รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555

ลบ แก้ไข

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 

         กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.


ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/ 
หมานเหตุ..สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

         - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 

         - เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี 

         - มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 

         - มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. 

         - มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม 

         - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน 

         - คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2 และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

 กำหนดรับสมัคร 

         ตั้งแต่ 4 ม.ค. -18 มีนาคม 2555 

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
         171/2 ม.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
         โทรศัพท์             0 2534 8159                  0 2534 2648       
         เว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/

c
redit>>>unigang
 loading...


โดย P'Creative ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ธ.ค. 54 15:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,011 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,011 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย P'Creative
IP : 27.130.110.***
น้องๆคนไหน อยากเรียน รีบสมัครด่วนเลยนะคะ ส่วนใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ก็รีบติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ด้านบนเลยนะคะ งานนี้จะได้ไม่พลาดคร่า

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง