IAESTE Thailand
ทุนให้นศ.ฝึกงานทั่วโลก"ไอเอสเต้"ขยายรับสมัครถึง7พ.ย.นี้ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience...
by tui sakrapee
ทุนฝึกงานด้านเทคนิค สำหรับนักศึกษาที่สนใจไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศของIAESTE Thailand ถึงวันนี้ยังเปิดทำการรับสมัคร ยาวไปถึง 10 ตุลาคมโน่นเลย ความพิเศษของโครงการนี้ก็คือ...
by tui sakrapee