปทุมธานี=นันทมุนีบำรุง= ปทุมธานี
14001130201

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
14101130202

มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ปทุมธานี
14201130203

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
14301130301

ธัญบุรี ปทุมธานี
14401130302

ธัญรัตน์ ปทุมธานี
14501130303

สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
14601130504

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
14701130601

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ปทุมธานี
14801130603

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
14901130604

มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
15001130703

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี
15101730101

พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
15201730102

ราชินีบูรณะ นครปฐม
15301730104

ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
15401730106

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม
15501730108

สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
15601730201

กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
15701730202

มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
15801730302

ภัทรญาณวิทยา นครปฐม
15901730602

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม
16001730603

วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
16101730604

ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม
16201730701

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม
16301730703

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
16401740101

สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
16501740102

สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
16601740201

กระทุ่มแบน =วิเศษสมุทคุณ= สมุทรสาคร
16701740203

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
16802910102

พิมานพิทยาสรรค์ สตูล
16902910103

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
17002910601

ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
17102940101

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
17202940102

เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
17302950101

คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
17402950102

สตรียะลา ยะลา
17502950104

คณะราษฎรบำรุง ๒ ยะลา
17602950105

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา
17702950201

เบตง=วีระราษฎร์ประสาน= ยะลา
17802950301

บันนังสตาวิทยา ยะลา
17902950401

ธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา
18002950501

ยะหาศิรยานุกูล ยะลา
18102950601

รามันห์ศิริวิทย์ ยะลา
18202960101

นราธิวาส นราธิวาส
18302960102

นราสิกขาลัย นราธิวาส
18402960201

ตากใบ นราธิวาส
18502960501

ตันหยงมัส นราธิวาส
18602960601

รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
18702961001

สุไหงโก-ลก นราธิวาส
18802961101

มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส
18903800101

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
19003800102

กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
19103800108

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
19203800902

สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
19303801201

ปากพนัง นครศรีธรรมราช
19403801202

สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช
19503802002

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
19603840101

สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
19703840102

สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
19803840106

สุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี
19903840401

เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
20003841101

ท่าฉางวิทยาคาร สุราษฎร์ธานี
20103841102

เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี
20203841501

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
20303860101

ศรียาภัย ชุมพร
20403860102

สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
20503860201

ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร
20603860301

ปะทิววิทยา ชุมพร
20703860401

สวนศรีวิทยา ชุมพร
20803900101

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
20903900102

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา
21003900103

เกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา
21103900104

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
21203900301

จะนะวิทยา สงขลา
21303900701

ระโนดวิทยา สงขลา
21403901001

สะเดา =ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์= สงขลา
21503901101

หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
21603901102

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
21703901103

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
21803901104

พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา
21903901107

หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา
22003901301

ควนเนียงวิทยา สงขลา
22103930101

พัทลุง พัทลุง
22203930102

สตรีพัทลุง พัทลุง
22303930103

พัทลุงพิทยาคม พัทลุง
22403930401

ตะโหมด พัทลุง
22503930601

หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
22603930602

ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง
22703930801

ป่าบอนพิทยาคม พัทลุง
22803930901

บางแก้วพิทยาคม พัทลุง
22903931001

ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
23004810101

อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
23104810102

เมืองกระบี่ กระบี่
23204810403

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่
23304810801

เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่
23404820101

ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
23504820501

ตะกั่วป่า=เสนานุกูล= พังงา
23604820701

ทับปุดวิทยา พังงา
23704830101

ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
23804830102

สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
23904830103

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
24004830301

เมืองถลาง ภูเก็ต
24104850101

พิชัยรัตนาคาร ระนอง
24204920101

วิเชียรมาตุ ตรัง
24304920102

สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
24404920104

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
24504920105

สภาราชินี 2 ตรัง
24604920201

กันตังพิทยากร ตรัง
24704920301

ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
24804920601

ห้วยยอด ตรัง
24905700101

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25005700102

ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
25105700103

แคทรายวิทยา ราชบุรี
25205700104

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
25305700201

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
25405700202

ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
25505700301

สวนผึ้งวิทยา ราชบุรี
25605700401

สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
25705700402

ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี
25805700403

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ราชบุรี
25905700404

เนกขัมวิทยา ราชบุรี
26005700501

รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
26105700502

หนองปลาหมอพิทยาคม ราชบุรี
26205700503

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
26305700504

วัดดอนตูม ราชบุรี
26405700601

บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี
26505700602

โพหัก=วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์= ราชบุรี
26605700701

โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
26705700702

หนองโพวิทยา ราชบุรี
26805700703

ช่องพรานวิทยา ราชบุรี
26905700704

ท่ามะขามวิทยา ราชบุรี
27005700801

ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี
27105700802

วัดสันติการามวิทยา ราชบุรี
27205700803

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
27305700901

โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
27405710101

กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
27505710501

ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
27605710601

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
27705710602

ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
27805710606

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
27905710801

อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี
28005720101

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
28105720102

สงวนหญิง สุพรรณบุรี
28205720105

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
28305720601

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
28405720902

อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
28505750101

ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
28605750102

ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
28705750202

เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สมุทรสงคราม
28805760101

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
28905760102

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
29005760103

บางจานวิทยา เพชรบุรี
29105760404

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
29205760601

บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
29305770101

ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
29405770201

กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
29505770601

เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
29605770701

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
29705770702

หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
29805770703

หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
29905770801

สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
30006140101

อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
30106140102

จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
30206140103

อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
30306140104

ปากกรานพิทยา พระนครศรีอยุธยา
30406140201

ท่าเรือ=นิตยานุกูล= พระนครศรีอยุธยา
30506140202

ท่าหลวงวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา
30606140301

นครหลวง =อุดมรัชต์วิทยา= พระนครศรีอยุธยา
30706140302

ท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
30806140701

บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
30906140901

ภาชี =สุนทรวิทยานุกูล= พระนครศรีอยุธยา
31006141001

ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
31106141101

วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
31206141102

วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พระนครศรีอยุธยา
31306141201

เสนา =เสนาประสิทธิ์= พระนครศรีอยุธยา
31406141301

บางซ้ายวิทยา พระนครศรีอยุธยา
31506141401

อุทัย พระนครศรีอยุธยา
31606141402

หนองน้ำส้มวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
31706141501

มหาราช =ประชานิมิต= พระนครศรีอยุธยา
31806141601

บ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา
31906150101

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
32006150102

สตรีอ่างทอง อ่างทอง
32106160101

พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
32206160105

พระนารายณ์ ลพบุรี
32306170102

สิงห์บุรี สิงห์บุรี
32406170201

บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
32506170601

อินทร์บุรี สิงห์บุรี
32606180101

ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
32706180602

หันคาพิทยาคม ชัยนาท
32806190101

สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
32906190102

สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
33006190201

แก่งคอย สระบุรี
33106190202

สองคอนวิทยาคม สระบุรี
33206190203

บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
33306190301

หนองแค =สรกิจพิทยา= สระบุรี
33406190302

คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม สระบุรี
33506190303

หินกองวิทยาคม สระบุรี
33606190401

ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
33706190501

หนองแซงวิทยา สระบุรี
33806190601

บ้านหมอ=พัฒนานุกูล= สระบุรี
33906190701

ดอนพุดวิทยา สระบุรี
34006190801

หนองโดนวิทยา สระบุรี
34106190901

สุธีวิทยา สระบุรี
34206190902

พระพุทธบาท =พลานุกูลวิทยา= สระบุรี
34306191001

เสาไห้=วิมลวิทยานุกูล= สระบุรี
34406191002

โคกกระท้อน
 

loading...


โดย BigM ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ค. 51 22:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 94,939 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 94,939 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ดวงกมล
IP : 222.123.230.***
ดีใจกับนายร้อยทุกคนมากมาก554555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ดวงกมล
IP : 222.123.230.***
  1. อยากนายร้อยเหมือนกับพี่พี่ที่ไปสอบนายร้อยค่ะ5555555555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย อรพิน
IP : 125.27.237.***
ลบ แจ้งลบ
โดย จ๋าคะ
IP : 202.149.25.***
เห็นด้วย ตัวเองละมั้งที่ไม่ได้เรื่องแบร่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย gvfddef
IP : 124.157.142.***

อารายไม่รู้ม่ายเข้าจัยเลย

ง่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย pom_B_@msn.com
IP : 203.114.122.***

ที่ว่าคนอื่นไม่ได้เรื่องตัวเองล่ะมั้ง

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กรัก kjst
IP : 58.147.55.***

ไม่ได้เรื่อง

 

ลบ แจ้งลบ
โดย 410
IP : 125.24.247.***

ทะลึ่ง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่