GAT/PAT
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เผยหารือกับผู้อำนวยการ สทศ. แล้วโดยส่วนตัวเห็นว่า ไม่ควรมีการเลื่อนการสอบ GAT/PAT เนื่องจากจะส่งผลต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หากมีปัญหากับสนามสอบทั้ง 4...
by tui sakrapee