มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ที่วิทยาเขตพัทลุง  พื้นที่พนางตุง
 

จำนวน 2กลุ่ม ๆ ละ 50คน ดังนี้
•กลุ่มที่ 1รับผู้สำเร้จการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (จัดการเรียนการสอน 3วัน) และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30น. มีที่พักให้
•กลุ่มที่ 2รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า หรือ ปว.ส.หรือเทียบเท่า  เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.30น.  และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30น.
 สามารถ Download ใบสมัครได้จาก website : http://is.tsu.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ภารกิจการรับนิสิต วิทยาเขตสงขลา  หรือที่กลุ่มภารกิจทะเบียน ฯ  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภารกิจการรับนิสิต  โทร. 074-443975       
 ช่องทางการสมัครสมัครด้วยตนเอง , ทางไปรษณีย์ , สมัครออนไลน์
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ  สำเร็จการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 •รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์หรือทาง Internet ระหว่างวันที่ 22เมษายน - 12พฤษภาคม 2554
•สมัครด้วยตนเอง ที่ภารกิจการรับนิสิต วิทยาเขตสงขลา และที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 22เมษายน - 18พฤษภาคม 2554
•สอบคัดเลือก  วันที่ 24พฤษภาคม 2554  ที่อาคารเรียนรวม  วิทยาเขตพัทลุง
•ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่  26  พฤษภาคม  2554  ทาง http://is.tsu.ac.th
•รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  วันที่ 28พฤษภาคม 2554ที่วิทยาเขตพัทลุง  พื้นที่พนางตุง
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  ได้แก่  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ 1ฉบับ  สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ  รูปถ่ายขนาด 1น้ว  1รูป  ค่าสมัคร 370บาท
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครทาง Internet ต้องส่งหลักฐานการสมัครถึงภารกิจการรับนิสิต ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ติดต่อสอบถาม  074-443975      
สมัครออนไลน์  http://is.gd/azD1J1
 loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 พ.ค. 54 15:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,960 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,960 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง