รับตรง แพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ลบ แก้ไข

UploadImage

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554- 7 มกราคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรับเข้า 48 คน แบ่งเป็น
1. ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสิน สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร อย่างน้อย 1 ปี (ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553) จำนวน 30 คนโดยมีคุณสมบัติดังนี้
- โควตาจังหวัดละ 1 คน และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะแพทยศาสตร์
- และเรียงคะแนนตามลำดับ
2. โควตาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)จำนวน 18 คน โดยต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีโควตาจังหวัดละ 6 คนได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์ ยกเว้นอำเภอเมือง และมีคุณสมบัติตามที่จังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนด (รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น)

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ ***ดาวน์โหลดใบสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
2. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2554
โดย ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท จังจ่าย ณ ที่ทำการปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 เท่านั้น ในนามนางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ และส่งมาที่ นางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
3. การรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถติดต่อรับได้ด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัคร พร้อมแนบใบมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และมารับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ ณ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวิชา
- วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
- คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
- ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
- ภาษาไทย ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
- สังคม ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
ในทุกวิชาคะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 28


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือเว็บไซต์
www.msu.ac.th หรือwww.med.msu.ac.thและเข้าทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2554ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือเว็บไซต์
www.msu.ac.th หรือwww.med.msu.ac.th

ใบสมัครแพทย์ศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร


อัพเดทข่าวสอบตรง โควต้า และข่าวแอดมิชชั่น...
สด...ร้อน...ทุกมหาลัยcredit>>>enn loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ส.ค. 54 16:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,581 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,581 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง