ค่าย ChemE camp ครั้งที่ 6

ลบ แก้ไข
ค่าย ChemE camp ครั้งที่

ค่าย ChemE camp ครั้งที่ 6

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย ได้มีโอกาศทำความรู้จักกับ "ภาควิชาวิศวกรรมเคมี" ให้มากขึ้น การเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงการแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพของวิศวกรเคมีในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ จะได้ฝึกหัดโดยใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนัน ทนาการที่จะทำใหน้อง ๆ ได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไดถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 เม.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
14 ก.พ. 61 - 13 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61
27 - 29 เม.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ค่าย ChemE camp ครั้งที่


cr.http://www.trueplookpanya.com/tcas/campnews/detail/522
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.พ. 61 19:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 612 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 612 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง