ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018

ลบ แก้ไข
ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวก
 
ค่ายเตรียมความพร้อม
วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018

ค่ายที่จะทดสอบว่าน้องๆ เหมาะที่จะเป็นนักบินหรือไม่ น้องๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินเเละนักบินพาณิชย์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอีกด้วย

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561
Pre-Aeronaautical Engineering and Commercial Pilot Camp 2018
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.    ประวัติการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
       - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต
       - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
       - ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561
2.    คุณสมบัติอื่นๆ
      -  สายตาไม่บอดสี
      -  เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน http://aviation.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://aviation.kmitl.ac.th

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

    08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
    08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
        วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
        รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม
        วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ
    09.30 – 11.00 น. ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง
    11.00 น.เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

เอกสารที่ต้องเตรียม

ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

-    บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด)
-    สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา
-    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-    แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147, 095-556-8769, 095-651-3840
หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวก
 

วันที่จัดค่าย
ครั้งที่ 1: 1 กรกฏาคม 2560
ครั้งที่ 2: 5 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 3: 2 กันยายน 2560
ครั้งที่ 4: 7 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 5: 4 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 6: 2 ธันวาคม 2560
(ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร
ครั้งที่ 1: 28 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2: 28 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3: 29 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 4: 22 กันยายน 2560
ครั้งที่ 5: 27 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 6: 24 พฤศจิกายน 2560

จำนวนที่รับ
40 คน

ระดับการศึกษา
ม. 6, เพิ่งจบม. 6 สายวิทย์ – คณิต (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

สถานที่จัดค่าย
ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวก
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 60 14:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,669 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,669 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง