Clip Video
สุดยอดแนวการสอน เรื่องการคำนวณ (คณิตศาสตร์) เปลี่ยนเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ที่เด็กๆ ไม่ชอบ ให้เป็นเรื่องสนุก และน่าตื่นเต้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรมนี้ ทั้ง "ห้ามทอยให้ได้ 6" "กระดานแข่งขัน" "เกมถอดรหัส" และ "ทอย...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
สำนึกแห่งการอยู่ร่วมกัน เพราะสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องรอให้ใครมาเห็น Do it right คิดจะทำทำให้ถูก ขอขอบคุณ : ครู นกเล็ก...
by Eduzones TV
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : ม.แม่โจ้ รับสมัครป.โทสาขาวิชาการวางผังเมือง 2/2557ที่มา ENN...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ม.รังสิต รับสมัครป.โท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2557 ระดับ ปริญญาโท(หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : M.B.A. - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (Management) -...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการศึกษาไทย สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการศึกษาไทย โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากงานเสวนา...
by Eduzones TV
กับดักการศึกษาไทย โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ "กับดักการศึกษาไทย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากงานเสวนา เรื่อง รวมพลังความคิดก้าวหน้า...
by Eduzones TV
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 "การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากงานเสวนา เรื่อง รวมพลังความคิดก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในมิติการศึกษาและสังคม...
by Eduzones TV
สอบชิงทุนโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3, 5, 9สัปดาห์ที่ United Kingdom ,New Zealand ,Australia,Canada ,Taiwan โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง เปิดสอนปริญญาโทและปริญญาเอกสื่อสารการเมือง แห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตรสื่อสารการเมือง เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ เข้าด้วยกัน...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
U.of St.Andrewsให้ทุนเรียนป.ตรี University of St Andrewsกำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อขอทุนเรียนปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2015 ที่จะเริ่มภาคเรียนเดือนกันยายน โดยจะพิจารณาจากความจำเป็นทางการเงินเป็นสำคัญ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรภาษาไทย เรียนนอกเวลาราชการ...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ASEAN Undergraduate Scholarship AUS ที่ NUS, สิงคโปร์...
by Eduzones TV
เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่ออเมริกา By RAC...
by Eduzones TV
เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่ออังกฤษ By RAC...
by Eduzones TV
When picking a good solid van there are numerous kinds of things that ought to be taken into account; has to it be diesel or petroleum? Do you require a stable your family family car or just a sporting device? One of...
by Peyton Clay
สทศ.จะปิดระบบการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 25...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 6 ทีมงาน Eduzones ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับทางสถาบันการบินพลเรือนใน โครงการสานฝันนักบินครั้งที่ 6 โดยโครงการนี้ได้ทีการคัดเลือกน้อง ๆ...
by Eduzones TV
โรงเรียนมัธยมสายอาชีพจากประเทศบราชิล ในคลิปนี้เป็นตัวอย่างโรงเรียนมัธยมสายอาชีพในประเทศบราชิล ที่เปิดสอนด้านต่าง ๆ และเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนในประเทศบราชิลเป็นอย่างมาก...
by Eduzones TV
แก้ปัญหาสภาวะ ค้นหาตัวเองไม่เจอ กับวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ค้นหาตัวเองไม่เจอ ทำยังไงดี? ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร? ความฝัน ความหวังของเราคืออะไร? คำถามต่างๆ มากมายที่พี่โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ เจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลาไปพูด...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
TARO MATH Tournament โรงเรียนสตรีอ่างทอง รอบ 16 ทีม วันนี้พี่ได้เดินทางไปพบกับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ TARO MATH TOURNAMENT 2014 ที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง มาพบกันน้อง ๆ ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย ที่ผ่านเข้ามาสู่รอบ 16 ทีม...
by Eduzones TV
ลูกช้าง วิดวะ มช. ขึ้นดอย 2557 คลิปนี้เป็นประเพณีการรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันครับ...
by Eduzones TV
"โครงการพรี 7 วิชาสามัญ หรือ pre 7 Subjects" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6) ได้เข้ามาฝึกฝนทดสอบ และทบทวนความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำข้อสอบ 7...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลกจำนวน ๔,๘๕๑ สถาบัน โดย SCIMago Institutions Rankings ปี...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
การแข่งขันโครงการ แผนธุรกิจแนวใหม่ ระดับอุดมศึกษา Student Startups Competitionในไต้หวัน ไทย และเวียตนาม2557 ในปี2557นี้ การแข่งขันเสนอโครงการแผนธุรกิจแนวใหม่ ระดับอุดมศึกษาStudent Startups...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 Next Last