New Release
คำถามง่ายๆ เรียนอะไร ที่จบแล้วมีงานทำ?ทั้งน้องๆ และผู้ปกครองหลายท่านอาจจะตอบคำถามนี้ได้ยาก เพราะอาจจะเริ่มตั้งแต่ ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี หรือมีความฝันในอาชีพ แต...
UniRank2018จัด มหิดล ที่1ประเทศ-สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม แชมป์กลุ่มเว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือ...
ผลล่าสุด! Google Scholar 2017มหิดลที่ 1 ประเทศสวนสุนันทา - มทร.ธัญบุรี - เอแบค ครองแชมป์กลุ่มเว็บwww.webometrics.infoจัดอันดับการสืบค้นงานเขียน งานวิจัย สิ่งพิม...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อ 182 หลักสูตรจาก 40 สถาบันการศึกษา ไม่ผ่านมาตรฐานติดต่อกัน 2 ปี โดยปิดหลักสูตรแล้ว 59 หลักสูตรเว็บไซต์สำนักงานคณะกรร...
ปัจจุบัน ‘เทคโนโลยี’ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากแง่มุม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รวมไปถึงแฟชั่นเสื้อผ้าหรือสิ...
ราชมงคลธัญบุรีเกมส์พร้อมเปิดศึก-ยูโดชิงทองแรกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 3เจ้าภาพร่วมพร้อมเปิดศึกรับนักกีฬา 112 สถาบัน 22-31...
90ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Techเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Techสำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
​การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนนักศึกษาปี 3 เรียนต่อปี 4การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ปี 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อ...
ทุนครูไทย!!รัฐบาลญี่ปุ่นให้ครูประจำการไปฝึกอบรมกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (T...
สวนสุนันทาเปิดกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560สวนสุนันทาเผยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2560 พร้อมรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช...
วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. หนึ่งเดียวในไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2017 โดย ARWUการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยองค์กรต่างๆ ระดับนานาชาติ ทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิ...
แพทย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลนิวตัน เป็นคนแรกจากงานวิจัยสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยกลุ่มโรคหายากในเด็กศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพ...
กระทรวงดีอี ขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง...
เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาชายแดนภาคใต้ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต...
จำเป็นหรือไม่ที่ครูไทยต้องเรียน 5 ปีเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ...
สิงคโปร์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ม.ปลายดีที่สุดในโลก เวียดนาม แซงขึ้น ส่วนไทยอันดับร่วงเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานายภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกร...
เปิดให้ทุนครู-นักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดสรรครู จำนวน 6-7 คนและนักเรียน จำนวน 30 -3...
จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทย เปิดให้ 43 ทุนคนมีศักยภาพสูงสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบั...
จี้โรงเรียนใส่ใจเด็กไทยรักการอ่านที่สถาบันกาาจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงาน ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561 โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่...
กทม.เปิดให้ทุนหนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2561 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเ...
ทุนเรียนฟรี!!​วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเปิดรับแล้ววิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการทุนการศึกษา AMCOL DNA เริ่มตั้งแต่...
100ทุนให้ม.3เรียนต่อม.ปลายจนจบปริญญาเอกสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
“อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม” โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ...
ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2-5 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561...
การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5...
​ขยายเวลาคัดครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยขยายเวลาการส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือก ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน...
ทุนเยอะมาก!สสส.เปิดให้ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับแผนสร...
ขยายเวลาให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลายครูมัธยม ที่ต้องการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีโอกาส โดยขณะนี้มีการขยายเวลาเปิดให้ทุนแก...
อาชีวศึกษาตั้งเป้าผลิต194,150คนรับเขตพัฒนาพิเศษ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...
ยอดสมัครกสพท.ปี61พุ่ง 4.3 หมื่นคนวันนี้ (24 ต.ค.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า ตามที่กสพท.ได้เปิดรับสมัครส...
Page 1 of 154 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last