ม.เกษตรฯ สกลนคร รับตรงปี 55 หลายสาขาวิชาและมีทุน !

ลบ แก้ไข

UploadImage

มีข่าวดีมาฝากน้องๆ ที่กำลังรอสมัครสอบตรงค่ะ เพราะว่า มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่  31 กันยายน  2553 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สาขาละ 3 คนสาขาที่เปิดรับได้แก่
 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 130 คน
  2.  สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร จำนวน 130 คน
  3.  สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ จำนวน 60คน
  4. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต จำนวน 60คน
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
-มีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. รับรองผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 1ด้านล่างค่ะ
 


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 140 คน
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จำนวน 140 คน
  3.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 คน
   4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 140 คน
   5. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 140 คน
   6.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 140 คน
   7.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือปวช. มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
และผลการศึกษาในระดับม.ปลายหรือปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา
-มีหนังสือรับรองการผ่านการเค้าร่วมเยาวชนเอเอฟเอส
-มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายก อบต.
-หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 2 ด้านล่างค่ะ
 


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   1. สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 140 คน
   2. สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 140 คน
   3. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 120 คน
   4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 140 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือปวช. มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
และผลการศึกษาในระดับม.ปลายหรือปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
-ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
-สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานระบุประเภทธุรกิจและธุรกิจที่ผู้ปกครองประกอบการอยู่
-มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายก อบต.
-หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554 
 
เว็บไซต์การรับสมัคร http://158.108.110.6/Admission-55/index.jsp
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร : 0-4272-5013

ดูรายละเอียด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  
 ดูรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ดูรายละเอียดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 


credit>>>enn
 loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 มิ.ย. 54 14:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,466 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,466 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย พนัดดา คำทะเนตร
IP : 180.183.71.***
อยาก เียน แต่ เล่น กีฬา ไม่ เก่ง เลย ครับ

อยาก เรียน วศ.บ โยธา
ลบ แจ้งลบ
โดย พนัดดา คำทะเนตร
IP : 180.183.71.***
เกรียติบัตรผม ก็ ไม่ มี ครับ ทำยังไงดี

อยากเรียน วศ.บโยธา ครับ T.T

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง