New Release
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานา...
กรุงเทพฯ 17มิถุนายน 2561-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชีย...
ทปอ. เปิดศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” 9 แห่งทั่วประเทศ...
ทปอ.รายงานการรับ TCAS รอบ 3 เสร็จสิ้นแล้ว มีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 58,075ราย รวมการรับสมัครทั้ง 3 รอบมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อแล้ว 183,107ราย...
จากประเด็นคำถามและความกังวลของนักเรียนระมัธยมศึกษาที่กำลังสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ 3 ผ่านระบบ TCAS ทปอ. จึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตเพื่อคลายความกังวลให้...
4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มีการเปิดเผยจำนวนผู้สมัคร และยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ครั้งที่ 3/1 โดยมีจำนวนผู้สมัคร 106,495 คน จากจ...
แก้ปัญหา TCAS รอบที่3 ทปอ. ยอมเปิดรอบยืนยันสิทธิ์ 3.2ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์(ทปอ.)เรื่อง “การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ #TCAS61 รอบที...
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ...
นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจง และระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาให้กับข้าราชการและบุคลากรของ สกอ. ซึ่งจะเ...
จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี...
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยความคืบหน้าการ การรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Selectโดยจากข้อมูล...
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ประกาศความพร้อมระบบระยะเวลาการรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Selectสามา...
คำสั่ง สพฐ. เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้...
มื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการป...
‪ประกาศแล้ว!! ขยายเวลาสมัคร TCAS รอบที่3 ถึง 14 พค​ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันไปจนถึง วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้...
“อานันท์” ชี้การศึกษาเป็นของทุกคน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ระบุการพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ย้ำชัดถ้าไม่ปรับแนวคิดมีแผนดีแค่ไหนก็ไปไม่รอด ขณะ...
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา TEP (Thailand Education Partnership)หรือ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ได้จัดงานเวทีภาคีเพื่อการศึกษาไทย TEP 2018 ขึ้น เพื่อเป็นพื้น...
วันนี้(4 พ.ค.61) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการจัดแถลงข่าว การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ TCAS61 ณ.ห้องประชุมศาสตราจาร...
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีควา...
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ...
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม แล...
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดค...
เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ...
จุฬาฯ เสนอ 3 แผนงานให้นายกรัฐมนตรีพร้อมเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยถึงแผนงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
เผยยอดนักเรียนสมัครTCASน้อยน่าห่วงมหาวิทยาลัยทั้งรัฐ-เอกชนกระทบแนะเร่งปรับตัวเปิดสอนหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพในอนาคตรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทค...
ทปอ. จัดงาน“อินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส” โชว์นวัตกรรม 5 กลุ่มเกษตรและอาหาร พลังงาน สังคมผู้สูงอายุ เมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรุงเทพฯ 4 เมษายน...
O-Net ม.6 ประกาศผลสอบ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (เดิมจะประกาศ 3 เมษายน 2561)GAT/PAT ประกาศผลสอบ วันที่ 2 เมษายน 2561 (เดิมจะประกาศ 5 เมษายน 2561วิชาสามัญ 9 วิชา ประ...
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มอบคำฟ้องศาลปกครองเเก่ชุมชนชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ตตัวแทนประชาชนชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เข้ารับสำนวนคำฟ้องคดีศาลปกครองจาก ดร.อาทิตย์ อุไ...
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง...
Page 1 of 156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last